Nyheder fra Investeringsforeningen Sydinvest

Sydinvest overvåger løbende værdipapirmarkederne verden over. Vi informerer om den aktuelle udvikling på markederne med fokus på de områder, der er af særlig interesse for Sydinvests investorer.
 • Kvartalsforventninger til EM aktier

  Kvartalsforventninger til EM aktier

  Der er fortsat gang i den globale vækst og forventninger til selskabernes indtjening fastholdes

  17. apr. kl. 15:05
 • Kvartalsforventninger til danske obligationer

  Kvartalsforventninger til danske obligationer

  Opadgående pres på de europæiske renter, mens de korte danske renter er låst fast en rum tid endnu.

  16. apr. kl. 10:15
 • Kvartalsforventninger til Sydinvest International

  Kvartalsforventninger til Sydinvest International

  I Europa er nøgletallene begyndt at skuffe. Det tilskrives til dels frygten for en forværring af vilkårene for den globale handel.

  12. apr. kl. 14:05
 • Kvartalsforventninger til Virksomhedsobligationer

  Kvartalsforventninger til Virksomhedsobligationer

  I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, lav ledighed og ufinansierede skattelettelser sammen med flere renteforhøjelser kan føre til et opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter.

  12. apr. kl. 14:00
 • Status på HøjrenteLande fondene

  Status på HøjrenteLande fondene

  EM obligationschef Thomas Brund giver en status på, hvordan HøjrenteLande er kommet fra start i 2018.

  11. apr. kl. 15:20
 • Kvartals-forventninger Sydinvest HøjrenteLande

  Kvartals-forventninger Sydinvest HøjrenteLande

  Efter årets første kvartal står det klart, at højere amerikanske renter har givet modvind til EM-obligationer, men at landene gennem høj vækst har kunnet modstå presset.

  10. apr. kl. 12:20
 • Faldende statsrenter og aktiekurser

  Faldende statsrenter og aktiekurser

  Aktierne fra Emerging Markets har også været udsat for kursfald i marts drevet af det generelle fald i risikoappetitten

  06. apr. kl. 09:25
 • Globale aktier i modvind

  Globale aktier i modvind

  Globale aktier endte kvartalet med kursfald på ca. 3 %.

  04. apr. kl. 09:50
 • Spredning er fortsat vigtig

  Spredning er fortsat vigtig

  Verden er omskiftelig. Det gælder også de finansielle markeder.

  19. mar. kl. 13:20
 • Interview om Emerging Markets

  Interview om Emerging Markets

  Energi og materialer har trukket afkastet op på Emerging Markets i 2018. Se interviewet med EM-aktiechef Jesper Engedal.

  15. mar. kl. 14:30
 • Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Beretningen og årsrapporten for 2017 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen.

  23. mar. kl. 09:15
 • Værdipapirfonden reducerer tillæg og fradrag

  Værdipapirfonden reducerer tillæg og fradrag

  Værdipapirfonden Sydinvest har den 2. marts reduceret emissionstillægget og indløsningsfradraget i alle 8 fonde.

  02. mar. kl. 10:00
 • Ajourførte prospekter

  Ajourførte prospekter

  Bestyrelsen har på et bestyrelsesmødet den 20. februar 2018 gennemgået og ajourført prospektet for Investeringsforeningen Sydinvest og Værdipapirfonden Sydinvest

  28. feb. kl. 11:30
 • Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har i dag den 20. februar 2018 behandlet og godkendt årsrapporten for 2017.

  20. feb. kl. 18:05
 • Årsrapport for Værdipapirfonden Sydinvest

  Årsrapport for Værdipapirfonden Sydinvest

  Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S har i dag den 20. februar 2018 behandlet og godkendt årsrapporten for 2017.

  20. feb. kl. 16:30
 • Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger.

  Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger.

  (selskabsmeddelelse 8/2018)

  06. feb. kl. 09:50
 • Alle fonde er pt. suspenderet pga tekniske problemer

  Alle fonde er pt. suspenderet pga tekniske problemer

  (Selskabsmeddelelse 7/2018)

  05. feb. kl. 13:05
 • Fejlberegning af indre værdi

  Fejlberegning af indre værdi

  Investeringsforeningen Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

  22. jan. kl. 13:00
 • Sydinvest, anmodning om ophør af suspension af 2 afdelinger

  Sydinvest, anmodning om ophør af suspension af 2 afdelinger

  22. jan. kl. 11:20
 • Sydinvest, anmodning om suspension af 2 afdelinger

  Sydinvest, anmodning om suspension af 2 afdelinger

  22. jan. kl. 11:20
 • Udbetaling af foreløbige udbytter for 2017

  Udbetaling af foreløbige udbytter for 2017

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har godkendt de foreløbige udlodninger fra foreningens udloddende afdelinger.

  22. jan. kl. 10:10
 • Finanskalender for Sydinvest

  Finanskalender for Sydinvest

  Finanskalender for 2018 for Investeringsforeningen Sydinvest

  02. jan. kl. 08:50
 • Finanskalender for Værdipapirfonden Sydinvest

  Finanskalender for Værdipapirfonden Sydinvest

  Finanskalender for 2018 for Værdipapirfonden Sydinvest

  02. jan. kl. 08:50
 • Ajourført prospekt

  Ajourført prospekt

  Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet, der er gældende fra den 2. januar 2018.

  02. jan. kl. 08:20
 • Sydinvest reducerer udvalgte tillæg og fradrag

  Sydinvest reducerer udvalgte tillæg og fradrag

  Som følge af forbedrede likviditetsforhold og lavere omkostninger reduceres udvalgte emissionstillæg og indløsningsfradrag i 7 fonde.

  04. dec. kl. 09:05
 • Se dine forventede udbytter

  Se dine forventede udbytter

  Vi har beregnet de forventede udbytter for regnskabsåret 2017 (udbetaling i 2018) og kan derfor give dig et første bud på, hvad du kan forvente at modtage i udbytte i det kommende år.

  09. nov. kl. 08:00
 • Ændring af risikofaktorer i CI i Værdipapirfonden Sydinvest

  Ændring af risikofaktorer i CI i Værdipapirfonden Sydinvest

  Risikofaktoren i CI for afdelingerne Balanceret udbyttebetalende og akkumulerende er ændret fra 4 til 3. Risikofaktoren i Central Investorinformation for afdeling Balanceret Akk A

  26. okt. kl. 09:30
 • Reduceret Indløsning i Virk.obl HY 2017

  Reduceret Indløsning i Virk.obl HY 2017

  Sydinvest reducerer indløsningsfradrag i Virksomhedsobligationer HY 2017

  24. okt. kl. 09:20
 • Sydinvest reducerer udvalgte emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Sydinvest reducerer udvalgte emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Som følge af forbedrede likviditetsforhold reduceres udvalgte emissionstillæg og indløsningsfradrag i A og W-andelsklasser.

  04. sep. kl. 09:20
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 7. september 2017 kl. 10.

  28. aug. kl. 16:40
 • Halvårsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Halvårsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har i dag den 28. august 2017 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2017. Overskuddet i første halvår blev 1,3 mia. kr.

  28. aug. kl. 13:50
 • Værdipapirfonden Sydinvest ajourfører prospektet

  Værdipapirfonden Sydinvest ajourfører prospektet

  (selskabsmeddelelse 9/2017)

  03. jul. kl. 08:00
 • Selskabsmeddelelse om fusion af afdelinger

  Selskabsmeddelelse om fusion af afdelinger

  I fortsættelse af selskabsmeddelelse af 18. maj 2017 kan vi oplyse at fusionen vil blive gennemført på basis af nedenstående indre værdier og ombytningsforhold.

  12. jun. kl. 09:55
 • Prospektet er ajourført

  Prospektet er ajourført

  Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet den 2. juni 2017. (Selskabsmeddelelse 15/2017)

  02. jun. kl. 17:00
 • Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning om ophør af suspension

  Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning om ophør af suspension

  (Selskabsmeddelelse 14/2017)

  19. maj. kl. 09:00
 • Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning om suspension af seks afdelinger

  Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning om suspension af seks afdelinger

  (Selskabsmeddelelse 13/2017)

  18. maj. kl. 10:30
 • Investeringsforeningen Sydinvest, indre værdier er forsinkede pga. tekniske problemer

  Investeringsforeningen Sydinvest, indre værdier er forsinkede pga. tekniske problemer

  (Selskabsmeddelelse 12/2017)

  18. maj. kl. 10:25
 • Fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  Fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  (selskabsmeddelelse 11/2017)

  18. maj. kl. 08:25
 • Sydinvest har ajourført vedtægterne

  Sydinvest har ajourført vedtægterne

  17. maj. kl. 09:40
 • Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Sydinvest Afrika KL fusioneres ind i Sydinvest Globale EM-Aktier KL. Sydinvest Afrika KL ophører efter fusionen.

  12. apr. kl. 19:10
 • Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  144 stemmeberettigede investorer mødte frem til Investeringsforeningen Sydinvests ordinære generalforsamling den 28. marts 2017.

  28. mar. kl. 17:10
 • Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, onsdag den 12. april 2017 kl.10.00. Generalforsamlingen afholdes Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  17. mar. kl. 13:55
 • Ajourført prospekt i Investeringsforeningen Sydinvest

  Ajourført prospekt i Investeringsforeningen Sydinvest

  (Selskabsmeddelelse 7/2017)

  08. mar. kl. 14:15
 • Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2016 blev 2,31 mia. kr. Bestyrelsen indstiller et udbytte for 2016 til godkendelse på generalforsamlingen på 820 mio. kr. samlet.

  07. mar. kl. 08:40
 • Indkaldelse til generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Indkaldelse til generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

  28. feb. kl. 12:25
 • Fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  Fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest har vedtaget en plan, om at fusionere afdeling Afrika KL og afdeling Globale EM-Aktier KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

  27. feb. kl. 09:05
 • Finanskalender for 2017 for Sydinvest

  Finanskalender for 2017 for Sydinvest

  Bestyrelsen har godkendt datoerne for regnskabsmeddelelse og halv og helårsrapporter samt datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling.

  02. jan. kl. 15:00
 • Virksomhedsobl. HY Akk. ændrer risikoklasse

  Virksomhedsobl. HY Akk. ændrer risikoklasse

  Sydinvest har ajourført Central Investorinformation for afdelingen Sydinvest virksomhedsobligationer HY pga. et fald i risikofaktoren.

  15. dec. kl. 15:00
 • Prospekt ajourført

  Prospekt ajourført

  Investeringsforeningen Sydinvest har pr. dags dato ajourført prospektet.

  12. dec. kl. 12:20
 • Faldende risikofaktor i 4 afdelinger

  Faldende risikofaktor i 4 afdelinger

  Sydinvest har ajourført Central Investorinformation for fire afdelinger pga. faldende risikofaktor.

  01. dec. kl. 08:00
 • Forventede udbytter for 2016

  Forventede udbytter for 2016

  Se dine forventede udbytter for regnskabsåret 2016.

  29. nov. kl. 08:45
 • Nyt emissionstillæg og indløsningsfradrag i afdeling Afrika

  Nyt emissionstillæg og indløsningsfradrag i afdeling Afrika

  Investeringsforeningen Sydinvest ændrer emissionstillæg og indløsningsfradrag i afdeling Afrika .

  28. nov. kl. 08:00
 • Selskabsmeddelelse - tegning i Værdipapirfonden

  Selskabsmeddelelse - tegning i Værdipapirfonden

  1.592 investorer købte i alt investeringsbeviser for 356 mill. kr. fordelt på de otte andelsklasser i den nye Værdipapirfond.

  14. nov. kl. 09:30
 • Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for udvalgte afdelinger

  Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for udvalgte afdelinger

  Som følge af uroen på markederne indførte Investeringsforeningen Sydinvest forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag i udvalgte afdelinger tidligere i dag. Disse forhøjelser fjernes med virkning fra 10. november 2016 i henhold til nedenstående:

  09. nov. kl. 16:40
 • Ophævet suspension af afdeling Latinamerika

  Ophævet suspension af afdeling Latinamerika

  Investeringsforeningen Sydinvest ophæver suspension af afdeling Latinamerika

  09. nov. kl. 15:55
 • Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for udvalgte afdelinger

  Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for udvalgte afdelinger

  Investeringsforeningen Sydinvest ændrer, som følge af uroen på markederne, udvalgte emissionstillæg og indløsningsfradrag ekstraordinært i henhold til nedenstående:

  09. nov. kl. 10:00
 • Forsinkede indre værdier

  Forsinkede indre værdier

  Indre værdier i Investeringsforeningen Sydinvest er forsinkede pga. tekniske problemer

  09. nov. kl. 09:55
 • Suspension af afdeling Latinamerika

  Suspension af afdeling Latinamerika

  Investeringsforeningen Sydinvest, anmodning suspension af afdeling Latinamerika.

  09. nov. kl. 09:55
 • Ajourføring af CI for HøjrenteLande Lokal Valuta

  Ajourføring af CI for HøjrenteLande Lokal Valuta

  Investeringsforeningen Sydinvest, ajourføring af Central Investorinformation for Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK,. Afdelingens Central Investorinformation er ajourført, da risikofaktoren er ændret fra 4 til 5.

  27. okt. kl. 12:00
 • Indbydelse til tegning af beviser i Værdipapirfonden Sydinvest

  Indbydelse til tegning af beviser i Værdipapirfonden Sydinvest

  Værdipapirfonden Sydinvest indbyder herved til tegning af beviser i fondens tegningsperiode. Tegningsperioden er fra den 31. oktober til og med den 11. november 2016.

  05. okt. kl. 09:50
 • Prospekt er ajourført

  Prospekt er ajourført

  Den 30. september har Sydinvest ajourført prospektet.

  30. sep. kl. 15:15
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling

  Referat af ekstraordinær generalforsamling

  Fredag den 9. september 2016 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling

  09. sep. kl. 13:20
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, fredag den 9. september 2016 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  30. aug. kl. 12:40
 • Halvårsrapport for Sydinvest

  Halvårsrapport for Sydinvest

  Foreningens samlede resultat for første halvår 2016 blev et overskud på 1,5 mia. kr.

  29. aug. kl. 13:35
 • Gennemførelse af fusion af afdelinger i Sydinvest.

  Gennemførelse af fusion af afdelinger i Sydinvest.

  Nedenstående fusioner er gennemført på baggrund af afdelingernes indre værdier pr. 26. august 2016.

  29. aug. kl. 13:30
 • Fusioner af afdelinger i Sydinvest

  Fusioner af afdelinger i Sydinvest

  Sydinvest Dannebrog fusioneres således ind i Sydinvest Mellemlange Obligationer og Sydinvest Dannebrog AKK fusioneres ind i Sydinvest Mellemlange Obligationer AKK.

  11. aug. kl. 13:10
 • Suspension ophævet i Sydinvest Afrika

  Suspension ophævet i Sydinvest Afrika

  Sydinvest genoptager prisfastsættelse af afdeling Afrika

  13. jul. kl. 09:40
 • Genoptagelse af prisning og handel med beviser

  Genoptagelse af prisning og handel med beviser

  Suspensionen af foreningens afdelinger ophæves med visse undtagelser

  24. jun. kl. 13:20
 • Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Udvalgte emissionstillæg og indløsningsfradrag ændres ekstraordinært

  24. jun. kl. 10:00
 • Fejlberegning af indre værdi

  Fejlberegning af indre værdi

  I perioden fra 9:30 til 9:55 den 14. juni 2016 har der været en fejl i beregnet indre værdi i flere afdelinger.

  14. jun. kl. 15:40
 • Ajourført prospekt

  Ajourført prospekt

  Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet den 1. juni 2016.

  01. jun. kl. 11:05
 • Ajourføring af CI for Virksomhedsobligationer HY Akk.

  Ajourføring af CI for Virksomhedsobligationer HY Akk.

  Investeringsforeningen Sydinvest, ajourføring af Central Investorinformation for den akkumulerende Virksomhedsobligationsafdeling. Afdelingens Central Investorinformation er ajourført, da risikofaktoren er ændret fra 3 til 4.

