09. jan. 2024 kl. 09:00
2314 visninger

Lempelig pengepolitik forude?

Udviklingen i inflationen i USA og Europa bevæger sig i den rigtige retning, og det skaber grobund for, at centralbankerne ikke vil forhøje styringsrenterne yderligere og snart vil kunne lempe pengepolitikken.

Især den amerikanske forbundsbank var meget eksplicit herom i december, hvorimod ECB fortsat signalerer, at styringsrenten vil forblive på det nuværende niveau i lang tid.

Den gode stemning på de finansielle markeder fra november fortsatte ind i december. Renterne faldt, og det var en positiv impuls til aktiemarkederne, som generelt steg i kurs. Markedets forventning til centralbankernes ageren dikterede markedsudviklingen.

Samtidig er der tegn på opbremsning i verdensøkonomien. Markedet tolker det som om, at der vil være tale om en såkaldt blød landing. Faldende renter og en blød landing er det bedst tænkelige scenarie for de finansielle markeder. Det kvitterede obligations- og aktiemarkederne for i december. Der blev med andre ord tale om et julerally oven på et stærkt marked i november. På Emerging Markets afveg Kina endnu en gang fra den positive tendens med faldende aktiekurser.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er faldet markant i december, ca. 0,5 %-point på mange markeder. Japan udgør en undtagelse, idet rentefaldet her var noget mere beskedent. I Europa indtraf de største rentefald på ca. 0,7 %-point i Storbritannien, og de mindste rentefald i Schweiz, hvor renterne faldt ca. 0,2 %-point. I Skandinavien var det de svenske obligationer, som så de største rentefald. Her faldt renten på 10-årige statsobligationer med 0,6 %-point. I USA faldt renten på de ti-årige statsobligationer med 0,5 %-point.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutaerne var nogenlunde uforandrede over for euroen og dermed den danske krone i december.

Norske kroner kom med en styrkelse på 3,5 % stærkest gennem november efterfulgt af japanske yen (+2,7 %) og schweizerfranc (+1,5 %).

Den amerikanske dollar blev svækket med 1,5 %. De svageste valutaer var at finde blandt argentinske peso, nigerianske naira og tyrkisk lira.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i december. Realkreditobligationerne har ikke helt kunnet følge med, men har trods alt budt på ganske pæne afkast.

Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Det skyldes især selektionen af realkreditobligationer.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i december

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationerne nød godt af forventningerne til pengepolitikken og den makroøkonomiske udvikling. Scenariet var mest favorabelt for renterne på High Yield-obligationer, HY, som faldt pænt i december. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede et lidt mindre rentefald.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 2,83 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 3,19 %, hvilket også var bedre end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 4,73 -52 bp -42 bp
High Yield 6,51 -69 bp -116 bp
US 10Y Treasury 3,87 -49 bp 3 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene havde også en god måned i december. Den tyrkiske centralbank forhøjede sin styringsrente ved rentemødet i december med 2,5 %-point til 42,5 %. Det var forventet, men alligevel med til at bygge tillid op om centralbanken, idet renteforhøjelsen tolkes som et udtryk for, at centralbanken får lov til at gøre, hvad der er nødvendigt, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Til gengæld var det en overraskelse, at den polske centralbank fastholdt sin styringsrente.

For obligationer udstedt i hård valuta faldt renten på indeksniveau med 0,68 %-point til 7,85 %, og merrenten til sammenlignelige treasuries blev reduceret med 0,21 %-point til 3,84 %-point. Rentefaldet på obligationer udstedt i lokal valuta var med et fald på 0,28 %-point til 6,19 % noget mere behersket.

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Senegal, Egypten, Kenya og Colombia, mens Ukraine, Suriname, Sri Lanka og Bolivia alle så rentestigninger. I lokal valuta bød Colombia, Ungarn og Sydafrika på de højeste afkast og Egypten, Brasilien og Rumænien på de laveste afkast.

I december har HøjrenteLande Mix ESG givet et afkast på 3,79 % mod et benchmarkafkast på 3,22 %.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder havde en stærk måned med et afkast på 3,6 % målt i danske kroner i december. Arbejdsmarkedet i USA er fortsat stærkt, hvor især arbejdsløsheden på 3,7 % kom ud bedre end forventet. Erhvervs- og forbrugertilliden viste desuden fremgang.
Europa var den bedste region med, hvor Sverige og Holland skilte sig ud med høje afkast, og Japan var den svageste region. I Japan faldt aktiekurserne svagt, men en styrket yen førte til et positivt afkast i dansk regning.

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de norske aktier sig bedst. I Sverige stod Ericsson for en imponerende kursfremgang på 21,6 %. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Ørsted (+16,1 %) og DSV (+15,0 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Coloplast (-2,5 %) og Carlsberg (-1,3 %). Danmark var det svageste marked.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig på dårligere end sit benchmark. Afdelingen har fastholdt sit investeringsniveau på 106 % i december.
Afdeling Megatrends har også i december givet et afkast, som er højere end afdelingens benchmark. Rentefaldet har været en særdeles positiv faktor for afdelingens vækstaktier. Afdeling Bæredygtige Aktier har givet et afkast, som er på niveau med afdelingens benchmark.
Valueaktierne havde en relativ god måned i december. Vore ligevægts- og valueafdelinger blev endvidere tilsmilet af et positivt bidrag fra ligevægtsfaktoren, idet de små og mellemstore selskaber klarede sig bedre end de store. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i december

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets kunne heller ikke i december holde trit med aktierne fra de modne markeder. Afkastet blev her på 2,7 % målt i kroner. Endnu en gang var det de kinesiske aktier, som ødelagde billedet. I december fik investorerne en stor negativ overraskelse, idet myndighederne lægger op til en ny regulering af selskaber inden for online-gaming. Det udløste store kursfald i selskaber som NetEase og Tencent.

Til gengæld var udviklingen i Indien særdeles positiv. Tre delstatsvalg viste, at der fortsat er stor opbakning til Modi og hans parti. Det vil være positivt for den indiske økonomi, hvis Modi vinder det nationale valg senere på året.

Latinamerika havde atter førertrøjen på Emerging Markets. I december var det aktiemarkederne i Peru og Mexico, som præsterede de bedste afkast, men Brasilien var også godt med. I Mexico er der fokus på det kommende præsidentvalg.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Det er især udvalgte kinesiske aktier, som har trukket ned i den relative performance

Udsigter

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi løbende publicerer på hjemmesiden i januar.

Af Fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,2
Baseret på 12 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig