06. nov. 2023 kl. 08:30
6070 visninger

Konflikt i Gaza spreder nervøsitet på markederne

Stærke tal for arbejdsmarkedet i USA nåede kun at få en kortvarig positiv effekt på aktiemarkedet, inden Hamas dagen efter indledte sin terroraktion mod Israel og den deraf følgende eskalering af konflikten.

Hertil kan tilføjes, at investorerne er ved at indstille sig på, at centralbankerne i USA og Europa vil fastholde styringsrenterne på de nuværende niveauer i længere tid end tidligere ventet, italesat som ”Higher for longer”. I USA var arbejdsmarkedsrapporten endnu en gang stærk og stærkere end forventet.

Forbundsbankens kraftige forhøjelser af styringsrenten tager tid om at virke. Nogle af aktivitetsindeksene begynder at vise tegn på afmatning, men indvirkningen på boligmarkedet er især træg. Eksisterende husejere har finansieret sig til lavere renter, så det er nye husejere, som oplever effekterne af rentestigningerne, når de skal finansiere et eventuelt boligkøb. Det er en væsentlig årsag til den svage udvikling på det amerikanske boligmarked.

I Kina overraskede væksten i 3. kvartal. Den blev på 4,9 % mod forventet 4,5 %. De kinesiske myndigheder vil gerne have endnu mere gang i den kinesiske økonomi og har i oktober besluttet at bruge 1.000 mia. CNY på infrastruktur, svarende til 0,8 % af bruttonationalproduktet.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er steget i oktober med de største rentestigninger i Australien og USA. De japanske renter steg ligeledes, og den ti-årige statsrente er nu meget tæt på 1 %, hvilket er uset i nyere historisk tid. I USA steg renten på de ti-årige statsobligationer med 0,34 %-point til underkanten af 5 %.

I Europa var statsrenterne svagt faldende. Dette forhold kan forklares ved, at den amerikanske økonomi i øjeblikket er noget stærkere end den europæiske, og at inflationen befinder sig på et højere niveau i USA end i Europa.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Euroen og dermed den danske krone blev generelt styrket over for andre valutaer i oktober. Der var dog tale om mindre styrkelser af ungarske forint, sydafrikanske rand, thai baht og schweizerfrancen. Stærkest var den russiske rubel med en styrkelse på godt 4,5 %.
Norske kroner blev med en svækkelse på 4,5 % den svageste valuta i oktober efterfulgt af mexikanske pesos og tyrkiske lira. Den amerikanske dollar var stort set uforandret, hvorimod den japanske yen blev svækket med godt 1,5 %.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i oktober. Rentefaldet har været noget mindre på realkreditobligationerne.

Afdelingerne med danske obligationer har derfor klaret sig en spids dårligere end deres respektive benchmarks. Benchmark består udelukkende af statsobligationer, hvilket koster i perioder, hvor realkreditobligationer klarer sig dårligere end statsobligationerne. Et godt papirvalg inden for realkreditsegment bevirker, at underperformance blev minimal.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i oktober

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

De stigende amerikanske renter smittede af på obligationerne udstedt af virksomheder. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, havde størst modstandskraft og steg derfor mindre end renterne på High Yield-obligationerne, HY.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,46 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,09 %, hvilket også var bedre end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,83 20 bp 69 bp
High Yield 7,87 29 bp 20 bp
US 10Y Treasury 4,91 34 bp 108 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene var også påvirket af de stigende amerikanske obligationsrenter. Udstedelserne i hård valuta blev hårdest ramt, hvorimod de lokale renter steg i mindre omfang.
I hård valuta steg renterne med 0,34 %-point. Det var de bedst ratede lande, som klarede sig dårligst. Libanon var det dårligste land målt på afkast, hvilket kan tilskrives udviklingen i Mellemøsten.
Renterne på de lokale udstedelser steg noget mindre. Det var primært i Latinamerika og Tyrkiet, at renterne steg. Tyrkiet hævede for andet rentemøde i træk styringsrenten med 5 %-point til hele 35 %. Udstedelserne fra EU-landene fik hjælp af faldende tyske renter. Polen nød godt af en sejr til oppositionen ved parlamentsvalget midt i oktober.

Valutaerne blev svækket en smule mod danske kroner.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

I oktober har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -1,48 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -0,39 %.

HøjrenteLande Mix ESG har klaret sig bedre end sit benchmark, hvilket kan tilskrives overvægten i obligationer udstedt i lokal valuta i forhold til benchmark.

De modne aktiemarkeder

Stærke tal for arbejdsmarkedet i USA nåede kun at få en kortvarig positiv effekt på aktiemarkedet, inden Hamas dagen efter indledte sin terroraktion mod Israel og den deraf følgende eskalering af konflikten. Dette kombineret med de stigende amerikanske renter udgjorde et udfordrende miljø for globale aktier. Aktierne på de modne aktiemarkeder gav et afkast på -2,7 % målt i danske kroner.

Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder, hvilket for en stor dels vedkommende kan tilskrives de stigende japanske obligationsrenter og signalerne fra Bank of Japan, BoJ. BoJ har forhøjet sine forventninger til inflationen, som har befundet sig over 2 % i 18 måneder i træk. Samtidig indikerer BoJ, at den øvre grænse på 1 % for renten på tiårige statsobligationer ikke længere skal opfattes som en regel, men snarere som en reference. I praksis betyder det, at vi forventeligt vil se større fluktuationer i renten, end vi har været vant til i mange år.

I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at vise svaghedstegn. Der er dog fremgang at spore i Tyskland, hvor det tyske ifo-indeks steg til 86,9 fra 85,8.

I Skandinavien er udviklingen meget afhængig af, hvilket indeks man kigger på. Det er især tilfældet i Danmark, hvor vægten af Novo Nordisk har stor indflydelse på udviklingen. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Chr. Hansen (+13,1 %) og Novozymes (+12,8 %) sig bedst, mens Genmab (-20,7 %) og DSV (-20,2 %) var at finde blandt bundskraberne. Sverige var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig på niveau med sit benchmark. Afdelingen har fastholdt sit investeringsniveau på 106 % i oktober.

Afdeling Megatrends har i september givet et afkast, som er markant lavere end afdelingens benchmark. Afdeling Bæredygtige Aktier har til gengæld givet et afkast, som er højere end afdelingens benchmark.

På trods af de stigende amerikanske obligationsrenter klarede en del af de store amerikanske teknologiaktier sig bedre end markedet. Valueaktierne har derfor på regionalt og globalt klaret sig dårligere end vækstaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i oktober

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets klarede sig med et afkast målt i danske kroner på -0,1 % sig bedre end aktierne fra de modne markeder. Det kan tilskrives, at aktierne fra Kina kun bidrog marginalt negativt, og at Indien og Brasilien præsterede høje positive afkast. I Indien er vurderingen, at den indenlandske økonomi i et vist omfang er afkoblet fra den globale økonomi drevet af industrialisering og en favorabel erhvervspolitik. Brasilien nød godt af de stigende oliepriser.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks.

Udsigter

De stigende amerikanske obligationsrenter overraskede markedet i oktober. Det samme gjorde udviklingen i Gazastriben. Konsekvenserne af sidstnævnte kan være svære at forudsige. Den konkrete konflikt kan snart være overstået, selvom konflikten mellem palæstinenserne og Israel er vanskeligere at løse på permanent basis. På den anden side er konflikten kompleks med mange aktører på sidelinjen, som kan blive involveret direkte eller indirekte med potentielt meget negative konsekvenser for de finansielle markeder.

De aktuelle niveauer for obligationsrenter sammenholdt med, at de ledende centralbanker formentlig er færdige med at forhøje styringsrenterne, gør denne aktivklasse mere interessant, end den har været længe. I takt med at inflationen falder, hvilket er tilfældet i mange lande, bør det kunne bane vejen for et fald i obligationsrenterne. Det vil være godt for obligationerne isoleret set, men også for aktierne ud fra et værdiansættelsesperspektiv.

Vi nærmer os årsskiftet, og det kan ikke afvises, at vi efter en kedelig måned kan opleve en positiv afslutning på året.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,9
Baseret på 13 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig