Batterier som investering

Batterier som investering

Der er batterier overalt i vores hjem – og i alt fra plæneklippere og mobiltelefoner til biler og tandbørster. Få et indblik i et investeringstema, der oplever strukturel vækst og har politisk medvind.

Verdens elforbrug er steget støt i de senere år, men den grønne omstilling betyder, at elforbruget vil tage endnu mere fart i årene frem. Den større elektrificering stiller krav til batterierne. Derfor er både EU og USA i fuld gang med at se på udviklingen af nye teknologier og produktionsmetoder inden for området.

Fjernøsten er i føretrøjen

Men ifølge aktiechef Jesper Engedal fra Sydbank har EU og USA travlt, hvis de vil med på vognen, for produktionen af batterier ligger primært i Fjernøsten.

”De ti største batteriproducenter ligger alle i Fjernøsten,” forklarer Jesper Engedal. ”Historisk set var SONY i Japan først med at kommercialisere Lithium-batteriet, da de løste flere udfordringer med batteriernes levetid og genopladning. Det var en vigtig start for regionen i forhold til at tiltrække teknologien til området.”

Kinesiske selskaber med politisk opbakning

I 2004 kom Kina ind i billedet. Her valgte regeringen ifølge Jesper Engedal at yde store tilskud til batteri-industrien, samtidig med at der var politisk opbakning til projektet.

De ti største batteriproducenter ligger alle i Fjernøsten“

”Det politiske fokus betød, at flere kinesiske selskaber har haft mulighed for at vokse sig store. Blandt andet de to selskaber CATL og BYD, som siden 2015 har været de to største batteriproducenter i verden,” uddyber Jesper Engedal. ”Kina var det første land, der virkelig satsede på elbiler, og de har også den største el-bilpark i dag. Så det er tydeligt, at deres satsning kommer dem til gode nu.”

Hjemtagning og udvikling

Oven på de senere års politiske spændinger i verden er kritisk infrastruktur blevet et større og vigtigere emne for mange lande. I USA har politikerne fx meddelt, at de vil støtte selskaber, der producerer batterier i landet. Spørgsmålet er så, om det vil ramme batteriproducenterne i Fjernøsten.

”Hjemtagningen kan godt få betydning for de fjernøstlige selskaber. Men det er ikke så entydigt,” fortæller Jesper Engedal. ”De kan selvfølgelig miste nogle markedsandele, hvis EU og USA benhårdt begynder at fokusere på egne industrier og selskaber, men det er ikke let, og det vil tage tid. Det er ikke kun teknologien, der er udfordringen. Det er også at kunne producere i så store mængder, at det kan betale sig, for prisforskellen må ikke blive for stor. Ellers er spørgsmålet: Vil kunderne vælge dyrere produkter, bare fordi de er lavet i EU eller USA?”

Investering i batterier

Sydinvest har haft særligt fokus på batterier som investeringstema siden 2020. Selvom Kina tidligt begyndte at satse på elbiler, var området ifølge Jesper Engedal ikke modent som tema.

”Da Kinas præsident, Xi Jinping, i 2020 udtaler, at Kina vil være CO2-neutralt i 2060, er der ingen vej tilbage,” understreger Jesper Engedal. ”Med Xi Jinpings udmelding kunne vi se flere års vækst foran os i batteri-sektoren, og vi valgte hurtigt at investere i flere selskaber i vores fjernøstlige aktiefonde. Efterfølgende underskrev USA igen Paris-aftalen i 2021, hvilket kun understregede, at elbiler og batterier var kommet for at blive.”

Oven på de senere års politiske spændinger i verden er kritisk infrastruktur blevet et større og vigtigere emne for mange lande"

”Når vi investerer i nye temaer som fx batterier, er der to ting, vi kigger efter,” fortsætter Jesper Engedal. ”Det skal være et strukturelt vækstområde, altså at vi forudser en lang vækstperiode inden for temaet, og så vil vi helst investere i et område, hvor konkurrenter ikke har let ved at komme til.”

Politisk spil sætter fokus på Sydkorea

Det politiske spil mellem stormagterne har sat fokus på vores afhængighed af både energi og teknologi. Det har bragt bl.a. Sydkorea i spil som investeringscase.

”Vi kender alle Samsung fra tv og telefoner, men Samsung har faktisk et særskilt selskab, der udvikler og producerer batterier. Det hedder Samsung SDI, og det er en spændende investeringscase,” forklarer Jesper Engedal. ”I det store geopolitiske spil står Samsung SDI godt, fordi selskabet ligger i Sydkorea, som USA gerne vil samarbejde mere med. Derudover er Samsung SDI nået rigtigt langt inden for udviklingen af flere nye batterityper.”

Danskerne har taget elbilerne til sig
Læs også

Danskerne har taget elbilerne til sig

Læs artikel

Opmærksomhed på økonomiske konjunkturer

Den grønne omstilling vil stille krav om større lagring af elektricitet, så energien fra vindmøller og solceller kan bruges hele døgnet, ligesom overgangen til elbiler også vil betyde højere elforbrug. Men på den korte bane kan lavere økonomisk vækst få betydning.

”Lige nu ser vi ind i en økonomisk lavkonjunktur, hvor vi forventer, at bilsalget vil falde generelt. Derfor er vi ikke så tungt investeret i værdikæden omkring elbiler lige nu. Men det er et emne, vi forventer at komme tilbage til, når forbrugerne begynder at overveje bilkøb igen,” slutter Jesper Engedal.

Jesper Engedal er aktiechef i Sydbank. Han er
– i samarbejde med sit team – rådgiver på de aktivt forvaltede fonde i Sydinvest.

 

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,6
Baseret på 19 anmeldelser