07. jul. 2022 kl. 09:45
4296 visninger

Få lyspunkter i juni måned

Recessionsfrygt ramte finansmarkederne i juni måned, hvor de globale aktiemarkeder præsterede det værste halvår for aktier siden 1987. Der var kun få lyspunkter at notere sig. Læs fondsdirektørens månedskommentar her.

Den kedelige stemning fortsatte på de finansielle markeder i juni. De internationale obligationsrenter steg, og afkastet på de globale aktiemarkeder kunne gøres op til -6,2 % målt i danske kroner. Det tilsvarende afkast for halvåret kan opgøres til -13 %. Det er det værste halvår for aktier siden 1987. 

Dårligdommene kan henføres til den uafklarede situation i Ukraine, kraftigt stigende gaspriser op til juni efter yderligere nedlukning for russisk gas til Europa og en ny variant af Covid-19. Alt bidrager til højere inflation og risikoaversion. Merrenterne på obligationer udstedt af virksomheder og stater fra Emerging Markets i forhold til sammenlignelige amerikanske statsobligationer er derfor steget. Udbredt recessionsfrygt i juni fik en række råvarer til at falde i pris i måneden.

Denne udvikling er understøttet af recessionsfrygt blandt andet afledt af den aktuelle udvikling, men også centralbankernes ageren, hvor pilen peger i retning af stadig stigende styringsrenter. Helt i tråd med forventningerne forhøjede den amerikanske forbundsbank, Fed, sin styringsrente med 0,75 %-point og signalerede i samme ombæring, at der var flere renteforhøjelser i vente. Det var den største renteforhøjelse fra Fed siden 1994. Den Europæiske Centralbank har endnu ikke rørt på sig, men ventes at gøre det ved mødet i juli. 

Lyspunkterne var få i juni, men det er værd at notere sig, at de kinesiske aktier havde en fornuftig måned, idet de kinesiske myndigheder har lempet på den strikse coronapolitik og i samme ombæring har iværksat nye tiltag for at stimulere aktiviteten i den kinesiske økonomi. 

Internationale obligationer

De internationale statsrenter fortsatte med at stige i juni. De største rentestigninger på de modne markeder har været i lande som Canada, Australien, New Zealand og Norge. Centralbankerne i Norge, Canada og Australien forhøjede alle deres styringsrenter med 0,5 %-point i juni. I USA steg de ti-årige statsobligationer med 0,12 %-point. Renterne i Japan var nogenlunde uforandrede.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Udvikling i valutaer

Den amerikanske dollar blev styrket med 2,4 %, og den japanske yen blev svækket med 3 % over for danske kroner. 

Den russiske rubel blev styrket mest med 20 %. Den brasilianske real klarede sig dårligst med en svækkelse på 8 %. Generelt har der ellers ikke været de store valutariske udsving i juni. 

 

Danske obligationer

De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i juni. Obligationsrenterne steg i månedens første halvdel, men faldt derefter en del tilbage, da bekymringer for væksten i den globale økonomi tog over, hvilket i det mindste for en stund dæmpede inflationsforventningerne. 

Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

Den øgede recessionsfrygt og risikaversion har bevirket, at renterne på High Yield-obligationer, HY, er steget ganske markant i juni. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede også ganske pæne rentestigninger, dog ikke helt på niveau med udviklingen i HY. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -4,35 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -8,21 %. I begge tilfælde var afkastene dårligere end afkastene på de respektive benchmarks. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 4,27 52 bp 234 bp
High Yield 7,47 184 bp 424 bp
US 10Y Treasury 2,97 12 bp

147 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene gik heller ikke ram forbi i juni bl.a. drevet af højere styringsrenter. 

En række centralbanker fortsatte således med stramningen af pengepolitikken i juni. Styringsrenterne blev forhøjet med 1,85 %-point i Ungarn, 1,5 %-point i Colombia, 1,25 %-point i Tjekkiet, 0,75 %-point i Mexico, Chile og Polen, 0,5 %-point i Indien, Brasilien, Saudi-Arabien og Peru, 0,25 %-point i Kuwait og Filippinerne og 0,125 %-point i Taiwan.

Stigningerne i obligationsrenterne har været størst for udstedelser i hård valuta. Udstedelser i hård valuta blev ikke ramt i samme grad, hvilket dels kan tilskrives de mindre stigninger i obligationsrenterne, og at de lokale valutaer generelt er blevet styrket over for danske kroner. 

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

I juni har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -6,52 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -2,14 %.

HøjrenteLande Valuta har klaret sig bedre end sit benchmark, fordi rentefølsomheden i afdelingen er lavere end i benchmark. De øvrige afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelande, har alle givet afkast, som er lavere end deres respektive  benchmarks i juni.

De modne aktiemarkeder

Stærke tal for arbejdsmarkedet i USA nåede kun at få en kortvarig positiv effekt på aktiemarkedet, inden inflationsfrygt og dermed frygt for stigende renter tog over. Inflationen steg i maj til 8,5 % i USA, hvilket er det højeste niveau i 40 år. 

Japanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende markeder. Europa blev med Tyskland i front den svageste region i juni. Det skyldes reduktionen af den russiske eksport af gas til Europa, de pengepolitiske signaler fra Den Europæiske Centralbank og et stort fald i den europæiske forbrugertillid som følge af de højere energipriser. På den positive side er det værd at notere, at Den Europæiske Centralbank har annonceret, at den vil tage initiativer til at nedbringe renten og dermed låneomkostningerne i de sydeuropæiske økonomier.

I Skandinavien klarede de danske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Genmab (+8,7 %) og Carlsberg (+2,5 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Pandora (-20,2 %) og AP Møller-selskaberne (-18 %). Sverige var det svageste marked med bredt funderede kursfald. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig bedre end sit benchmark. Afdelingens investeringsniveau er steget fra 97 % til 98 % ultimo juni, og afdelingens investeringer er således ikke gearet ved indgangen til juli.  

Medvinden for valueaktierne på regionalt og globalt plan aftog i slutningen af måneden, i takt med at statsrenterne begyndte at falde tilbage. Samtidig var ligevægtsfaktoren i modvind netop for valueaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har derfor alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.  

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juni

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets klarede sig bedre end aktierne fra de modne markeder i juni. Det kan især tilskrives den positive udvikling på det kinesiske aktiemarked, som kan henføres til genåbningen af den kinesiske økonomi og omfattende tiltag, som stimulerer den økonomiske vækst. 

Latinamerika var ramt af fald i flere råvarepriser som olie og forskellige metaller. Colombia blev den store taber i juni med et kursfald på næsten 30 % som følge af den usikkerhed, som valget af Gustavo Petro til præsident. Aktierne i Chile faldt næsten 20 % som følge af strejker i landets statsejede kobberproducent Codelco. 

Den store stigning i Rusland afspejler en markant styrkelse af rublen, som nu befinder sig på et højere niveau end inden invasionen af Ukraine.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

BRIK-afdelingerne har klaret sig på niveau med benchmark, hvorimod de øvrige afdelinger på Emerging Markets har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks. 

Udsigter

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi publicerer løbende på hjemmesiden i disse dage. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,3
Baseret på 27 anmeldelser