Hvordan investerer man i Megatrends?

Hvordan investerer man i Megatrends?

Hvilke veje kan man gå, hvis man vil investere i fremtidens megatrends? Her får du fem cases på temaer og selskaber, der er interessante for Sydinvest som investor.

1. Teknologisk innovation

Tema: Kunstig intelligens

Udviklingen inden for kunstig intelligens har taget et kvantespring, og interessen er vokset markant. Men en af flaskehalsene inden for temaet er den meget tunge ’træning’ af de enorme datamodeller. Kun få selskaber har kompetencerne til at følge med teknologien.

 

Case: Er grænsen ved at være nået for mikrochips?

Vores enorme mængder data og det øgede fokus på kunstig intelligens lægger et pres på vores traditionelle silicium-mikrochips. Øges beregningskraften yderligere, begynder især varmeudvekslingen at blive et problem.

Vi investerer i Soitec, som er et af de førende selskaber inden for innovative teknologier, der kan forbedre vores mikrochips. Soitec er blandt de bedste til brugen af "silicon on insulator" ved hjælp af Smart Cut™ Technology. Det kan hjælpe med at håndtere varmen og øge kraften.

  

2. Fremtidens transport

Tema: Batterier

Vores transportmidler elektrificeres, og det helt centrale element er batteriet. Udviklingen er gået stærkt i de senere år, men der arbejdes stadig intensivt på at forbedre den bagvedliggende teknologi.

 

Case: Længere rækkevidde og hurtigere opladning

Transporten bliver elektrificeret, og batterier bliver centrale for udviklingen. Vi investerer i hele værdikæden for batteriproduktion, og en af vores investeringer er i Posco Future M.

 

Det sydkoreanske selskab er helt fremme, hvad angår produktion af materialer til batterier som fx katoder og anoder. Katodens kvalitet afgør, hvor meget energi et batteri kan holde – og dermed rækkevidden for en elbil – mens bedre anoder kan forbedre ladehastighed og levetid for batteriet. Det er forhold, som er blandt de vigtigste ved køb af ny elbil.

  

3. Klimaansvarlighed

Tema: Energieffektivitet og opbevaring

For at nå målet om at nedbringe verdens CO2-udledning skal der produceres mere grøn strøm, ligesom vi skal optimere den måde, vi bruger energien på.

 

Vi har fokus på energiproduktion, men også på bedre udnyttelse af energien og på udviklingen af teknologi og produkter inden for fx belysning, opvarmning og nedkøling.

 

Case: Solcelleteknologier

Behovet for grøn energi er kraftigt stigende, hvilket har betydet en stor stigning i installation af solceller. De første systemer brugte typisk én central konverteringsenhed for at holde omkostningerne nede, men det nedsætter hele systemets produktion, hvis et panel er defekt.

 

Vi investerer bl.a. i SolarEdge, som er blandt pionererne inden for teknologi, der gør det muligt at gå fra serieforbundne solceller til individuelle installationer. Det kan nemlig øge både energiproduktionen og fleksibiliteten i installationen.

  

4. Fremtidens forbruger

Tema: Metaverse

De unge skaber fremtidens trends, og kampen om de unges tid og opmærksomhed er derfor ekstremt hård. De store sociale platforme er nogle af de mest innovative selskaber, og vi arbejder hårdt på hele tiden at finde den gruppe, som ifølge vores forventninger bliver morgendagens vindere.

 

Case: Metaverse er meget mere end computerspil

Metaverse er en sammenblanding af vores digitale og fysiske verden, og vi forventer, at den industrielle side af teknologien kommer til at tage fart. Teknologien kan skabe helt nye måder at designe, udvikle og producere produkter på i fremtiden.

 

Vi investerer bl.a. i PTC, der forventes at blive en af de centrale spillere i videreudviklingen af det industrielle Metaverse. De har teknologiplatformen ThingWorx, som kan bruges af virksomheder til at forbinde alle deres teknologiske enheder og visualisere data via AR og VR.

  

5. Demografiske skift

Tema: Aldring

Den kraftige stigning i forventet levetid over de næste årtier vil ikke kun lægge et pres på vores sundhedssystem, men også øge udfordringen med at sikre vores generelle livskvalitet. Med alderen kommer der flere skavanker og livsstilssygdomme. Vi investerer bl.a. i en række selskaber, som fokuserer på at forbedre vores livskvalitet i alderdommen.

 

Case: Innovative behandlingsformer vil forlænge vores liv

Covid-19 lagde pres på verdens sundhedssystemer, men gav også anledning til innovation. Fokus på udvikling af RNA og mRNA-baseret medicin kan skabe et kvantespring inden for både helbredelse og vacciner mod sygdomme, som ikke kan kureres i dag.

 

Vi investerer bl.a. i Sarepta Therapeutics, som arbejder intenst på at udvikle en RNA-platform, som kan bruges til udvikling af nye former for medicin, hvor genterapi og præcisions-medicin er grundstenen. Selskabet har mere end 40 produkter i forskellige stadier under udvikling.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,3
Baseret på 9 anmeldelser