Optimistisk syn på inflation og vækst gav positiv start på 2023
07. feb. 2023 kl. 09:14
6541 visninger

Optimistisk syn på inflation og vækst gav positiv start på 2023

Vurderingerne af udviklingen i verdensøkonomien var særledes gunstige for de finansielle markeder i årets første måned, hvor alle vores fonde gav positive afkast, og hvor Sydinvest Tyskland satte sig i førersædet.

I januar var vurderingerne særdeles gunstige for de finansielle markeder. Det kan hurtigt ændre sig, men januar var en god måned på de finansielle markeder, og alle vore afdelinger præsterede positive afkast med afdeling Tyskland i førersædet. 

Udviklingen i den faktiske inflation har med en faldende tendens været mere gunstig end forventet. Det har dæmpet forventningerne til centralbankernes fremtidige behov for stramninger af pengepolitikken.

Markedsforventningerne går i retning af, at den amerikanske forbundsbank allerede i 2023 vil begynde at lempe pengepolitikken igen, hvilket er i modstrid med meldingerne fra forbundsbanken, som indikerer, at den vil fastholde renterne et pænt stykke tid, når de engang topper.

De mere optimistiske holdninger til pengepolitikken gavner forventningerne til udviklingen i realøkonomien. Forventningerne til længden og dybden i den økonomiske afmatning er blevet mere afdæmpede.

I Kina er det positivt, at myndighederne har lempet corona-restriktionerne og genåbnet økonomien. Det løfter forventningerne til den fremtidige vækst i Kina med afsmitninger til resten af den globale økonomi. Det kan i første omgang aflæses i udviklingen i priserne på en række metaller som aluminium, kobber og jern.

Regnskabssæsonen for amerikanske virksomheder for 4. kvartal 2022 har indtil videre været bedre end frygtet. Indtjeningen i virksomhederne har generelt været tilfredsstillende. Forventningerne til fremtiden er blevet nedjusteret, men mindre end frygtet.

Samlet set har det i januar først til faldende obligationsrenter og stigende aktiekurser.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er faldet markant i januar. De største rentefald er indtruffet i Australien og Sydeuropa. I USA faldt renten på de ti-årige statsobligationer med 0,3 %-point. Rentefaldene i Eurozonen var en lille smule større og noget mindre i Japan.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutaerne har haft en blandet udvikling over for euroen og dermed kronen. En del af valutaerne på Emerging Markets er blevet styrket med thailandske baht i front med en styrkelse på knap 4 %. Andre valutaer som egyptiske pund og argentinske pesos er svækket med henholdsvis godt 19 % og knap 7 %. Blandt valutaerne fra de modne markeder blev japanske yen svækket med knap 1 % og den amerikanske dollar med 1,5 %.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i januar.  

Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig bedre end benchmark. Alle afdelingernes benchmarks består udelukkende af obligationer udstedt af den danske stat, men afdelingerne investerer overvejende i realkreditobligationer, som i januar har klaret sig markant bedre end statsobligationerne.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i januar

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

De bedre udsigter for verdensøkonomien og faldende statsrenter var godt nyt for virksomhedsobligationerne. Merrenterne i forhold til statsobligationerne blev derfor reduceret. Det var mest udtalt for High Yield-obligationerne, HY. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede et rentefald, som var en smule større end faldet i renterne på amerikanske treasuries.   

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 2,40 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 3,48 %, hvilket ligeledes var bedre end afkast på benchmark. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 4,76 -39 bp -39 bp
High Yield 7,07 -60 bp -60 bp
US 10Y Treasury 3,53 -30 bp -30 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Udviklingen i oliepriserne var nogenlunde neutral for obligationerne fra højrentelandene. Derimod var der medvind fra de faldende amerikanske statsrenter. Rentefaldet var størst for obligationer udstedt i lokal valuta, men de havde en marginal valutarisk modvind, så de kunne afkastmæssigt ikke helt følge med obligationerne udstedt i hård valuta i januar.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

I januar har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 2,90 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 2,53 %.

