09. apr. 2024 kl. 09:00
1668 visninger

Forårsstemning på markederne

Den gode stemning på aktiemarkederne fortsatte i marts, hvor især råvarer så tocifrede procentstigninger. Også obligationsmarkedet havde en god måned med generelt faldende obligationsrenter.

Aktierne fra de modne markeder klarede sig bedst. Hovedparten af aktiemarkederne bidrog til kursstigningerne og kan således siges at være bredt funderede. På råvaresiden var det de bløde af slagsen, som med tocifrede procentstigninger i marts så de største stigninger, men også metaller som guld, sølv og kobber var godt med.

Jobskabelsen i USA var igen bedre end forventet, så den amerikanske økonomi viser fortsat stor styrke. Inflationen i USA var en spids højere end forventet, men det ændrer ikke på, at den amerikanske forbundsbank fastholder forventningen om tre nedsættelser af styringsrenten i 2024. Den første kom dog ikke ved forbundsbankens møde i marts. Fokus er nu rettet mod mødet i juni, hvor den første nedsættelse formentlig indtræffer.

På den pengepolitiske front er det værd at bemærke, at centralbanken i Schweiz overraskende nedsatte sin styringsrente og det med 0,25 %-point til 1,5 %, og at Bank of Japan forhøjede sin styringsrente fra -0,1 % til 0,1 %. Det var den første renteforhøjelse siden 2007, og dermed blev en periode på 8 år med negativ styringsrente afsluttet.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter faldt i marts. På de modne markeder indtraf de største rentefald i Europa med Norge og Danmark i front. I Japan var statsrenterne nogenlunde uforandrede. I USA faldt renten på de ti-årige statsobligationer med 0,05 %-point.

De økonomiske nøgletal i USA er stadig bedre end i Europa, og i Japan står de ultralave obligationsrenter i skarp kontrast til lønstigningerne i landet, hvor inflationen på det seneste har udvist en stigende tendens.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutaerne var nogenlunde uforandrede over for euroen og dermed den danske krone i marts. Der er dog to markante undtagelser i hver sin del af afkastspektret.

Nigerianske naira kom med en styrkelse på 19,7 % stærkest gennem marts efterfulgt af mexicanske peso (+3,3 %) og sydafrikanske rand (+1,8 %).

I den modsatte del af afkastspektret befinder egyptiske pund sig med en svækkelse på 33,9 % efterfulgt af svenske og norske kroner med svækkelser på henholdsvis 3,6 % og 3,1 %.
Den amerikanske dollar blev styrket med knap en procent, og den japanske yen var nogenlunde uforandret over for danske kroner.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i marts. Realkreditobligationerne har igen klaret sig bedre end statsobligationerne.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i marts

Kilde: Datastream

Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig noget bedre end deres respektive benchmarks. Det skyldes overvægten i realkreditobligationer, som ikke indgår i de forskellige benchmarks.

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationerne nød godt af det generelle rentefald. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede det største rentefald som følge af de faldende statsrenter, idet denne aktivklasse risikomæssigt er tættere på statsobligationerne, end tilfældet er for High Yield-obligationerne, HY.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 1,24 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,64 %, hvilket også var bedre end benchmarkafkastet.
med korte og mellemlange danske obligationer har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks grundet overvægten i realkreditobligationer, som ikke indgår i afdelingernes benchmarks.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 4,92 -14 bp 18 bp
High Yield 6,60 -1 bp 10 bp
US 10Y Treasury 4,21 -5 bp 34 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene havde medvind fra oliepriserne, som steg næsten 4 % i marts og beskeden medvind fra de faldende amerikanske statsrenter. For obligationer udstedt i lokal valuta steg renten beskedent, og rentespændet til tilsvarende amerikanske statsobligationer blev derfor udvidet. Renterne på obligationer udstedt i lokal valuta faldt med 0,2 %-point og oplevede dermed et fald i merrenten til sammenlignelige statsobligationer. 

Udviklingen i renterne fra højrentelandene

Kilde: Datastream

I marts har HøjrenteLande Mix ESG givet et benchmarkafkast på 1,08 %, hvilket er på niveau med afdelingens afkast.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder gav i marts et afkast på 3,5 % målt i danske kroner. De europæiske aktier med Spanien og Italien i front havde en rigtig god måned, men også de britiske og tyske aktier gjorde det godt. Derimod kunne de svenske og norske aktier ikke følge de øvrige europæiske markeders tempo. Mange af de tyske nøgletal viser fremgang. Fx steg virksomhedsforventningerne til 86,6 fra 81,9, forbrugertilliden til -13,4 fra -14,3 og ZEW-indikatoren fra 19,9 til 31,7.

I USA var kursstigningerne mere spredt ud over flere selskaber end set længe. Det var således ikke de store toneangivende it-selskaber, som trak læsset. Nogle af teknologiselskaberne er kommet i monopolmyndighedernes søgelys i Europa og USA. Det gælder fx Apple. Risikoen set fra aktiemarkedets side er, at de store selskaber bliver splittet op, hvilket har haft en negativ indvirkning på kursen i nogle af de store selskaber. It-sektoren var den fjerdedårligste sektor i marts på globalt plan. Energi og materialer var de stærkeste.
Afdeling Megatrends har i marts givet et afkast, som er lavere end afdelingens benchmark grundet overvægten i it-aktier. Afdeling Bæredygtige Aktier har givet et afkast, som er på niveau med afdelingens benchmark.

I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier GN Store Nord (+13,3 %) og NKT (+10,0 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt AMBU (-5,9 %) og Topdanmark (-4,8 %).

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i marts, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Afdelingen har reduceret sit investeringsniveau til 96 % i løbet af marts. Der er dermed p.t. ingen gearing i afdelingen.

Modvinden for teknologiaktierne i USA var positivt for valueaktierne på amerikansk og globalt plan, men ikke så udtalt i Europa. Afdelingerne med ligevægt og value har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks i USA og Verden og på niveau med benchmark i Europa.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i marts

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets gav i marts et afkast på 2,8 % målt i danske kroner.

I Fjernøsten var Taiwan med en stigning på 8 % i danske kroner det stærkeste marked trukket af AI-relaterede aktier. Aktierne fra Kina og Indien havde en mere behersket udvikling. Folkekongressen i Kina faldt ud som forventet, og der er fortsat spændinger mellem Kina og USA, som kan føre til restriktioner rettet mod kinesiske biotekselskaber. Kina overraskede på nøgletalsfronten med bedre end ventede tal for PMI i industrien og servicesektoren samt for importen og eksporten. Endelig er der tegn på, at Kina vil stimulere via pengepolitikken gennem opkøb af statsobligationer.

Også Indien overrasker med stor styrke i nøgletallene. Her viste PMI i fremstillingsindustrien det højeste niveau i de seneste 16 år. Det forplantede sig dog ikke i synderlig grad i aktiemarkedet, som var ramt af gevinsthjemtagning.

I Latinamerika var aktierne fra Argentina, Peru og Colombia i topform, men Mexico gjorde det også godt. Det skete på trods af, at aktivitetsindikatorerne i Mexico skuffede i marts. Brasilien leverede et negativt afkast i marts. Her er inflationen for høj. Den brasilianske centralbank nedsatte godt nok sin styringsrente med 0,5 %-point og har næsten garanteret endnu en nedsættelse af styringsrente ved det næste møde, men her stopper vejledningen af markedet på grund af inflationsudviklingen.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i marts, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne på Emerging Markets har alle klaret sig en smule dårligere end deres respektive benchmarks.

Udsigter

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som løbende vil blive publiceret på hjemmesiden i løbet af april.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4
Baseret på 14 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig