Ændringer i produktpaletten

Ændringer i produktpaletten

Der vil være flere ændringer i dit depot, når du søger efter din investering fra Sydinvest. Med ændringerne vil der være større klarhed om fondenes strategier. Vi forventer, at ændringerne træder i kraft den 3. juni 2024.

For at sikre større klarhed om strategien vil alle indeksfonde i Sydinvest fremadrettet bære ordet ”Indeks” først i navnet. Sydinvest Tyskland vil fremover følge en indeksstrategi.


EU’s pendant til Finanstilsynet har udsendt nye guidelines for brug af begreber som ”bæredygtig” og ”ESG”. For at leve op til de nye guidelines skifter flere fonde navn.


Sydinvest Bæredygtige Aktier skifter navn til Sydinvest Kvalitetsaktier. Det nye navn afspejler fondens strategi for aktieudvælgelse. Her er netop fokus på aktier af høj kvalitet med god indtjening. Fondens bæredygtige profil fortsætter uændret.


Blandede Fonde i Sydinvest samles i en ny ”familie” under navnet Formue. Samtidig kommer der et femte ”familiemedlem”, nemlig Sydinvest Formue Obligationer, som før hed Blandede Obligationer ESG.


Ligevægt & Value-fondene ændrer navn og strategi, så de fremover følger en valuestrategi uden krav om ligevægt imellem aktierne. Fx skifter Verden Ligevægt & Value navn til Sydinvest Global Value. 


De nævnte ændringer er ikke en udtømmende liste. Har din fond skiftet navn? 

Læs mere om ændringerne her