2022 Generalforsamling

2022 Generalforsamling

Investeringsforeningen Sydinvest åbnede den 30. marts 2022 dørene for årets ordinære generalforsamling. Her kan du læse mere om generalforsamlingen.

Formandens beretning

Bestyrelsesformand Linda Sandris Larsen glædede sig over, at vi nu kunne mødes fysisk til årets generalforsamling efter år med svære betingelser oven på COVID-19.

Linda Sandris Larsen kunne berette om et 2021, der især på aktiefronten blev et rigtigt godt investeringsår, og hun kunne derudover fortælle om Finanstilsynets temaundersøgelse om suspensioner i investeringsforeningerne, om ansvarlige investeringer i Sydinvest og om EU’s Disclosure-forordning.

Derudover berettede Linda Sandris Larsen også om svanemærkningen af Sydinvests nye flagskib, Sydinvest Bæredygtige Aktier, der i løbet af året allerede havde opnået en formue på 2,2 mia. kr. og et afkast på ca. 20 %.

Samlet resultat og formueudvikling

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2021 blev 1,7 mia. kr. mod 400 mio. kr. i 2020. I Investeringsforeningen Sydinvest gav obligationerne et negativt afkast på –242 mio. kr., mens aktierne gav et overskud på 1.991 mio. kr. Bestyrelsen indstillede, at der for hele foreningen udbetales et samlet udbytte på 1.034 mio. kr. til medlemmerne. Den samlede formue var ved udgangen af 2021 på 34,8 mia. kr.

Udbytte udbetalt i 2022

 

Investeringsforeningen Sydinvest  
Sydinvest BRIK 32,40
Sydinvest Bæredygtige Aktier 1,30
Sydinvest Danmark Indeks 1,10
Sydinvest Fjernøsten 42,50
Sydinvest Fonde 0,90
Sydinvest Globale EM-Aktier 31,30
Sydinvest HøjrenteLande 2,00
Sydinvest HøjrenteLande Mix 2,00
Sydinvest Korte Obligationer 0,50
Sydinvest Mellemlange Obligationer 0,20
Sydinvest Tyskland 10,10
Sydinvest USA Ligevægt & Value 4,00
Sydinvest Verden Ligevægt & Value 5,80
Sydinvest Verden Ligevægt & Value Etik 11,60
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 4,10
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Etik 4,00
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG 1,30
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG Etik 0,20
   
Blandede fonde  
Sydinvest Konservativ 3,40
Sydinvest Balanceret 7,40
Sydinvest Vækstorienteret 12,80
Sydinvest Aggressiv 20,90

 

Flotte afkast i aktiefonde

Direktør Steffen Ussing berettede om et 2021, der gik særdeles godt for aktiefondene. Flere af fondene præsterede et flot merafkast ift. deres benchmark, og 86 % af de aktivt forvaltede aktiefonde klarede sig bedre end benchmark.

Hertil nævnte direktør Steffen Ussing, at Sydinvests afkast angives efter afholdte omkostninger. Dette gælder ikke for benchmark, der bliver beregnet uden omkostninger.

Obligationsfondene mødte til gengæld modgang i 2021, hvor et stigende renteniveau og en generel usikkerhed medførte kurstab på de fleste obligationstyper.

Steffen Ussing gennemgik udvalgte fondes afkast og fremhævede udbyttet i flere fonde. I flere tilfælde overgik udbyttet faktisk afkastet i fondene, hvorfor Steffen Ussing pointerede, at afkast og udbytte ikke er det samme.

Valg til bestyrelsen

Efter 18 år i bestyrelsen stoppede Hans Lindum Møller som følge af vedtægternes aldersgrænse. Til foreningens bestyrelse blev Svend Erik Kriby og Jesper Aabenhus Rasmussen genvalgt, mens Anne Mette Barfod blev nyvalgt. Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen var ikke på valg.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

PwC Danmark blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Fokus på omkostningerne

Direktør Steffen Ussing gennemgik foreningens Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Sammenholdt med omkostningsprocenten fra 2019 var omkostningerne faldet i 80 % af fondene over de tre år, mens de resterende 20 % har uændret omkostningsprocent i perioden.

Steffen Ussing pointerede, at det for Sydinvest er en vigtig opgave at holde omkostningerne på et konkurrencedygtigt niveau – og samtidig sikre, at kvaliteten er i orden. Du kan se afdelingernes omkostninger her.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

1
Baseret på 1 anmeldelser