  19. maj. kl. 13:00
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Det er vores vurdering, at forholdene på markederne for Virksomheds- og Emerging Markets obligationer atter er normaliserede. Vi har derfor i dag besluttet at fjerne de ekstraordinære indløsningsfradrag på afdelingerne.

  20. apr. kl. 08:55
 • Fejlberegning af indre værdi

  Fejlberegning af indre værdi

  I perioden fra kl. 9:41 til 10:03 den 13. april 2016 har der været en fejlberegning af Indre værdi på Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 KL, ISIN DK0060539716.

  14. apr. kl. 15:10
 • Prospektet er ajourført

  Prospektet er ajourført

  Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet den 14. april 2016.

  14. apr. kl. 10:00
 • Forløb af Generalforsamlingen i Sydinvest

  Forløb af Generalforsamlingen i Sydinvest

  156 stemmeberettigede investorer mødte frem til Investeringsforeningen Sydinvests ordinære generalforsamling den 12. april 2016.

  13. apr. kl. 08:10
 • Sydinvest fjerner tegningsprovisionen

  Sydinvest fjerner tegningsprovisionen

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har besluttet at fjerne tegningsprovisionen ved køb af beviser i afdelinger uden andelsklasser og beviser i foreningens A klasser.

  11. apr. kl. 08:50
 • Indkaldelse til generalforsamling i Sydinvest

  Indkaldelse til generalforsamling i Sydinvest

  Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 12. april 2016 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

  15. mar. kl. 10:00
 • Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest

  Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest

  Sydinvest Administration A/S har konstateret fejl ved beregningen af indre værdi i fire afdelinger den 10. marts 2016.

  14. mar. kl. 15:00
 • Prospektet er ajourført

  Prospektet er ajourført

  Prospektet er ajourført så det blandt andet indeholder regnskabstallene fra årsrapporten for 2015.

  07. mar. kl. 10:10
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag på Virksomhedsobligationer HY

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag på Virksomhedsobligationer HY

  Det er vores vurdering, at forholdene på markederne for Virksomhedsobligationer High Yield er forbedret. Vi har derfor i dag besluttet at reducere indløsningsfradraget med 0,10%-point.

  04. mar. kl. 10:00
 • Forstærket rådgivning til afdeling Tyskland

  Forstærket rådgivning til afdeling Tyskland

  Afdeling Tyskland i Investeringsforeningen Sydinvest vil fremover modtage rådgivning om sine investeringer fra Sydbank A/S og Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH.

  01. mar. kl. 09:55
 • Fredsvalg til posten som investorrepræsentant

  Fredsvalg til posten som investorrepræsentant

  Niels Therkelsen er valgt ved fredsvalg, da han er den eneste kandidat, der er opstillet efter udløbet af opstillingsfristen den 16. februar 2016.

  17. feb. kl. 10:05
 • Ajourføring af CI for Dannebrog A

  Ajourføring af CI for Dannebrog A

  Investeringsforeningen Sydinvest, ajourføring af Central Investorinformation for Dannebrog A DKK Akk. Afdelingens Central Investorinformation er ajourført, da risikofaktoren er ændret fra 3 til 2.

  12. feb. kl. 09:15
 • Ændring af finanskalender for 2016 for Sydinvest

  Ændring af finanskalender for 2016 for Sydinvest

  Den nye dato for offentliggørelse er den 4. marts 2016. Her offentliggør Sydinvest regnskabsmeddelelse og årsrapport.

  09. feb. kl. 11:10
 • 368 mill. kr. blev investeret i Virksomhedsobligationer HY 2019

  368 mill. kr. blev investeret i Virksomhedsobligationer HY 2019

  803 investorer købte investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvests nye afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019.

  01. feb. kl. 10:05
 • Investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S

  Investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S

  Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S.

  21. jan. kl. 09:30
 • Sydinvest udbyder andele uden ret til udbytte for 2015

  Sydinvest udbyder andele uden ret til udbytte for 2015

  Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest har den 8. januar 2016 besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i 11 afdelinger. Tillæg til tegningsprospekt kan hentes vide menupunktet Download.

  08. jan. kl. 13:20
 • Selskabsmeddelelse om udbytter for 2015 i Sydinvest

  Selskabsmeddelelse om udbytter for 2015 i Sydinvest

  Revisionen har gennemgået udbytter for 2015 for afdelinger, hvori bestyrelsen har besluttet at udbyde andele uden ret til udbytte for 2015. Du kan se afdelingerne og de forventede udbytter i det vedhæftede PDF-dokument.

  08. jan. kl. 13:15
 • Sydinvest lancerer Virksomhedsobligationer HY 2019

  Sydinvest lancerer Virksomhedsobligationer HY 2019

  Investeringsforeningen Sydinvest, indbydelse til tegning i afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019.

  04. jan. kl. 12:55
 • Indre værdier forsinkede

  Indre værdier forsinkede

  Selskabsmeddelelse 1/2016

  04. jan. kl. 10:10
 • Ajourført prospekt

  Ajourført prospekt

  Sydinvest har den 30. december ajourført foreningens prospekt.

  30. dec. kl. 15:50
 • Ajourføring af Central Investorinformation

  Ajourføring af Central Investorinformation

  Investeringsforeningen Sydinvest, ajourføring af Central Investorinformation for afdelingerne Afrika KL og USA Ligevægt & Value KL

  28. dec. kl. 14:55
 • Finanskalender for 2016 for Sydinvest

  Finanskalender for 2016 for Sydinvest

  Foreningens bestyrelse har godkendt datoer for offentliggørelse af regnskaber, årsrapporter og afholdelse af ordinær genralforsamling.

  09. dec. kl. 16:20
 • Selskabsmeddelelse om forventede udbytter for 2015

  Selskabsmeddelelse om forventede udbytter for 2015

  Vi har beregnet de forventede udbytter for 2015. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil årsskiftet.

  09. dec. kl. 16:20
 • Sydinvest lancerer Verden Ligevægt & Value Akk.

  Sydinvest lancerer Verden Ligevægt & Value Akk.

  593 investorer købte investeringsbeviser i den nye andelsklasse Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akkumulerende.

  23. nov. kl. 10:00
 • Sydinvest har ajourført vedtægter og prospektet

  Sydinvest har ajourført vedtægter og prospektet

  Prospektet og vedtægterne findes under menupunktet Materiale.

  30. okt. kl. 09:40
 • Ophævelse af midlertidig børspause i Sydinvest

  Ophævelse af midlertidig børspause i Sydinvest

  Investeringsforeningen Sydinvest har via nasdaqomxnordic anmodet om børspause.

  29. okt. kl. 09:30
 • Midlertidig børspause i Sydinvest

  Midlertidig børspause i Sydinvest

  Investeringsforeningen Sydinvest har via nasdaqomxnordic anmodet om børspause.

  28. okt. kl. 14:40
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 40 af 4. september 2015, nr. 35 af 10. august 2015 og selskabsmeddelelse nr. 39 af 24. august 2015 er den midlertidige forhøjelse af indløsningsfradragene blevet reduceret.

  05. okt. kl. 09:50
 • Selskabsmeddelelse om administrationshonorar og formidlingsprovision

  Selskabsmeddelelse om administrationshonorar og formidlingsprovision

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har besluttet at forlænge nedsættelsen af administrationshonoraret

  30. sep. kl. 08:15
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 35 af 10. august 2015 og selskabsmeddelelse nr. 39 af 24. august 2015 er den midlertidige forhøjelse af indløsningsfradragene blevet reduceret.

  04. sep. kl. 12:05
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Med baggrund i den øgede usikkerhed på de finansielle markeder og deraf følgende større handelsspreads på markeder for obligationer fra højrentelande er det i dag besluttet midlertidigt at ændre indløsningsfradrag i henhold til nedenstående:

  24. aug. kl. 10:40
 • Halvårsrapport for Sydinvest

  Halvårsrapport for Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har i dag den 21. august 2015 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2015.

  21. aug. kl. 15:25
 • Forløb af ekstraordinær generalforsamling

  Forløb af ekstraordinær generalforsamling

  2 stemmeberettigede investorer, som repræsenterede en kapital på 42.649.700 kr. var fremmødt til Investeringsforeningen Sydinvests ekstraordinære generalforsamling den 18. august 2015 kl. 13.00.

  19. aug. kl. 08:20
 • Ajourført prospekt

  Ajourført prospekt

  Sydinvest har den 11. august ajourført foreningens prospekt. De væsentligste ændringer kan læses nedenfor.

  11. aug. kl. 15:00
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  I forlængelse af selskabs meddelelse nr. 33 af 29. juni 2015 er den midlertidige forhøjelse af indløsningsfradragene blevet reduceret.

  10. aug. kl. 12:40
 • Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 18. august 2015 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  27. jul. kl. 08:00
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Investeringsforeningen Sydinvest, ændrer indløsningsfradrag i afdelingerne Virksomhedsobligationer HY, Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende og Virksomhedsobligationer HY 2017.

  29. jun. kl. 09:30
 • Ændring i indløsningsfradrag & emissionstillæg

  Ændring i indløsningsfradrag & emissionstillæg

  Investeringsforeningen Sydinvest, nedsætter emissionstillægget og indløsningsfradraget i afdelingerne Virksomhedsobligationer HY og Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende.

  01. jun. kl. 13:00
 • Indre værdi og ombytningsforhold ved fusion

  Indre værdi og ombytningsforhold ved fusion

  Meddelelse om indre værdi og ombytningsforhold i forbindelse med fusionen mellem Sydinvest Globale Indeksobligationer KL og Sydinvest International A DKK (fortsættende)

  26. maj. kl. 14:15
 • Ajourføring af vedtægterne

  Ajourføring af vedtægterne

  Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sydinvest Globale Indeksobligationer og Sydinvest International, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. I vedtægterne er afdeling Globale Indeksobligationer udgået og aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er ændret til 70 år.

  06. maj. kl. 08:00
 • Midlertidig nedsættelse af administrationshonorar og formidlingsprovision

  Midlertidig nedsættelse af administrationshonorar og formidlingsprovision

  Midlertidig nedsættelse af administrationshonorar og formidlingsprovision for afdeling Danrente.

  09. apr. kl. 15:00
 • Ajourført prospekt

  Ajourført prospekt

  Sydinvest har den 1. april ajourført foreningens prospekt. De væsentligste ændringer kan læses nedenfor.

  01. apr. kl. 15:20
 • Meddelelse om salg af Sydinvest Administration A/S

  Meddelelse om salg af Sydinvest Administration A/S

  Sydbank A/S har købt samtlige aktier i Sydinvest Administration A/S med virkning pr. 31. marts 2015.

  31. mar. kl. 13:00
 • Meddelelse om etablering af andelsklasser.

  Meddelelse om etablering af andelsklasser.

  Det er besluttet at oprette andelsklasser i følgende afdelinger: Dannebrog, International, HøjrenteLande og HøjrenteLande Lokal Valuta, der alle er noteret på Nasdaq Copenhagen.

  26. mar. kl. 10:15
 • Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  170 stemmeberettigede investorer mødte frem til Investeringsforeningen Sydinvests ordinære generalforsamling den 23. marts 2015.

  24. mar. kl. 09:25
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Ekstraordinære markedsforhold førte til, at indløsningsfradragene blev øget i 7 afdelinger den 17. december 2014.

  04. mar. kl. 13:00
 • Forventede udbytter for 2014 (revideret 18. februar)

  Forventede udbytter for 2014 (revideret 18. februar)

  Vi har beregnet de forventede udbytter for 2014. De forventede udbytter i Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig frem mod årets generalforsamling.

  19. feb. kl. 13:30
 • Årsrapport for Sydinvest

  Årsrapport for Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har i dag den 18. februar 2015 behandlet og godkendt årsrapporten for 2014. Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2014 blev 1.941 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningen udbetaler udbytte for 1,1 mia. kr.

  18. feb. kl. 16:10
 • Betinget aftale om salg

  Betinget aftale om salg

  Betinget aftale om salg af foreningens aktier i Sydinvest Administation A/S

  18. feb. kl. 16:00
 • Ophør af børspause på danske obligationsafdelinger

  Ophør af børspause på danske obligationsafdelinger

  Prisstillelse samt emission og indløsning er genoptaget i Sydinvests danske obligationsafdelinger.

  02. feb. kl. 17:25
 • Handel med danske obligationsafdelinger midlertidigt suspenderet

  Handel med danske obligationsafdelinger midlertidigt suspenderet

  Handel med Sydinvests danske obligationsafdelinger suspenderes efter Nationalbankens tiltag vedrørende den fremtidige obligationsudstedelse

  02. feb. kl. 09:25
 • Forløb af ekstraordinær generalforsamling

  Forløb af ekstraordinær generalforsamling

  Dagsorden indeholdt forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af navnet på afdeling Europa til Europa Ligevægt & Value samt forslag om etablering af mulighed for oprettelse af andelsklasser. Alle forslag blev enstemmigt vedtaget.

  21. jan. kl. 09:00
 • Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Mix

  Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Mix

  Sydinvest Administration A/S har konstateret en fejl ved beregningen af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Mix – ISIN DK0016231921 og Sydinvest HøjrenteLande Mix ex-kupon – ISIN DK0060592525.

  20. jan. kl. 17:00
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 20. januar 2015 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  08. jan. kl. 12:05
 • 932 mill. kr. blev investeret i Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende

  932 mill. kr. blev investeret i Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende

  3.745 investorer købte investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvests nye afdeling Mellemlange Obligationer Akkumulerende.

  07. jan. kl. 15:30
 • 2.930 mill. kr. blev investeret i Sydinvest Mellemlange Obligationer

  2.930 mill. kr. blev investeret i Sydinvest Mellemlange Obligationer

  10.755 investorer købte investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvests nye afdeling Mellemlange Obligationer.

  07. jan. kl. 15:30
 • Finanskalender 2015 for Sydinvest

  Finanskalender 2015 for Sydinvest

  Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Sydinvest.

  06. jan. kl. 16:05
 • Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

  Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

  De beregnede indre værdier for Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta har været ca. 0,57 % for lave i perioden fra kl. 9:45 til kl. 14:45 den 2. januar 2015.

  06. jan. kl. 09:30
 • Fejlberegning af indre værdi i HøjrenteLande Long/short Akk.

  Fejlberegning af indre værdi i HøjrenteLande Long/short Akk.

  De beregnede indre værdier for Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende har været ca. 0,53 % for lave i perioden fra 17. december 2014 kl. 9:45 til 30. december 2014 kl. 12:30.

  02. jan. kl. 11:30
 • Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Med baggrund i den øgede usikkerhed og deraf følgende større handelsspreads på markederne for højrente- og virksomhedsobligationer er det i dag besluttet at ændre indløsningsfradrag i en række afdelinger.

  17. dec. kl. 10:30
 • Ajourføring af prospekt

  Ajourføring af prospekt

  Sydinvest offentliggør i dag et opdateret prospekt.

  12. dec. kl. 13:00
 • Børshandel genoptaget

  Børshandel genoptaget

  Prisstillelse samt emission og indløsning er genoptaget i følgende i Sydinvest BRIK, BRIK Akk. og Latinamerika.

  27. okt. kl. 14:00
 • Børspause i tre Sydinvest afdelinger

  Børspause i tre Sydinvest afdelinger

  Prisstillelse samt emission og indløsning er midlertidigt suspenderet i Sydinvest BRIK, BRIK Akk. og Latinamerika.

  27. okt. kl. 09:50
 • Ajourføring af prospekt og CI

  Ajourføring af prospekt og CI

  Sydinvest offentliggør i dag et opdateret prospekt og nye central investorinformationer på fire afdelinger med danske obligationer.

  23. okt. kl. 11:20
 • Selskabsmeddelelse: Børspause slut i BRIK og Latinamerika

  Selskabsmeddelelse: Børspause slut i BRIK og Latinamerika

  Prisstillelse samt emission og indløsning er genoptaget i følgende afdelinger: BRIK, BRIK Akkumulerende og Latinamerika.

  06. okt. kl. 16:25
 • Selskabsmeddelelse: Børspause i BRIK og Latinamerika

  Selskabsmeddelelse: Børspause i BRIK og Latinamerika

  Prisstillelse samt emission og indløsning er midlertidigt suspenderet i følgende afdelinger BRIK, BRIK Akkumulerende og Latinamerika.

  06. okt. kl. 15:20
 • Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Som følge af ændringer i forskellen mellem købs- og salgspriserne på værdipapirer på enkelte markeder har foreningen besluttet at ajourføre den del emissionstillægget og indløsningsfradraget, som dækker omkostninger ved køb eller salg af værdipapirer.

  22. sep. kl. 09:15
 • Ajourføring af prospekt og CI

  Ajourføring af prospekt og CI

  Sydinvest offentliggør i dag et opdateret prospekt, og nye central investorinformationer på afdelingerne Sydinvest Fjernøsten og Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende.

  29. aug. kl. 13:40
 • Halvårsrapport for Sydinvest

  Halvårsrapport for Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 21. august 2014 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2014.

  21. aug. kl. 14:40
 • Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 18. februar 2013 behandlet og godkendt årsrapporten for 2012. Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2012 blev 4.322 mio. kr.

  18. feb. kl. 16:20
 • Finanskalender for 2013

  Finanskalender for 2013

  Investeringsforeningen Sydinvest har den 3. januar 2013 offentliggjort finanskalenderen for 2013.

  03. jan. kl. 10:50
 • Sydinvest har opdateret ÅOP'er

  Sydinvest har opdateret ÅOP'er

  Sydinvest har opdateret Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). ÅOP'erne er nu beregnet efter de nye branche-standarder.

  19. dec. kl. 12:50
 • Selskabsmeddelelse om forventede udbytter for 2012

  Selskabsmeddelelse om forventede udbytter for 2012

  Vi har beregnet de forventede udbytter for 2012 på baggrund af tal fra primo december. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil årsskiftet.

  11. dec. kl. 09:45
 • Sydinvest har ajourført prospektet

  Sydinvest har ajourført prospektet

  Vi har den 24. oktober 2012 opdateret prospektet for Investeringsforeningen Sydinvest.

  24. okt. kl. 15:00
 • Der blev investeret 80 mio. i Sydinvest Indeksobligationer

  Der blev investeret 80 mio. i Sydinvest Indeksobligationer

  233 investorer købte investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvests nye afdeling Indeksobligationer. Der blev i alt solgt 800.000 andele i tegningsperioden, og afdelingen starter således med en formue på 80 mill. kr. Afdelingen optages til handel på Nasdaq OMX fra og med den 18. september 2012.

  31. aug. kl. 15:00
 • Meddelelse om indre værdi og ombytningsforhold i fusion Euroland/Europa

  Meddelelse om indre værdi og ombytningsforhold i fusion Euroland/Europa

  Meddelelsen vedrører indre værdi og ombytningsforhold i forbindelse med fusionen mellem Sydinvest Euroland og Sydinvest Europa (fortsættende).

  29. aug. kl. 15:20
 • Halvårsrapport 2012 fra Investeringsforeningen Sydinvest

  Halvårsrapport 2012 fra Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 29. august 2012 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2012. Rapporten kan downloades via menupunktet Materiale...

  29. aug. kl. 12:00
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, fredag den 25. maj 2012 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  23. apr. kl. 08:00
 • Referat: generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Referat: generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

  Der blev afholdt generalforsamling den 17. april 2012 i Sønderjyllandshallen i Aabenraa.

  18. apr. kl. 11:20
 • Udbytter for regnskabsåret 2011

  Udbytter for regnskabsåret 2011

  Se oversigten med de skattemæssige fordelinger af årets udbytter. Oversigten er gældende for regnskabsåret 2011, dvs udbytter der udbetales i 2012.

  29. feb. kl. 14:30
 • Sydinvest har ajourført prospektet

  Sydinvest har ajourført prospektet

  Satserne for emissionstillæg og indløsningsfradrag er ændret for afdelinger baseret på virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer.

  24. feb. kl. 09:45
 • Indstilling om fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  Indstilling om fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  Indstilling om fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

  23. feb. kl. 15:30
 • Selskabsmeddelelse: Tegning i Virksomhedsobligationer IG

  Selskabsmeddelelse: Tegning i Virksomhedsobligationer IG

  Investeringsforeningen Sydinvest indbyder til tegning i Virksomhedsobligationer IG

  08. feb. kl. 11:35
 • Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

  De ekstraordinære markedsforhold førte til, at indløsningsfradragene den 9. august 2011 blev øget og efterfølgende korrigeret den 5. december 2011 for afdelinger baseret på virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer.

  24. jan. kl. 14:50
 • Ajourførte prospekter i Investeringsforeningen Sydinvest

  Ajourførte prospekter i Investeringsforeningen Sydinvest

  De væsentligste ændringer i prospektet er: Ændring af afdelingernes regler for minimumsudlodning i prospektets punkt 13. Ajourføring emissions- og indløsningsomkostninger i prospektets punkt 8 og 9. Ajourføring af formidlingsprovisioner i prospektets punkt 23. Endelig har foreningen fået tilknyttet endnu en rådgiver, hvilket fremgår af prospektets punkt 24.

  24. jan. kl. 12:15
 • Finanskalender for 2012 for Sydinvest

  Finanskalender for 2012 for Sydinvest

  I finanskalenderen for 2012 kan du se hvornår Investeringsforeningen Sydinvest forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelse og årsrapport samt generalforsamling.

  11. jan. kl. 12:40
 • Selskabsmeddelelse om forventede udbytter for 2011

  Selskabsmeddelelse om forventede udbytter for 2011

  Vi har beregnet de forventede udbytter for 2011 på baggrund af tal fra primo december. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil årsskiftet. De endelige udbytter, som vi først kan beregne efter årsskiftet, skal fremlægges til godkendelse på foreningens generalforsamling den 17. april 2012, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted. Udbytterne kan her ses i PDF-format

  13. dec. kl. 09:20
 • Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

  Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

  De for tiden ekstraordinære markedsforhold førte til, at indløsningsfradragene den 9. august 2011 blev øget midlertidigt for afdelinger baseret på virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer.

  05. dec. kl. 09:50
 • Ekstraordinær generalforsamling den 24. november 2011 i Investeringsforeningen Sydinvest

  Ekstraordinær generalforsamling den 24. november 2011 i Investeringsforeningen Sydinvest

  Investeringsforeningen Sydinvest har den 24. november 2011 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Læs meddelelsen her

  24. nov. kl. 14:10
 • Indkaldelse til ekstraordinær Indkaldelse til ekstraordinær

  Indkaldelse til ekstraordinær Indkaldelse til ekstraordinær

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, torsdag den 24. november 2011 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  28. okt. kl. 08:40
 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Sydinvest

  Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Sydinvest

  Bestyrelsen havde stillet forslag om følgende: 1. Afdelingerne Dannebrog, Danrente og Fonde modtager udbytte efter § 24, stk. 2 i stedet for § 24, stk. 1 Læs resten via linket (PDF)

  26. okt. kl. 14:20
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, onsdag den 26. oktober 2011 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  28. sep. kl. 08:00
 • Sydinvest indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Sydinvest indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 12. september 2011 besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

  12. sep. kl. 12:55
 • Halvårsrapport 2011 fra Investeringsforeningen Sydinvest

  Halvårsrapport 2011 fra Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 18. august 2011 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2011. Ledelsesberetningen gælder for hele Investeringsforeningen Sydinvest og for alle afdelingerne i foreningen. Ledelsesberetningen omfatter desuden alle afdelingsberetninger, som kan læses ved hver enkelt afdeling. Rapporten kan downloades via menupunktet Materiale...

  18. aug. kl. 12:00
 • Selskabsmeddelelse - Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Selskabsmeddelelse - Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  De for tiden ekstraordinære markedsforhold har ført til, at forskellen mellem bud og udbudspriser på virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer er blevet større.

  09. aug. kl. 11:30
 • Ekstraordinær generalforsamling i Sydinvest

  Ekstraordinær generalforsamling i Sydinvest

  De fremmødte medlemmer ved Investeringsforeningen Sydinvests ekstraordinære generalforsamling den 4. maj 2011 repræsenterede 5.644.104 stemmer. Her kunne direktør Eskild Bak Kristensen præsentere de i henhold til dagsordenen af bestyrelsen fremsatte forslag, som blev vedtaget enstemmigt.

  04. maj. kl. 12:35
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, onsdag den 4. maj 2011 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Sydinvest, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  11. apr. kl. 09:35
 • Pressemeddelelse fra afholdt generalforsamling

  Pressemeddelelse fra afholdt generalforsamling

  Den 5. april 2011 godkendte generalforsamlingen foreningens årsrapport og de foreslåede udbytteprocenter. Investeringsforeningen Sydinvest udbetaler ca. 2,6 mia. kr. i udbytte til medlemmerne

  06. apr. kl. 08:55
 • Børspause i Sydinvest Afrika & Mellemøsten

  Børspause i Sydinvest Afrika & Mellemøsten

  Urolighederne i Egypten, har ført til, at myndighederne har lukket aktiemarkedet. Vi har der suspenderet handel i afdelingen, indtil situationen er mere afklaret.

  31. jan. kl. 14:00
 • Udbytter for 2010 i Investeringsforeningen Sydinvest

  Udbytter for 2010 i Investeringsforeningen Sydinvest

  De reviderede udbytter, skal fremlægges til godkendelse på foreningens generalforsamling den 5. april 2011, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted. Udbytterne er angivet i kr. pr. andel:

  17. jan. kl. 16:15
 • Vedrørende andele uden ret til udbytte for 2010.

  Vedrørende andele uden ret til udbytte for 2010.

  Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest har den 17. januar 2011 besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i 10 afdelinger.

  17. jan. kl. 14:30
 • Ajourførte prospekter

  Ajourførte prospekter

  Bestyrelsen har ændret foreningens prospekter. Den væsentligste ændring er et nyt benchmark til afdeling Sydinvest Verden.

  20. dec. kl. 10:25
 • Ajourførte prospekter i Investeringsforeningen Sydinvest

  Ajourførte prospekter i Investeringsforeningen Sydinvest

  Bestyrelsen har ændret foreningens prospekter. De væsentligste ændringer, udover mindre redaktionelle ændringer, er at depotgebyret for nogle af afdelingerne er ændret.....

  29. okt. kl. 12:15
 • Sydinvest ændrer emissionstillæg

  Sydinvest ændrer emissionstillæg

  Brasilien har øget kapitalskatten på obligationsinvesteringer i landet fra 4 til 6 %. Som følge heraf hæver vi emissionstillæggene i højrentelandeafdelingerne baseret på lokal valuta

  28. okt. kl. 12:20
 • Åbning for emission i Sydinvest Dannebrog Privat

  Åbning for emission i Sydinvest Dannebrog Privat

  Brasilien har øget kapitalskatten på obligationsinvesteringer i landet fra 4 til 6 %. Som følge heraf hæver vi emissionstillæggene i højrentelandeafdelingerne baseret på lokal valuta

  26. okt. kl. 12:15
 • Halvårsrapport 2010 fra Investeringsforeningen Sydinvest

  Halvårsrapport 2010 fra Investeringsforeningen Sydinvest

  Den positive konjunkturudvikling i verdensøkonomien betød, at den gode afkastudvikling fortsatte i 1. halvår 2010. Stigende valutakurser pyntede på afkastene i flere afdelinger. Flere afdelinger præsterede afkast blandt de allerhøjste for alle danske investeringsforeninger og betydeligt højere end markedsafkastene. Læs pressemeddelesen i forbindelse med halvårsrapporten her

  17. aug. kl. 12:00
 • Fejl i indre værdi - afd. Afrika & Mellemøsten

  Fejl i indre værdi - afd. Afrika & Mellemøsten

  I afdeling Afrika & Mellemøsten er der den 31. maj sket en fejl i forbindelse med beregning en af indre værdi, som har medført at afdelingens indre værdi har været mere end 0,5 % for høj.

  01. jun. kl. 14:20
 • Højrentelande Long/Short Akkumulerende

  Højrentelande Long/Short Akkumulerende

  Der blev købt investeret for 100,4 mio. kr. blev i Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende. I alt blev der solgt 989.886 andele i tegningsperioden. Afdelingen forventes optaget til handel på Nasdaq OMX fra den 2. juni 2010.

  31. maj. kl. 13:35
 • Åbning for emission i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Danrente

  Åbning for emission i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Danrente

  De urealiserede kursgevinster er nu begrænset til 0,03 % af formuen. Nyemissioner i Danrente atter er mulig.

  10. maj. kl. 14:45
 • Ophør af børspause i Dannebrog Pension og Erhverv og Fonde

  Ophør af børspause i Dannebrog Pension og Erhverv og Fonde

  Vi skal herved meddele, at børspausen er ophævet i følgende afdelinger: Dannebrog Pension og Erhverv (DK0016098908) og afdelingen Fonde (DK0016271042)

  28. jan. kl. 00:00
 • Børspause i danske obligationsafdelinger

  Børspause i danske obligationsafdelinger

  Børspause i afdelinger baseret på danske obligationer og tilhørende ex-kupon afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest. Det gælder følgende Sydinvest afdelinger: Dannebrog Privat, Dannebrog Privat, ex-kupon, Danrente, Danrente, ex-kupon, Dannebrog Pension/Erhverv og Fonde.

  27. jan. kl. 00:00
 • Ekstraordinær generalforsamling den 22. januar 2010 i Investeringsforeningen

  Ekstraordinær generalforsamling den 22. januar 2010 i Investeringsforeningen

  De af bestyrelsen fremsatte forslag blev fremsat og enstemmigt vedtaget af generalforsamling den 22. december 2009, men uden at den i henhold til vedtægterne krævede formue til endelig vedtagelse var repræsenteret. På denne ekstraordinære generalforsamling kunne endelig vedtagelse ske, uanset størrelsen af den repræsenterede formue. De to forslag blev enstemmigt vedtaget.

  22. jan. kl. 00:00
 • Finanskalender for 2010 for Investeringsforeningen Sydinvest

  Finanskalender for 2010 for Investeringsforeningen Sydinvest

  Foreningens bestyrelse har godkendt følgende datoer:
  Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og årsrapport for 2009, den 23. februar 2010
  Årsrapporten for 2009 kan ses på foreningens hjemmeside efter offentliggørelsen.
  Afholdelse af ordinær generalforsamling, den 24. marts 2010
  Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og halvårsrapport, den 17. august 2010.

  19. jan. kl. 00:00
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 22 jan. 2010

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 22 jan. 2010

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling HøjrenteLande Valuta og HøjrenteLande Mix, den 22. januar 2010 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  29. dec. kl. 00:00
 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling

  Referat fra ekstraordinær generalforsamling

  Investeringsforeningen Sydinvest har den 22. december 2009 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Der var fremlagt tre forslag som alle blev enstemmigt vedtaget.

  22. dec. kl. 00:00
 • Sydinvest svarer på kritikken om Sydinvest Klima & Miljø

  Sydinvest svarer på kritikken om Sydinvest Klima & Miljø

  Den seneste tids omtale af Sydinvest Klima & Miljø efterlader det indtryk, at Sydinvest kun investerer i kulkraftværker og atomkraft, samt at Sydinvest skulle have forsøgt at skjule dette. Det er ikke korrekt. Sydinvest Klima & Miljø investerer med det klare formål at gavne klimaet og miljøet, og det budskab er Sydinvest gået i medierne med i dag.

  16. dec. kl. 00:00
 • Sydinvest Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Sydinvest Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, den 22. december 2009 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  14. dec. kl. 00:00
 • Fondsbørsmeddelelse om forventede udbytter for 2009

  Fondsbørsmeddelelse om forventede udbytter for 2009

  Vi har netop publiceret de forventede udbytter for 2009 skønnet på baggrund af tal fra primo december. De endelige udbytter, som vi først kan beregne efter årsskiftet, skal fremlægges til godkendelse på foreningens generalforsamling den 24. marts 2010, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted. (PDF)

  11. dec. kl. 00:00
 • Investeringsforeningen Sydinvest ændrer emissionstillæg

  Investeringsforeningen Sydinvest ændrer emissionstillæg

  Brasilien har indført en kapitalskat på 2 %, der trækkes på det tidspunkt, hvor penge, som ønskes investeret i Brasilien veksles fra udenlandsk valuta til brasilianske real. Skatten pålægges nye investeringer, og medfører således en væsentlig stigning i omk. i forbindelse med køb af værdipapirer, som er udstedt i real. Derfor forhøjes emissionstillæggene i afd. Latinamerika, BRIK og BRIK Akk.

  17. nov. kl. 00:00
 • Fejl i indre værdi i fire sydinvest afdelinger

  Fejl i indre værdi i fire sydinvest afdelinger

  De oplyste emissions- og indløsningspriser den 3. november 2009 i fire sydinvest afdelinger var fejlbehæftede i perioden fra kl. 12.15 til kl. 15.57. Det gælder følgende Sydinvest afdelinger: Fjernøsten, BRIK, BRIK AKK. og Afrika & Mellemøsten.

  05. nov. kl. 00:00
 • Fejl i Indre værdi i afdeling Klima & Miljø

  Fejl i Indre værdi i afdeling Klima & Miljø

  Fejl i Indre værdi i Sydinvest afdelingen Sydinvest Klima & Miljø - 18. september 2009.

  21. sep. kl. 00:00
 • Sydinvest har ajourført det forenklede og det fuldstændige prospekt (PDF)

  Sydinvest har ajourført det forenklede og det fuldstændige prospekt (PDF)

  De væsentligste ændringer i prospektet er, at afdeling MegaTrends har skiftet navn til afdeling Klima & Miljø, afdelingens investeringspolitik er ændret i overensstemmelse hermed. Endvidere er de i prospektet angivne emissionstillæg og indløsningsfradrag ændret for HøjrenteLande afdelingerne.

  10. sep. kl. 00:00
 • Fejl i Indre værdi i Sydinvest afdelingerne Verden & MegaTrends

  Fejl i Indre værdi i Sydinvest afdelingerne Verden & MegaTrends

  Vi skal herved meddele, at de oplyste emissions- og indløsningspriser for ovennævnte afdeling har været hhv. 1,3 og 1,2% for høje i perioden fra kl. 9.45 til kl. 10.15 den 25. august 2009. Fejlen opstod som følge af en betjeningsfejl.

  25. aug. kl. 00:00
 • Pressemeddelelse til Nasdaq OMX vedr. halvårsrapport (PDF)

  Pressemeddelelse til Nasdaq OMX vedr. halvårsrapport (PDF)

  Udviklingen på aktiemarkederne har været ret uensartet i 1. halvår. Det var fortsat den meget negative udvikling fra sidste år, der prægede markederne i starten af året, men i løbet af marts vendte stemningen.

  20. aug. kl. 00:00
 • Halvårsrapport fra Investeringsforeningen Sydinvest (PDF)

  Halvårsrapport fra Investeringsforeningen Sydinvest (PDF)

  Udviklingen på aktiemarkederne har været ret uensartet i 1. halvår. Det var fortsat den meget negative udvikling fra sidste år, der prægede markederne i starten af året, men i løbet af marts vendte stemningen.

  20. aug. kl. 00:00
 • MegaTrends skifter navn til Sydinvest Klima & Miljø

  MegaTrends skifter navn til Sydinvest Klima & Miljø

  Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling MegaTrends den 3. august 2009. Læs referatet her.

  03. aug. kl. 00:00
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling MegaTrends, mandag den 3. august 2009 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  08. jul. kl. 00:00
 • Sydinvest har afholdt ekstraordinær generalforsamling i afdeling MegaTrends

  Sydinvest har afholdt ekstraordinær generalforsamling i afdeling MegaTrends

  Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling MegaTrends - den 8 juli 2009.

  08. jul. kl. 00:00
 • Børspause i BRIK afdelinger i Sydinvest

  Børspause i BRIK afdelinger i Sydinvest

  Den indiske børs, Mumbai Stock Exchange, er lukket pga. store stigninger i kurserne. Vi har derfor en utilstrækkelig prissætning på nedenstående afdelinger og må der for suspendere handlen indtil videre.

  18. maj. kl. 00:00
 • Selskabsmeddelelse: Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  Selskabsmeddelelse: Sydinvest ændrer indløsningsfradrag

  De ekstraordinære markedsforhold, som var anledningen til forøgelsen af indløsningsfradragene, er nu forbedret. Indløsningsfradragene i en række Sydinvest afdelinger reduceres med virkning pr. 20. april 2009 til 2 % i stedet for 3 %.

  17. apr. kl. 00:00
 • Pressemeddelelse fra afholdt generalforsamling

  Pressemeddelelse fra afholdt generalforsamling

  Den 15. april 2009 godkendte generalforsamlingen foreningens årsrapport og de foreslåede udbytteprocenter. Investeringsforeningen Sydinvest udbetaler ca. 1 mia. kr. i udbytte til medlemmerne.
  I sin beretning gennemgik bestyrelsesformand Hans Lindum Møller de meget vanskelige forhold, der i 2008 havde hersket på stort set alle værdipapirmarkederne.

  16. apr. kl. 00:00
 • Årsregnskabsmeddelelse 2008

  Årsregnskabsmeddelelse 2008

  Årsrapport 2008 for Investeringsforeningen Sydinvest. Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 24. februar 2009 godkendt årsrapporten for 2008.
  2008 blev et vanskeligt år på de finansielle markeder. Finanskrisen, der begyndte tilbage i 2007, udviklede sig til en global økonomisk krise, der nærmer sig historiske dimensioner. Stort set alle lande har mærket konsekvenserne af krisen i form af et voldsomt pres på det finansielle system og lavere økonomisk vækst.

  24. feb. kl. 00:00
 • Fejl i beregning af indre værdi

  Fejl i beregning af indre værdi

  Fejl ved beregning af emissions- og indløsningsprisen i afdelinger Virksomhedsobligationer og Virksomhedsobligationer Akkumulerende.
  De medlemmer, som var berørt af fejl er blevet kontaktet.

  04. feb. kl. 00:00
 • Sydinvest indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Sydinvest indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, den 22. december 2008 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.
  Formålet med generalforsamlingen er at vedtage et forslag stillet af bestyrelsen om at slette vedtægternes §24, stk. 2 om frivillig minimumsudlodning i afdelingerne HøjrenteLande, Højrentelande Mix og Virksomhedsobligationer.

  12. dec. kl. 00:00
 • Pressemeddelelse: afdeling e-Business ændres til afdeling USA

  Pressemeddelelse: afdeling e-Business ændres til afdeling USA

  Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af foreningens vedtægter, således at afdeling e-Business ændres til afdeling USA, som vil få til formål at investere i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i USA.

  27. okt. kl. 00:00
 • Selskabsmeddelelse: Investeringsforeningen Sydinvest ændrer prospektet

  Selskabsmeddelelse: Investeringsforeningen Sydinvest ændrer prospektet

  Investeringsforeningen Sydinvest har den 14. oktober ændret prospektet. Prospektet er ændret i punkterne 8 og 9 vedrørende fastsættelse af emissions- og indløsningskurser.

  14. okt. kl. 00:00
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, den 23. oktober 2008 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  30. sep. kl. 00:00
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, den 25. september 2008 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

  10. sep. kl. 00:00
 • Pressemeddelelse om Halvårsrapport 2008 fra Sydinvest

  Pressemeddelelse om Halvårsrapport 2008 fra Sydinvest

  Udviklingen i den globale økonomi og likviditetskrisen har sat sit tydelige spor i afkastene på de fleste finansielle investeringer. Dette gælder også afdelingerne i Investeringsforeningen Sydinvest. De stigende fødevare-, olie- og råvarepriser har været blandt de faktorer, der har påvirket den globale økonomi i negativ retning. Prisstigningerne har presset indtjeningen i mange virksomheder og skabt usikkerhed om de fremtidige regnskabsresultater. Hertil kommer, at likviditetskrisen har presset de markedsbestemte renter i vejret.

  22. aug. kl. 00:00
 • Ekstraordinær generalforsamling i Sydinvest - den 16. maj 2008

  Ekstraordinær generalforsamling i Sydinvest - den 16. maj 2008

  Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, der blev vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling torsdag den 10. april 2008.

  21. maj. kl. 00:00
 • Investeringsforeningen Sydinvest Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Investeringsforeningen Sydinvest Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, den 16. maj 2008 kl. 10.15. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.
  Dagsorden: A. Forslag fremsat af bestyrelsen.
  Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægterne. Forslaget er især udarbejdet med henblik på at præcisere, hvorledes foreningens formue kan placeres.

  16. apr. kl. 00:00
 • Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest - udbytte på 3,1 mia. kr.

  Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest - udbytte på 3,1 mia. kr.

  Den 10. april 2008 godkendte generalforsamlingen foreningens årsrapport og de foreslåede udbytteprocenter. Investeringsforeningen Sydinvest udbetaler 3,1 mia. kr. i udbytte til medlemmerne. Udbyttet vil være til rådighed på medlemmernes konti den 17. april 2008.

  11. apr. kl. 00:00
 • Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)

  Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)

  Rettelsesblad til Årsrapport 2007 for Investeringsforeningen Sydinvest. Ved vores beregning af ÅOP til Årsrapporten 2007, blev der ved korrektionen for handelsomkostninger begået en fejl. Klik her for at se de korrekte ÅOP

  08. apr. kl. 00:00
 • Fejl i indre værdi i afdeling Fjernøsten ex. udbytte

  Fejl i indre værdi i afdeling Fjernøsten ex. udbytte

  Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Fjernøsten ex udbytte for 2007 – ISIN DK0060124345.

  14. jan. kl. 00:00
 • Ex-kupon afdelinger i Sydinvest (2008) - updateret

  Ex-kupon afdelinger i Sydinvest (2008) - updateret

  I forlængelse af pressemeddelelsen fra den 3. januar har vi udsendt en opdateret pressemeddelelse om temaet ex-kupon: "På grund af tekniske problemer vil vi først være i stand til at udstede andele uden ret til udbytte fra den 11. januar 2008. Udstedelsesperioden bliver således fra den 11. januar 2008 til den 10. april 2008".

  07. jan. kl. 00:00
 • Ex-kupon afdelinger i Sydinvest (2008)

  Ex-kupon afdelinger i Sydinvest (2008)

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte for 2007 i HøjrenteLande, HøjrenteLande Mix, HøjrenteLande Valuta, HøjrenteLande Lokal Valuta, Virksomhedsobligationer, BRIK, Latinamerika, Fjernøsten, Danmark i perioden fra den 8. januar 2008 til og med generalforsamlingsdatoen den 10. april 2008. Det betyder, at interesserede investorer kan købe andele uden at skulle betale for et udbytte, som er tjent i 2007.

  03. jan. kl. 00:00
 • Forventede udbytter for 2007

  Forventede udbytter for 2007

  Vi har beregnet de forventede udbytter for 2007 skønnet på baggrund af tal fra primo december. De endelige udbytter kender vi først efter årsskiftet. Efterfølgende skal de fremlægges til godkendelse på foreningens generalforsamling den 10. april 2008, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted. Udbytterne er angivet i kr. pr. andel.

  12. dec. kl. 00:00
 • Europa/aktier: Svenske Ericsson og Telia toppede markedet

  De europæiske aktier endte stort set uændret fredag målt på det brede Stoxx 600-indeks.Øverst i indekset endte de to svenske selskaber i telebranchen - Ericsson og Telia - der begge blev belønnet for regnskaber, som blev leveret fredag morgen.Stoxx 600 faldt en spids under 0,1 pct. til indeks 382. S

  20. apr. kl. 17:50
 • Demokraterne sagsøger Rusland, Trumps valgkampagne og Wik...

  Den demokratiske partiorganisation, DNC, har fredag sagsøgt den russiske regering, Donald Trumps valgkampagne, og WikiLeaks-organisationen. Det skriver avisen Washington Post.Avisen henviser til et søgsmål, der er indgivet ved en domstol på Manhattan i storbyen New York.Påstanden i søgsmålet er iføl

  20. apr. kl. 17:19
 • Fredagens aktier: Mærsk i fuld fart frem - Vestas og Bava...

  A.P. Møller-Mærsk-aktierne sejlede - som torsdag - igen øverst i et svagt faldende aktiemarked fredag.I den anden ende sluttede Vestas, FLSmidth og Lundbeck med fald på 1,3 pct. til henholdsvis 411 kr, 379,60 kr. og 434,50 kr. Bavarian endte dog helt i bunden med et fald på 3,3 pct. til 169,70 kr.-

  20. apr. kl. 17:05
 • Fredagens obligationer: Renten udbyggede torsdagens marka...

  Den toneangivende danske statsobligation udbyggede fredag gårsdagens ganske markante renteløft, og over ugen blev det til en rentestigning på 11 basispoint.Renten på den tiårige danske statsobligation endte fredag i underkanten af 0,62 pct. - små 2 basispoint højere end torsdag, da renten steg 6 bas

  20. apr. kl. 16:59
 • Bavarian: Udenlandske kapitalfonde øger væddemålet på kur...

  En række kapitalfonde har onsdag og torsdag øget sine shortpositioner i biotekselskabet Bavarian Nordic.Det viser en række indberetninger til Finanstilsynet.Torsdag har Capital Partners øget sin shortposition til 0,62 pct. af aktierne fra 0,54 pct. Ligeledes har AHL Partners øget sin shortposition t

  20. apr. kl. 16:36
 • Boeing opgiver slag om fuld adgang til kampflyspapirer

  Flyproducenten Boeing opgiver sit krav om fuld adgang til dokumenter om købet af nye kampfly.Københavns Byret besluttede 23. marts, at Forsvarsministeriet var i sin gode ret til at nægte at give aktindsigt til Boeing.De danske myndigheder har været i deres gode ret til at nægte aktindsigt, mente by

  20. apr. kl. 16:28
 • Wells Fargo får milliardbøde for forsikringsfusk og gebyr...

  Den amerikanske storbank Wells Fargo har fået et rap over de finansielle naller. Banken skal betale en bøde på en mia. dollar - eller 6,1 mia. kr. - efter en længerevarende efterforskning af bankens arbejdsmetoder, skriver Bloomberg News.Problemerne for Wells Fargo startede i 2016, da amerikanske my

  20. apr. kl. 15:59
 • USA/åbning: GE stiger pænt efter regnskab i negativt mark...

  Det amerikanske aktiemarked er fredag åbnet med fald som indikeret i futuresmarkedet før åbningen.Efter små ti minutters handel ligger S&P 500-indekset 0,2 pct. lavere til 2687,72, mens Dow Jones-indekset falder 0,1 pct. til 24.633,50, og Nasdaq-indekset sætter sig 0,5 pct. til 7202,38. Det brede S&

  20. apr. kl. 15:43
 • Mærsk-konkurrent køber stor aktiepost i DSV-rival

  Det franske containerrederi CMA CGM har købt 25 pct. af den hollandske transport- og logistikkoncern Ceva Logistics, oplyste CMA CGM i meddelelse fredag morgen.Købet sker som led i, at det kapitalfondsejede Ceva Logistics bliver børsnoteret i Schweiz, hvilket ventes at ske 4. maj. Ifølge Reuters vil

  20. apr. kl. 14:58
 • USA/tendens: Udsigt til fortsatte fald ved åbningen

  Retningen på det amerikanske aktiemarked ser ud til fredag at fortsætte torsdagens tendens og tage retning sydpå. Futures på de tre vigtigste aktieindeks peger en times tid før åbning på fald på op til 0,2 pct.Torsdag lukkede S&P 500-indekset 0,6 pct. lavere til 2693,13, mens Dow Jones-indekset fald

  20. apr. kl. 14:53