11. jun. 2024 kl. 10:10
351 visninger

Fortsat positiv stemning på de finansielle markeder

Aktiemarkederne fik vendt den negative udvikling i april til en positiv i maj med en kursstigning globalt på 2,6 % målt i danske kroner. Forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder er fortsat upåvirket positive.

Afkastet kunne i dansk regning have været endnu højere, hvis ikke den amerikanske dollar var blevet svækket med 1,6 % over for den danske krone.

Forventningerne til inflationen og pengepolitikken i USA og Europa er fortsat vigtige parametre for de finansielle markeder. Om end med en vis træghed bevæger inflationen på overordnet niveau og kerneinflationen sig i den rigtige retning både i USA og Europa, men har endnu ikke helt nået centralbankernes målzone.

Det ændrer ikke ved, at der stadig er forventninger til lempelser fra både den amerikanske forbundsbank og Den Europæiske Centralbank. Forventningerne til sidstnævnte er stærkest, da den europæiske økonomi ikke viser den samme styrke som den amerikanske. Godt nok skuffede jobskabelsen i den amerikanske jobrapport for en gangs skyld, men det ændrer ikke på, at den amerikanske økonomi forekommer mere robust end den europæiske, selvom der er spirende tegn på optimisme i Europa.

Alle vore afdelinger med undtagelse af Globale EM-aktier gav positive afkast i maj. De to indeksafdelinger Indeks Danmark og Indeks Morningstar Leaders gav de højeste afkast med henholdsvis 4,7 % og 3,7 % i maj.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter har ikke bevæget sig i en entydig retning. Det dækker over, at statsrenterne generelt faldt 0,2 %-point over hele rentekurven i USA, men steg en lille smule i Europa med Norge, Sverige og Storbritannien som undtagelser, idet renterne her var faldende. Schweiz oplevede de største rentestigninger i Europa. De japanske statsrenter steg markant i forhold til, hvad man er vant til på disse kanter. Det var i størrelsesordenen 0,2 %-point.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutaerne havde en tendens til at blive svækkede over for euroen og dermed den danske krone i maj.

Norske og svenske kroner kom med en styrkelse på henholdsvis 4 % og 3 % stærkest gennem maj. Newzealandske og australske dollars blev ligeledes styrket i maj.

Den amerikanske dollar blev svækket med 1,6 % og den japanske yen med 1,3 %. De svageste valutaer var at finde blandt nigerianske naira og argentinske peso.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været svagt stigende over hele rentekurven i maj. De danske realkreditobligationer har klaret sig relativt godt i dette rentemiljø.

Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig noget bedre end deres respektive benchmarks. Det skyldes overvægten i realkreditobligationer, som ikke indgår i afdelingernes benchmarks.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i maj

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

Den generelle gode tilstand i den globale økonomi skabte en god stemning på markedet for virksomhedsobligationer. Renterne faldt her en smule mindre end renten på amerikanske treasuries, og rentefaldet var i nogenlunde det samme niveau for renterne på High Yield-obligationer, HY, og renterne på Investment Grade-obligationer, IG.
Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,17 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,96 %, hvilket i begge tilfælde var på niveau med benchmarkafkastene.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,14 -14 bp 40 bp
High Yield 6,66 -13 bp 16 bp
US 10Y Treasury 4,49 -19 bp 63 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

De lavere amerikanske renter var en positiv faktor for obligationer udstedt i hård valuta som amerikanske dollar. Merrenten til sammenlignelige treasuries blev udvidet med 0,07 %-point. De fleste lande præsterede positive afkast i maj. Udstedelserne i lokal valuta nød også godt af de faldende amerikanske renter i maj, men var negativt påvirket af, at de lokale valutaer i gennemsnit blev svækket over for danske kroner. De blev styrket over for den amerikanske dollar, men den blev svækket over for kronen.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (blå=hård valuta - orange=lokal valuta)

Kilde: Datastream

I maj har afdeling HøjrenteLande givet et benchmarkafkast på 0,85 %, hvilket var en smule højere end afdelingens afkast.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder gav i maj et afkast på 3,0 % målt i danske kroner. De europæiske aktier klarede sig bedst med de skandinaviske aktier fremme i førerfeltet. Her var det udsigten til, at Den Europæiske Centralbank ville nedsætte sin styringsrente i juni en medvirkende faktor til den positive markedsstemning.

Afkastet på amerikanske aktier var også pænt positivt, men negativt påvirket af en svækket amerikansk dollar set med en dansk investors øjne. Igen var nogle af de store teknologiaktier, som trak læsset. Fx steg Nvidia 25 % og Apple godt 11 %. Derimod led de japanske aktier under udsigten til højere styringsrenter samt en svækket yen og gav som det eneste modne aktiemarked et negativt afkast målt i danske kroner.

Afdeling Megatrends har også i maj givet et afkast, som er højere end afdelingens benchmark godt hjulpet på vej af afdelingens teknologitemaer. Rentefaldet i USA har været en særdeles positiv faktor for afdelingens vækstaktier. Afdeling Kvalitetsaktier har i maj givet et afkast, som er på niveau med afdelingens benchmark.
I Skandinavien klarede de norske efterfulgt af de svenske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Rockwool (+25 %) og AP Møller-Mærsk-selskaberne (+22 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Demant (-2,2 %) og Coloplast (-2,0 %).

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Afdelingen er fra 1. juni blevet en indeksafdeling og vil derfor ikke blive kommenteret i fremtiden. I forbindelse med ændring af strategien vil afdelingen ikke længere benytte sig af gearing, hvilket ellers har været muligt siden 2016.

De store teknologiaktier i især USA fortsætter med at udfordre valueaktierne på regionalt og globalt plan. Det har dog ikke været så udtalt i Europa. Valueafdelingerne har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks globalt og i USA, hvorimod der har været tale om merperformance i Europa.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i maj

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets kunne ikke følge med aktierne fra de modne markeder og præsterede et afkast på -0,9 % i dansk regning. Det var især de latinamerikanske aktier, som trak ned. I Mexico spillede forventninger til udfaldet af valget i starten af juni en vigtig rolle.

I Indien strakte valget sig over to uger med afslutning den 1. juni. Her resulterede valget i, at Modi ikke vandt den overbevisende sejr, som markedet havde ventet.

Aktierne i Taiwan og Kina har givet positive afkast i maj. Taiwan rider med på teknologibølgen i USA. De kinesiske aktier er positivt påvirket af, at myndighederne i midten af maj præsenterede tiltag, som skulle reducere den store mængde af usolgte boliger. Samtidig hermed stiller regeringen billige lån til banksektoren til rådighed, som kan kanaliseres videre til boligkøberne. Det er en stor hjælp til det skrantende kinesiske boligmarked.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i maj, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har klaret sig en smule bedre end deres respektive benchmarks.

Udsigter

Vækst, inflation og centralbankernes aktioner og retorik vil fortsat være i fokus på de finansielle markeder. Som ventet har Den Europæiske Centralbank nedsat sin styringsrente med 0,25 %-point i starten af juni. Den medfølgende retorik er af nogen tolket som en stramning i forhold til tidligere. Det er spørgsmålet, om det reelt er det. Det er forståeligt, at Den Europæiske Centralbank er påpasselig med at love for meget i en situation, hvor der er en vis træghed i inflationsudviklingen ned mod målzone. Den faktiske pengepolitik vil fortsat være meget dataafhængig, men det er vores vurdering, at trenden i inflationen fortsat er nedadgående, hvorfor der venter yderligere lempelser af pengepolitikken i horisonten. Forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder er derfor fortsat upåvirket positive.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,5
Baseret på 6 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig