5 investeringsbeslutninger, du kan komme til at fortryde

5 investeringsbeslutninger, du kan komme til at fortryde

Som mennesker handler vi ikke altid rationelt. Det skal du være særligt opmærksom på som investor. I denne artikel ser vi på fem psykologiske fælder, som selv erfarne professionelle investorer skal arbejde for at undgå.

Når investorer oplever, at kursen på markeder eller selskaber stiger meget over længere tid, kan det være svært ikke at følge med og købe ind i det.

Men pas på! Vi har set det flere gange med fx it-boblen, finanskrisen og senest også med investeringer i kryptovalutaer: At investorerne i samlet flok handler selskaber eller aktiver op i nogle priser, som desværre ikke har forbindelse til virkeligheden, og som ikke er holdbare i længden.

Samtidig bliver det ikke nemmere af, at investeringsbobler ofte kan skabe stor værdi for investorerne, inden luften går af ballonen. Der kan nemlig gå år, fra priserne har nået et urealistisk niveau, til markedet vender. Her kan du godt blive i tvivl, om du har ret i din vurdering af markedet. Men det er vigtigt, at du som investor bruger din sunde fornuft og sætter spørgsmålstegn ved det, der sker på markedet – og det, naboen gør.

Det er et velkendt fænomen, at investorer bliver grebet af frygt og sælger ud med tab, når markedet falder kraftigt. Samtidig når de ikke at komme ind på markedet igen, før det vender. På den måde kan de miste mange penge på aktiemarkedet i en korrektion.

Det er derfor vigtigt, at du holder hovedet koldt og fokuserer på din strategi, når finansmarkederne er inde i en turbulent periode. Spørg derfor dig selv: Er dine investeringer fordelt, som du havde tænkt dig? Har du valgt de aktier og investeringer, du tror på? Og hvordan passer din tidshorisont? Det er din investeringsstrategi, der skal gøre, at du kan sove godt, selv når markederne går op og ned.

For risikovillige investorer har frygtsomme markeder den fordel, at andre investorer kan være villige til at sælge billigt – også for billigt. I en investeringsforening er det et lovkrav, at man altid skal være i markedet. Her kan man ikke gå kontant (udover en vis portion), hvilket gør, at porteføljemanagerne ikke falder i denne fælde. 

En af de hyppigste investeringsfejl er, at man som investor ikke får justeret sin portefølje løbende.

Som investor skal du sørge for, at du har den sammensætning af aktier og obligationer i din portefølje, som du har fastlagt. Kurserne på markedet går op og ned. Det betyder, at nogle af dine investeringer vil fylde mere eller mindre i din portefølje. Sammensætningen af aktier og obligationer kan altså ende med at være helt forskellig fra den sammensætning, du ville vælge, hvis du skulle etablere en portefølje i dag.

Det er derfor vigtigt, at du ”rebalancerer” din portefølje mindst én gang årligt. Her er tanken, at du går ind og vurderer, om du stadig har den rette sammensætning af investeringer, så du sikrer dig, at porteføljen stadig passer til din strategi og tidshorisont. Det kan betyde, at du fx skal sælge ud af de aktier, som er steget mest i løbet af året, for at de ikke fylder for meget. For hvis du ikke gør det, kan resultatet blive, at din portefølje inden for nogle år vil ligge helt forkert i forhold til din tidshorisont og risikoprofil.

Læs mere om risikoprofil her

Det er meget almindeligt at overvurdere sine egne evner. Flere psykologiske studier konkluderer, at vi som mennesker har for stor tiltro til vores personlige evner og ressourcer.

Det gælder også, når vi investerer – men det kan være farligt. Derfor skal du forholde dig kritisk til dine egne beslutninger og din egen viden. Som allerede nævnt gør du klogt i ikke at følge naboens investeringstips blindt. Men det er også vigtigt, at du husker at være på vagt over for dine egne ”sandheder.” Der er nemlig en tendens til, at vi som investorer ofte kan hænge fast i vores tidligere konklusioner, samtidig med at vi også tillægger nyheder større værdi, hvis de understøtter vores holdninger.

Der skal fx mere til, for at du ændrer holdning til et selskab, du allerede har investeret i, end hvis du læste om det for første gang. Kommer der en rigtig dårlig nyhed fra et selskab, ville du nok tænke, at du aldrig ville købe ind i aktien, hvis du ikke havde den i forvejen. Omvendt vil du selvfølgelig ærgre dig som aktieejer, men ikke nødvendigvis sælge aktien.

Mange investorer sælger for hurtigt ud af deres aktier eller investeringer – både i opgangstider og nedgangstider. I opgangstider kan det krible i fingrene for at trække gevinsten hjem fra investeringerne. Samtidig kan dårlige afkast i nedgangstider betyde, at du bliver urolig og får lyst til at stå kontant. Men det er klogest at fastholde den langsigtede strategi – ellers kan det koste på afkastet.

En analyse af det globale aktiemarked viser, hvor meget det kan koste på afkastet at stå uden for markedet på de forkerte tidspunkter.

Hvis man sammenligner afkastet i aktieindekset MSCI World over 10 år (pr. oktober 2022) med samme indeks og samme periode, men fratrukket afkastet i den bedste uge hvert år, ville man kun få en fjerdedel af afkastet (106 % vs. 27 %).

Det viser, at det er vigtigt, at man ikke går ind og ud af markedet for at se, om man kan tjene lidt mere. Du skal i stedet tænke langsigtet og følge den strategi, du har lagt – evt. i samarbejde med din rådgiver.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,3
Baseret på 21 anmeldelser