Gode afkastmuligheder for danske obligationer
03. maj. 2023 kl. 10:04
739 visninger

Gode afkastmuligheder for danske obligationer

Danske realkreditobligationer er i takt med rentestigningerne igen blevet populære for private investorer. Specielt er de helt korte obligationer blevet et stærkt alternativ til kontoindestående.

Bekymringer i både den amerikanske og europæiske banksektor skabte i slutningen af kvartalet paniklignende tilstande på de globale rentemarkeder. Dette fik de underliggende statsrenter til at falde betydeligt, mens den merrente, investorer kræver for investering i realkreditobligationer, igen begyndte at stige efter et langt fald fra toppen i Q4 2022.

Uroen er aftaget betydeligt, men det makroøkonomiske billede er stadigvæk bekymrende. Inflationen er fortsat høj, specielt kerneinflation. Samtidig begynder vi at se ridser i lakken som konsekvens af de højere renter. Vi forventer, at centralbankerne fortsætter med at hæve styringsrenterne endnu, men de skal nu i endnu højere grad balancere bekæmpelse af inflationen og konsekvenserne af fortsatte stramninger.

Vi forventer fortsat høj volatilitet på rente- og obligationsmarkederne, indtil vi får et bedre billede af, hvordan centralbankerne balancerer ovennævnte udfordringer. Dette er ikke en god cocktail for finansielle aktiver generelt, men meget af usikkerheden er allerede afspejlet i prissætningen.

Danske obligationer

Danske realkreditobligationer er i takt med rentestigningerne igen blevet populære for private investorer, og vi skal helt tilbage til 2011 for at finde så gode afkastmuligheder som nu. Specielt er de helt korte obligationer blevet et virkelig stærkt alternativ til et kontoindestående, da man får mere end 3 % for en meget lille risiko.

Investment Grade

Bekymringer i både den amerikanske og europæiske banksektor skabte i slutningen af kvartalet paniklignende tilstande på de globale rentemarkeder. Dette fik de underliggende statsrenter til at falde betydeligt, men den merrente, investorer kræver for investering i Investment Grade-virksomhedsobligationer, til at stige tilsvarende.

Vi foretrækker virksomhedsobligationer fra ”best-in-class” defensive virksomheder. Det er virksomheder, hvor den underliggende forretning i mindre grad svinger med den økonomiske aktivitet, og som har vist deres evne til at navigere i turbulente tider. Dette er eksempelvis inden for forsynings- og televirksomheder. Til gengæld er vi lidt mere varsomme inden for cykliske virksomheder, eksempelvis inden for byggeri- og forbrug.

High Yield

Udsigten for europæisk High Yield kan på mange måder virke dyster. Seneste kvartal viste tydeligt, at de kraftigt stigende renter, og dermed virksomheders finansieringsomkostninger, har en negativ effekt på den underliggende økonomi. Dette har fået risikoen for en global recession til at stige.

High Yield-virksomheder er mere udsatte over for stigende finansieringsomkostninger, da de er mere gældsatte. Derudover vil virksomhederne forventeligt også få sværere adgang til ny finansiering, da banker historisk i perioder med økonomisk nedgang bliver mere påpasselige i deres udlån. Dette rammer mindre solide virksomheder hårdest.

Derfor forventer vi, at andelen af konkurser kommer til at stige i de kommende kvartaler. Dette vil ske i takt med, at nedgangen i økonomisk aktivitet rammer virksomhedernes indtjening, og højere finansieringsomkostninger materialiserer sig kombineret med forværret adgang til finansiering.

Merrenten, som investorerne får over statsrenterne for investering i High Yield, afspejler i forvejen mange af ovenstående udfordringer, men får vi en dybere end forventet recession, så vil denne merrente blive endnu højere. Derfor foretrækker vi virksomheder med en defensiv forretningsmodel, som bedre kan modstå nedgangen i den økonomiske aktivitet, samt virksomheder, som ikke har et større finansieringsbehov i 2023 eller 2024, da vi forventer adgangen til finansiering bliver sværere.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,5
Baseret på 4 anmeldelser