HøjrenteLande-afdelingerne har alle på nær HøjrenteLande Valuta klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. HøjrenteLande Valuta har en lavere rentefølsomhed end sit benchmark, hvorfor afdelingen ikke kan følge med sit benchmark i en måned med rentefald som i januar.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder fik en god start på året med kursstigninger på 5,3 % i dansk regning i januar. Afkastet kunne have været endnu højere, hvis dollaren ikke var blevet svækket i januar. Markedets vurderinger af den globale økonomis tilstand var særdeles befordrende for en stærk udvikling på aktiemarkederne.  Det amerikanske arbejdsmarked signalerer stor styrke, og de amerikanske selskaber er sluppet nådigt igennem regnskabssæsonen.  

De europæiske selskaber klarede sig bedst med Tyskland i toppen kun overgået af Holland og Italien. De europæiske aktier var understøttet af fald i gaspriserne på ca. 40 % til det laveste niveau i 16 måneder og genåbningen af den kinesiske økonomi, idet mange europæiske virksomheder har stor eksport til Kina. Specifikt i Tyskland er der fremgang at spore i en række nøgletal. Ifo-indekset steg fra 88,6 til 90,2, og ZEW-indekset steg fra -23,3 til +16,9.

De japanske aktier klarede sig dårligst blandt de større modne aktiemarkeder i januar.

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Pandora (+16,0 %) og Carlsberg (+8,9 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Genmab (-9,2 %) og AP Møller-selskaberne (-5,2 %). Norge var det svageste marked.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Det skyldes primært en overvægt i energi og finans. Undervægt i stabilt forbrug og overvægt i fast ejendom bidrog til gengæld positivt til det relative afkast. Afdelingen har fastholdt sin gearing på 0 i løbet af januar.

Rentefaldet i januar var en særdeles positiv faktor for vækstaktierne. Det gjorde sig især gældende i USA, men også på globalt plan. I Europa klarede de små og mellemstore valueaktier sig bedre end vækstaktierne. Europa Ligevægt & Value har derfor klaret sig bedre end sit benchmark, hvorimod de øvrige afdelingerne med ligevægt og value har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i januar

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets klarede sig med afkast på 6,1 % i dansk regning sig endnu bedre end aktierne på de modne markeder. De kinesiske aktier drevet af genåbningen af den kinesiske økonomi bidrog ganske pænt og trak vækstaktierne fra Taiwan og Sydkorea med op. Hertil kommer, at der i januar var tegn på opblødning af den hårde regulering af de store internetselskaber i Kina, som vi så i 2022.  

Indiske aktier var som én af de få undtagelser ikke i plus i årets første måned. Det kommer oven på et 2022, hvor indiske aktier klarede sig relativt godt i forhold til andre aktiemarkeder. Hertil kommer, at et af de største konglomerater i Indien var udsat for svindelanklager fra et analysehus, som også satte spørgsmålstegn ved gældsniveauerne i konglomeratet.  Flere af selskaberne i konglomeratet oplevede kursfald på mere end 50 %.

I Latinamerika var Mexico lyspunktet med store stigninger i aktiekurserne. De kommer på baggrund af udnævnelse af Omar Mejia Castelazo til bestyrelsen i den mexicanske centralbank, en række gode økonomiske nøgletal og et møde mellem præsident Obrador og Joe Biden, hvor der blev diskuteret tættere økonomiske bånd og håndtering af illegal immigration. De øvrige latinamerikanske markeder klarede sig også godt som følge af stigende metalpriser i forventning om øget efterspørgsel fra Kina.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Bedst er det gået for BRIK-afdelingerne, hvor overvægten i kinesiske aktier og undervægten i indisk forsyning især har bidraget positivt.

Udsigter

Den positive udvikling i januar var meget drevet af et mere optimistisk syn på udviklingen i inflationen og væksten i verdensøkonomien.

Det har ført til en øget risikovillighed på de finansielle markeder. Det er vurderingen, at markedsudviklingen vil være meget følsom over for udviklingen i kommende økonomiske nøgletal, især inflationen, og udmeldingerne fra centralbankerne.

Til gengæld er forventningerne hertil positive, så i udgangspunktet er der en forventning om, at risikovilligheden vil kunne bevares i markedet og dermed bane vejen for uforandrede til svagt faldende obligationsrenter og stigende aktiekurser. Det skal dog understreges, at enkelt nøgletal for inflationen eller den økonomiske aktivitet kan vende forventningsbilledet på hovedet.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 23 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig