01. feb. 2021 kl. 08:00
2106 visninger

Rolig periode i sigte for danske obligationer

Større kontantindestående til negative renter på egne markeder bør føre til stigende efterspørgsel efter danske realkreditobligationer.

Det skulle have været et comeback-kvartal, vi gik i møde, men indledningen til år 2021 kommer til at være præget af nedlukninger som følge af et stigende smittetryk og deraf følgende pres på sundhedsvæsenet i Europa og USA. Nedlukningen skaber usikkerhed om, hvornår verdensøkonomien igen kan gå en mere normal tid i møde.

Men heldigvis er der væsentlige lyspunkter forude, idet flere nye vacciner mod COVID-19 er blevet godkendt, og vaccinationsprogrammer er igangsat. Samtidig undgik vi et aftaleløst Brexit, og præsidentvalget i USA endte med en ny præsident, der får lettere ved at få gennemført sin politik, da Demokraterne har sikret sig magten i begge kamre i Kongressen. Så på trods af at store dele af samfundet er nedlukket, er der lys for enden af tunnelen.

Nyt Horisont om digitalisering og investering
Læs også

Nyt Horisont om digitalisering og investering

Læs artikel

Forventning om markant stigning i den økonomiske vækst

I Europa har COVID-19 spredt sig igen, og frygten for en ny variant har ført til større nedlukninger og øget risikoen for, at nedlukningerne kan vare ved langt ind i det første kvartal af 2021. Men mens aktivitetsniveauet næsten er på vågeblus, er visheden om, at vaccinationsprogrammerne kører for fuld damp med til at holde gang i optimismen. Der hersker en udbredt forventning om en markant stigning i den økonomiske vækst, når der lukkes op igen. Store stimulipakker fra regeringer og rigeligt med likviditet fra Den Europæiske Centralbank, ECB, har holdt hånden under økonomierne.

Spændindsnævringerne er fortsat i dansk realkredit

I Danmark er spændindsnævringerne fortsat i dansk realkredit, og specielt flexobligationerne er nu dyrere end de var før corona. Ikke mindst drevet af at der i Sverige er QE i svenske realkreditobligationer. De konverterbare er stadig en smule billigere end før corona, men segmentet er også pænt i vækst, da låntager ser god værdi i en fast 30-årig rente på 0,5 eller 1 procent.

Udlandet er stadig en markant investor i dansk realkredit, men merafkastet til andre alternativer er dog blevet reduceret. Modsat er der mere og mere kontantindestående til negative renter i vores egen andedam, og det bør føre til stigende efterspørgsel efter danske realkreditobligationer. Alt i alt forventer vi en rolig periode, da ECB også indirekte understøtter det danske realkreditmarked i en rum tid endnu.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,4
Baseret på 12 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig