08. jul. 2024 kl. 11:10
718 visninger

Faldende renter og stigende aktiekurser i juni

Juni bød på den længe ventede nedsættelse af styringsrenten med 0,25 %-point hos Den Europæiske Centralbank. Dog var retorikken i forbindelse med rentenedsættelsen mere forbeholden end tidligere med hensyn til yderligere rentenedsættelser.

Den amerikanske forbundsbank havde formået at forberede de finansielle markeder på, at der ikke ville komme en rentenedsættelse fra denne kant. Det var derfor ikke overraskende, at pengepolitikken var uforandret på rådsmødet i juni. I samme ombæring blev forventningerne til antallet af rentenedsættelser i 2024 justeret ned fra tre til blot én.

Den amerikanske økonomi forekommer fortsat stærk, selvom styrken synes at være aftagende, men det er ikke det værste for obligations- og aktiemarkeder, idet en lidt svagere økonomi kan bane vejen for faldende renter og stigende aktiekurser.

Politisk har der været fokus på parlamentsvalgene i Frankrig og England. I Frankrig skræmmer højredrejningen, som kan ryste den politiske stabilitet i landet og generelt i Europa. I England står den nuværende konservative regering til at tabe magten.
Generelt faldende renter og stigende aktiekurser var de finansielle markeders honorering af udviklingen.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er faldet i juni. Italien udgør i denne sammenhæng en undtagelse, idet der har været tale om en lille rentestigning på de længere løbetider.

De største rentefald indtraf i Schweiz og Sverige. Centralbanken i Schweiz nedsatte overraskende sin styringsrente i juni. I USA faldt de ti-årige statsobligationer med 0,12 %-point. Rentefaldene i Eurozonen var en smule større og i Japan noget mindre.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutaerne blev generelt en smule styrkede over for euroen og dermed den danske krone i juni.

Den russiske rubel og schweizerfrancen kom med en styrkelse på henholdsvis 4,7 % og 2,8 % stærkest gennem juni.

Den amerikanske dollar blev styrket med 1,3 %. De svageste valutaer var at finde blandt nigerianske naira og mexicanske pesos med svækkelser på henholdsvis 13,5 % og 7,2 %.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i juni. Realkreditobligationerne har klaret sig på niveau med eller en spids bedre end statsobligationerne.

Afdelingerne med mellemlange danske obligationer har klaret sig en smule dårligere end deres benchmark. Korte Obligationer har klaret sig på niveau med sit benchmark.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i juni

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

Refinansiering har været på dagsordenen, og aktiviteten har her været høj, hvilket bevirker, at forventninger til stigende defaultrater afdæmpes.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,55 %, hvilket var dårligere end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,34 %, hvilket ligeledes var dårligere end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,06 -8 bp 32 bp
High Yield 6,64 -2 bp 14 bp
US 10Y Treasury 4,37 -12 bp 51 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Rentespændet til tilsvarende amerikanske statsobligationer blev udvidet en smule i juni både for udstedelser i hård og lokal valuta. Samlet blev der dog tale om et beskedent rentefald.

I hård valuta bød Ukraine, Sydafrika og Ethiopien på de højeste afkast, mens de laveste afkast var at finde blandt Kenya, Gabon og Ecuador.
I lokal valuta gav obligationerne udstedt af Sydafrika, Thailand og Kina de højeste afkast, mens Brasilien og Mexico var ramt af rentestigninger og derfor gav de laveste afkast.

Som noget nyt kommer Indien i benchmark for lokal valuta fra den 1. juli. Det sker med 1 %, som så øges med 1 %-point om måneden, indtil Indien udgør 10 % af benchmark.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (blå=hård valuta - orange=lokal valuta)

Kilde: Datastream

I juni har HøjrenteLande givet et benchmarkafkast på 0,33 %. HøjrenteLande har klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i juni.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder gav et afkast på 3,4 % målt i danske kroner i juni. Det var igen USA, som klarede sig bedst med aktier inden for it og kommunikationsservice blandt de bedste gerne med en snert af kunstig intelligens i sig.

Det kunne aflæses i kursudviklingen i USA på nogle af de toneangivendes selskaber som: Nvidia (+14,3 %), Apple (+11,0 %), Amazon (+10,9 %) og Meta (+9,5 %).

Europæiske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder med Holland som en positiv undtagelse. Her hører producenten af maskiner til chipfremstilling ASML hjemme. Ellers var de europæiske aktier tynget af perspektiverne for parlamentsvalget i Frankrig, som sendte de franske aktier i dørken. De tyske aktier bidrog ligeledes negativt bl.a. som følge af lidt svagere nøgletal for virksomhedernes forventninger til fremtiden og en svagere forbrugertillid.

Afdeling Megatrends har også i juni givet et afkast, som er højere end afdelingens benchmark og således nydt godt af den stærke udvikling inden for it. Afdeling Kvalitetsaktier har givet et afkast, som er markant højere end afkastet på afdelingens benchmark.
I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Zealand Pharma (+39,6 %) og Novo Nordisk (+8,4 %) sig bedst. Disse selskaber nød godt af det store behov for bekæmpelse af fedme på globalt plan. Bundskraberne var at finde blandt Vestas (-16,4 %) og Ørsted (-11,5 %).

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Medvinden for teknologiaktierne bevirkede, at valueaktierne på regionalt og globalt plan fortsatte med at klare sig dårligere end vækstaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har skiftet benchmarks pr. 1. juni til rene valuebenchmarks, hvor de tidligere havde brede markedsindeks som benchmarks. Målt mod disse har både USA Value og Global Value klaret sig bedre end deres respektive nye benchmarks, hvorimod Europa Value har underperformet.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juni

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets havde en rigtig god måned med et afkast på 5,3 % målt i danske kroner. Det var især de fjernøstlige markeder, som trak fra. Taiwan blev trukket op af halvlederproducenten TSMC, som steg 19 % i juni, men også koreanske aktier som SK Hynix og Samsung bidrog til de gode afkast i Fjernøsten. Juni bød også på en rotation fra aktierne i Kina og Hongkong til Indien. Aktierne i førstnævnte havde performet godt i månederne forud, og Indien forekom attraktivt, idet det er vurderingen, at Modi kan fortsætte sin politiske kurs efter valget i starten af juni.

Aktierne fra Latinamerika havde en dårlig måned. I Mexico resulterede valget i starten af juni i en klar sejr til Claudia Sheinbaum. Hun blev hermed den første kvindelige præsident i Mexico. Valgsejren var overraskende stor. Sheinbaums parti har sammen med sine allierede flertal i parlamentet, hvilket muliggør gennemførelse af flere reformer, som potentielt kan være til ugunst for de mexicanske selskaber.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig markant bedre end deres respektive benchmarks. Bedst er det gået i Fjernøsten, hvor overvægten i it-aktier især har bidraget til merperformance.

Udsigter

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som løbende vil blive publiceret på hjemmesiden i løbet af juli.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,7
Baseret på 7 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig