Horisont
Maj 2020
  • Investeringsprofil
  • Investorpsykologi
  • Strategi
Læsetid: 2.00 minutter
Derfor skal du tilpasse dine investeringer

Derfor skal du tilpasse dine investeringer

Hvis du ikke vil gå glip af opturen, når markederne stiger igen, skal du sandsynligvis købe flere aktier. Hvis du vil fastholde din langsigtede investeringsprofil, skal du kigge på din portefølje og sørge for, at den ligger rigtigt.

2.00 min.
  • Maj 2020
  • Investeringsprofil
  • Investorpsykologi
  • Strategi

Inden du sætter dine penge i aktier eller obligationer, er det en god idé at lægge en strategi for investeringerne sammen med en rådgiver. Oven på de store aktiefald, der har været på markederne som en konsekvens af coronakrisen, er der mange investorer, der skal sørge for at få flere aktier i porteføljerne igen. Ellers risikerer de at gå glip af aktiegevinsterne, når markedet stiger igen.

 

Det er idéen bag det, vi kalder rebalancering. En rebalancering, som hjælper dig med at fastholde din langsigtede investeringsstrategi.

Forskellige strategier og tidshorisonter

Mange danskere investerer med en lang tidshorisont. Det kan fx være en del af pensionsopsparingen, som lægges i aktier, obligationer eller i en investeringsforening.

 

Har du lagt en strategi, der passer til din investeringsprofil, er det vigtigt at holde den ved lige mindst én gang om året. Markederne ændrer sig hele tiden, og det betyder, at den fordeling mellem aktier og obligationer, du havde i går, ikke er den samme som den, du har i dag. Og når man ser så store fald på investeringsmarkederne, som coronavirussen har forårsaget, er det særligt vigtigt at give porteføljen et eftersyn.

 

Får man udarbejdet en investeringsstrategi sammen med en rådgiver, vil den ofte give en indikation af, hvor mange obligationer, og hvor mange aktier man skal have i sin portefølje. Er man en forsigtig investor, skal man måske have 20 % i aktier, mens den mere risikovillige investor i stedet skal have 80 %. Men hvis fordelingen efter krisen har ændret sig, så man kun har 45 % i aktier, er man ikke længere lige så risikovillig.

Rebalancering af porteføljen

For at følge sin investeringsstrategi skal man se på sin portefølje mindst én gang om året. Hvis investeringerne i porteføljen ikke længere passer til strategien, bør man købe til eller sælge ud af aktier og obligationer, så man igen følger sin investeringsstrategi. Det kalder man at rebalancere sin portefølje.

 

En analyse af afkastet på danske aktier har fx vist, at det kan give en betydelig gevinst at rebalancere porteføljen hvert år. Hvor stor gevinsten er, afhænger selvfølgelig af investeringsstrategien og udviklingen på markedet.

Automatisk rebalancering i blandede fonde

Har du ikke selv lyst til at stå for rebalanceringen, er det muligt at vælge investeringsfonde, hvor andelen af obligationer og aktier hele tiden sammensættes, så den rigtige risikoprofil rammes. Du kan eksempelvis investere i det, man kalder for blandede fonde.

 

Sydinvest har 8 blandede fonde med fire investeringsprofiler, der går fra konservativ med få aktier til aggressiv med en høj andel af aktier. Lige meget hvilke investeringer du vælger, er det bedste råd dog, at du følger med i, hvordan det går investeringerne. Hvis du ikke synes, det er spændende, behøver du ikke følge dem tæt. Men det er alligevel en god idé at følge op på dem en gang imellem og tjekke, at afkastet og risikoen stadig stemmer overens.

Bliv klogere på blandede fonde

Få en kvartalsupdate på de blandede fonde i denne video med seniorporteføljemanager Bjørn Schwarz (pr. ultimo marts). Du kan også læse mere under de enkelte fonde. 

 

Sydinvest Konservativ

Sydinvest Balanceret

Sydinvest Vækstorienteret

Sydinvest Aggressiv