Rolig periode i sigte for danske obligationer
01. feb. 2021 kl. 08:00
2668 visninger

Rolig periode i sigte for danske obligationer

Større kontantindestående til negative renter på egne markeder bør føre til stigende efterspørgsel efter danske realkreditobligationer.

Det skulle have været et comeback-kvartal, vi gik i møde, men indledningen til år 2021 kommer til at være præget af nedlukninger som følge af et stigende smittetryk og deraf følgende pres på sundhedsvæsenet i Europa og USA. Nedlukningen skaber usikkerhed om, hvornår verdensøkonomien igen kan gå en mere normal tid i møde.

Men heldigvis er der væsentlige lyspunkter forude, idet flere nye vacciner mod COVID-19 er blevet godkendt, og vaccinationsprogrammer er igangsat. Samtidig undgik vi et aftaleløst Brexit, og præsidentvalget i USA endte med en ny præsident, der får lettere ved at få gennemført sin politik, da Demokraterne har sikret sig magten i begge kamre i Kongressen. Så på trods af at store dele af samfundet er nedlukket, er der lys for enden af tunnelen.

Forventning om markant stigning i den økonomiske vækst

I Europa har COVID-19 spredt sig igen, og frygten for en ny variant har ført til større nedlukninger og øget risikoen for, at nedlukningerne kan vare ved langt ind i det første kvartal af 2021. Men mens aktivitetsniveauet næsten er på vågeblus, er visheden om, at vaccinationsprogrammerne kører for fuld damp med til at holde gang i optimismen. Der hersker en udbredt forventning om en markant stigning i den økonomiske vækst, når der lukkes op igen. Store stimulipakker fra regeringer og rigeligt med likviditet fra Den Europæiske Centralbank, ECB, har holdt hånden under økonomierne.

Spændindsnævringerne er fortsat i dansk realkredit

I Danmark er spændindsnævringerne fortsat i dansk realkredit, og specielt flexobligationerne er nu dyrere end de var før corona. Ikke mindst drevet af at der i Sverige er QE i svenske realkreditobligationer. De konverterbare er stadig en smule billigere end før corona, men segmentet er også pænt i vækst, da låntager ser god værdi i en fast 30-årig rente på 0,5 eller 1 procent.

Udlandet er stadig en markant investor i dansk realkredit, men merafkastet til andre alternativer er dog blevet reduceret. Modsat er der mere og mere kontantindestående til negative renter i vores egen andedam, og det bør føre til stigende efterspørgsel efter danske realkreditobligationer. Alt i alt forventer vi en rolig periode, da ECB også indirekte understøtter det danske realkreditmarked i en rum tid endnu.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,4
Baseret på 12 anmeldelser