Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest

Har du brug for HJÆLP TIL skatten?

Nu kan du bestille Sydinvests ”Guide til årsopgørelsen 2019”. Her kan du læse mere om, hvad du skal indberette til SKAT, og hvordan du skal gøre det. Du kan læse eller bestille skatteguiden her

FORSKEL PÅ AFKAST
OG UDBYTTE

Sydinvest udbetaler udbytte i januar. Som i tidligere år kan der være store forskelle på udbytterne. Nogle fonde har udbetalt et stort udbytte, mens andre har udbetalt mindre. Det fortæller dog ikke noget om, hvor godt det er gået for fondene i årets løb. Det skyldes, at afkast og udbytte ikke er det samme.

Du kan gå ind på denne side og se filmen om afkast og udbytte. Her kan du også se de udbetalte udbytter i januar.

FORSKEL PÅ
AFKAST OG UDBYTTE 

Sydinvest udbetaler udbytte i januar måned. Som i tidligere år kan der være store forskelle på udbytterne. Nogle fonde har udbetalt et stort udbytte, mens andre har udbetalt mindre. Det fortæller dog ikke noget om, hvor godt det er gået for fondene i årets løb. Det er, fordi afkast og udbytte ikke er det samme. Du kan gå ind på sydinvest.dk/udbytte og se filmen om afkast og udbytte. Her kan du også se de udbetalte udbytter i januar måned.

GENERALFORSAMLINGEN
2022

Den ordinære generalforsamling i Investeringsfor­en­ingen Sydinvest finder sted den 1. april 2020 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade i Aabenraa. Du kan tilmelde dig på denne hjemmeside, hvor der også er en guide til, hvordan du gør: sydinvest.dk/gf

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde