Innovative selskaber trækker afkastet

Innovative selskaber trækker afkastet

Trods højere renter buldrer amerikansk økonomi derudad. Udviklingen skaber gode muligheder i udvalgte aktiesektorer.

Hvis der er én ting, der interesserer analytikere og økonomer, er det temperaturen i den amerikanske økonomi. Da tilstanden i verdens største økonomi spiller en vigtig rolle for de globale finansmarkeder, er det også et emne, der i høj grad optager private og professionelle investorer.

Til investorernes glæde klarer amerikansk økonomi sig godt for tiden, forklarer Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

“Økonomien i USA befinder sig i en situation, hvor beskæftigelsen er stigende, samtidig med at landets arbejdsstyrke vokser. Oveni kan amerikanerne glæde sig over et dalende inflationspres og en stærk produktivitetsvækst. Overordnet set har USA en virkelig stærk, robust økonomi med en relativt stærk økonomisk vækst,” påpeger Søren Kristensen.


Søren Kristensen er Sydbanks chef­økonom og flittigt citeret i de danske medier. Søren følger tendenserne i dansk og interna­tional økonomi og kommenterer på den økonomiske og politiske udvikling og inflationen. Herunder blandt andet udviklingen på boligmarkedet, arbejdsmarkedet, privatforbruget og de offentlige finanser.

Selvom cheføkonomen også ser tegn på opbremsning, bl.a. drevet af det højere renteniveau, vurderer han, at USA står over for en såkaldt blød landing, hvor økonomien vil normalisere sig efter en periode med høj aktivitet.

Økonomien i USA befinder sig i en situation, hvor beskæftigelsen er stigende, samtidig med at landets arbejdsstyrke vokser.”

USA fylder godt i porteføljen

Den positive holdning til amerikansk økonomi deles af Michael Thomassen, der er seniorporteføljemanager i Sydbank og bl.a. varetager investeringsansvaret for amerikan­ske aktier i flere Sydinvest fonde.

“Hvor vi tidligere kiggede ind i vækstnedgang og recession, ser det mere positivt ud nu. Den store udfordring i USA lige nu er, at prisen på mange selskaber er ret høj, men hvis vi går fra en situation med vækstafmatning til bedre tider, vil det ikke længere være et stort problem,” siger Michael Thomassen og fortsætter:

“På det amerikanske marked er der altid muligheder for gode køb. Nogle af selskaberne er fornuftigt prissat, så det er noget, vi kan arbejde med, især hvis selskaberne leverer den vækst og indtjeningsfremgang, som vi forventer af dem.”

“En stor andel af verdens mest innovative selskaber hører hjemme i USA.” - Michael Thomassen, seniorportefølje­manager, Sydbank

Verdens mest innovative selskaber

Ifølge seniorporteføljemanageren er de amerikanske finansmarkeder kendetegnet ved en række særlige karakteristika og muligheder, der er interessante for inve­storerne.

“En stor del af verdens mest innovative selskaber hører hjemme i USA. Her tænker jeg fx på selskaber med høj vækst i omsætning og indtjening, som skiller sig markant ud fra markedet. Et godt eksempel er landets it-sektor, hvor der er virkelig mange selskaber, der har netop de karakteristika, som vi leder efter til porteføljen. Til sammenligning findes der måske mellem fem og ti it-­selskaber i hele Europa, som vi finder interessante,” siger Michael Thomassen.

Han vurderer, at amerikanske selskaber er længere fremme end andre steder i verden.


Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for bl.a. Sydinvest USA Ligevægt & Value. Michael har været porteføljemanager i Sydbank siden 2008. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).

“USA skiller sig positivt ud. Over en bred kam afspejler de amerikanske styrker sig i økonomisk afkast til investorerne. Uanset perioden – om vi siger 5 år, 10 år eller 20 år – har der været bedre investeringsafkast at hente i USA. Afkast er et sprog, alle investorer forstår,” tilføjer seniorportefølje­manageren.

Noget tyder på, at den positive udvikling i USA kan fortsætte. Trods den seneste tids vækstafmatning har særligt de store selskaber været gode til at opretholde deres marginer og beskytte indtjeningen, vurderer han.

Klare kriterier for aktieudvælgelse

For tiden har den kommende Sydinvest Kvalitetsaktier (nu Bæredygtige Aktier) i omegnen af 80 selskaber i porteføljen. Syv ud af fondens ti største aktiepositioner er placeret i selskaber, der er noteret på amerikanske børser, heriblandt Microsoft, Nvidia og JPMorgan Chase.

USA skiller sig positivt ud. Over en bred kam afspejler de amerikanske styrker sig i økonomisk afkast til investorerne.”

“Vi lægger stor vægt på at udvælge selskaber med en høj, stabil indtjening, typisk med en dominerende markedsposition og gode, innovative produkter. Det enkelte selskab skal desuden have en stærk ledelse, en håndterbar gæld og den nødvendige fleksibilitet til at håndtere et eventuelt dyk i økonomien,” siger Michael Thomassen og tilføjer:

“Det giver naturligt en overrepræsentation af visse sektorer, heriblandt it, sundhed og finans, der også omfatter dataleverandører som fx Moody’s, S&P og MasterCard. Men vi leder med lys og lygte efter interessante emner på tværs af sektorer, der lever op til vores kvalitetskriterier. Når selskaberne er identificeret, gælder det om at undgå at betale en overpris for dem.”

På trods af den aktuelle koncentration i det amerikanske aktiemarked, hvor en håndfuld af de allerstørste selskaber driver årets aktieafkast, vurderer seniorportefølje­manageren, at der fortsat er attraktive investeringscases at finde, også i USA.


Tre amerikanske selskaber

Tre spændende selskaber – afhængigt af, hvordan økonomien udvikler sig.

Bullets
Den strukturelle vinder:
Schneider Electric

“Med 20 pct. af omsætningen eksponeret mod datacentre indgik industriselskabet for nylig en aftale med Nvidia om at opføre nye datacentre. Selskabets værditilbud bidrager til elektrificeringen af samfundet, fx elbil-ladestandere og løsninger til at styre energiforbruget. Selskabet har hjemme i Frankrig, men henter mere end en tredjedel af omsætningen i USA.”

Bullets
Ved vækstfremgang:
Cognex

“Specialister i automatisering og elektrificering af verdens fabrikshaller, heriblandt avancerede synssensorer til robotter. Stærk vækst lurer, hvis der kommer yderligere gang i økonomien. Selskabet er én af kun to dominerende spillere på området, der deler langt over halvdelen af verdensmarkedet mellem sig.”

Bullets
Det defensive spil:
Visa

“Verdens største betalingsnetværk – og tæt på at være verdens mest fantastiske selskab. Opfylder nærmest alt, vi ønsker os. Selv i tilfælde af recession ventes selskabet at klare sig godt, og det er nærmest umuligt at replikere. Fortsat gode vækstmuligheder og meget profitabelt: Halvdelen af hele selskabets omsætning ender på bundlinjen.”

Kommer USA først ud af krisen?
Læs også

Kommer USA først ud af krisen?

Læs artikel

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4
Baseret på 6 anmeldelser