Omkostninger

Hvilke omkostninger er der forbundet med investering i investeringsbeviser?

Når du sparer op i en investeringsforening, er du med til at betale foreningens omkostninger. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i omkostningsbegreberne. Som udgangspunkt er der to veje til information om omkostningerne i en investeringsforening, nemlig de "årlige administrationsomkostninger" og ÅOP (årlige omkosninger i procent). Hvis du gerne vil sammenligne priser, kan du se vores omkostninger i tabellen nedenfor. Under tabellen har vi desuden beskrevet de enkelte omkostningstal.

Læs mere om omkostningsbegebet i vores investeringshåndbog

Omkostninger
Afdeling Forv. årlig omk. ÅOP, % Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Blandede Obligationer ESG 0,71 % 0,79 % 0.07 % % 0,25 % 0,25 %
Fonde 0,20 % 0,23 % 0.03 % % 0,10 % 0,10 %
HøjrenteLande 1,18 % 1,31 % 0.22 % % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Akk. 1,25 % 1,38 % 0.22 % % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande ESG 1,32 % 1,45 % 0.13 % % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 0,98 % 1,08 % 0.11 % % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,22 % 1,30 % 0.16 % % 0,26 % 0,26 %
HøjrenteLande Mix 1,23 % 1,33 % 0.22 % % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Valuta 1,11 % 1,17 % 0.10 % % 0,21 % 0,21 %
Korte Obligationer 0,22 % 0,23 % 0.06 % % 0,05 % 0,05 %
Mellemlange Obligationer 0,38 % 0,40 % 0.07 % % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,35 % 0,38 % 0.06 % % 0,10 % 0,10 %
Virksomhedsobl. HY 1,06 % 1,24 % 0.14 % % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY Etik 1,17 % 1,35 % 0.13 % % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,09 % 1,26 % 0.14 % % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobligation IG 0,69 % 0,82 % 0.05 % % 0,30 % 0,30 %
Virksomhedsobl. IG Etik 0,81 % 0,93 % 0.05 % % 0,30 % 0,30 %
BRIK 1,52 % 2,04 % 0.18 % % 0,30 % 0,30 %
BRIK Akk. 1,52 % 2,04 % 0.17 % % 0,30 % 0,30 %
Bæredygtige Aktier 1,50 % 1,62 % 0.03 % % 0,18 % 0,14 %
Danmark Indeks 0,30 % 0,37 % 0.01 % % 0,10 % 0,10 %
Europa Ligevægt & Value 1,43 % 1,83 % 0.04 % % 0,25 % 0,14 %
Fjernøsten 1,52 % 2,41 % 0.28 % % 0,31 % 0,37 %
Fjernøsten Akk. 1,60 % 2,48 % 0.28 % % 0,31 % 0,37 %
Globale EM-aktier 1,62 % 2,30 % 0.21 % % 0,30 % 0,34 %
Globale EM-aktier Akk. 1,63 % 2,35 % 0.21 % % 0,30 % 0,34 %
Morningstar Sust. Leaders Index 0,50 % 0,57 % 0.01 % % 0,18 % 0,14 %
Tyskland 1,49 % 1,58 % 0.04 % % 0,15 % 0,15 %
USA Ligevægt & Value 1,29 % 1,36 % 0.05 % % 0,11 % 0,11 %
Verden Lav Volatilitet Indeks 0,50 % 0,59 % 0.01 % % 0,18 % 0,14 %
Verden Ligevægt & Value 1,43 % 1,58 % 0.04 % % 0,18 % 0,14 %
Verden Ligevægt & Value Akk 1,43 % 1,57 % 0.04 % % 0,18 % 0,14 %
Verden Ligevægt & Value Etik 1,29 % 1,43 % 0.04 % % 0,18 % 0,14 %
Konservativ Akk 0,86 % 0,91 % 0.05 % % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb 0,86 % 0,91 % 0.05 % % 0,15 % 0,15 %
Balanceret Akk 1,22 % 1,29 % 0.09 % % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb 1,22 % 1,28 % 0.09 % % 0,16 % 0,16 %
Vækstorienteret Akk 1,44 % 1,52 % 0.12 % % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb 1,44 % 1,52 % 0.12 % % 0,17 % 0,17 %
Aggressiv Akk 1,57 % 1,64 % 0.14 % % 0,18 % 0,18 %
Aggressiv Udb 1,57 % 1,64 % 0.15 % % 0,18 % 0,18 %
Forvaltning Konservativ Udb 0,92 % 0,97 % 0.03 % % 0,15 % 0,15 %
Forvaltning Vækstorienteret Udb 1,53 % 1,59 % 0.05 % % 0,17 % 0,17 %

 

 

Forklaring af omkostningsbegreberne

Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.

Forventet årlig omkostning
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i en investeringsforening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.

Indirekte handelsomkostninger
De indirekte handelsomkostninger er de omkostninger, som opstår, når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger i forbindelse med formueplejen. Det tal, der vises sammen med ÅOP, er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende drift i fonden i løbet af et år. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af formuen.

Emissionstillæg
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.

Indløsningsfradrag
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.