Sådan følger du op på din investering

Sådan følger du op på din investering

Når markederne går meget op og ned, er det vigtigt at se sin portefølje igennem. Følger du stadig din strategi, eller har kurs­ udsvingene fx ændret din fordeling mellem aktier og obligationer?

De store udsving på markederne har skabt store forskydninger i mange danskeres porteføljer. Det kan være beholdningen af aktier og obligationer, som ikke læn­gere ligger rigtigt; men det kan også være enkelte selskabsaktier, der måske er begyndt at fylde for meget eller for lidt.

Rebalancering af porteføljen

Det vigtigste råd til investorer er her at lægge en investeringsstrategi og følge den. Her anbefaler vi, at du skal se på din porte­følje mindst én gang om året. Hvis investeringerne i porteføljen ikke længere passer til strategien, bør du købe til eller sælge ud af aktierne og obligationerne, så du igen følger din investeringsstrategi. Det kalder man at rebalancere sin portefølje.

Ligesom det er vigtigt at rebalancere i de gode år, er det vigtigt at få rebalanceret i de mindre gode år. For hvis du ikke får rebalanceret i perioder, hvor der har været store udsving på markederne, risikerer du at påtage dig enten for høj eller for lav risiko i forhold til din investeringsstrategi.

Formålet med den løbende rebalancering er dog ikke nødvendigvis at opnå et større afkast eller en gevinst. Udgangspunktet ved en rebalancering er i stedet at sikre, at du fastholder den oprindelige strategi og risikoprofil og ikke – automatisk og ufrivil­ligt – får ændret din risikoprofil på grund af markedsudsvingene. For at give et billede af, hvor vigtigt det er at rebalancere, har vi lavet et lille eksempel.

Et lille regneeksempel på rebalancering

To fiktive investorer ønsker hver især at investere 300.000 kr. i en portefølje bestående af 50 % aktier og 50 % obligationer. Den ene investor (Investor 1) ønsker ikke at rebalancere sin portefølje, mens den anden (Investor 2) rebalancerer sine vægte i aktier og obligationer løbende, så de fastholdes på 50/50.

Efter År 1

I det tænkte eksempel er aktierne steget til det dobbelte efter det første år, mens obligationerne har fastholdt deres værdi. Det betyder, at investorernes risikoprofil er ændret markant på grund af markeds­forholdene. Nu har de begge 300.000 kr. i aktier
(67 %) og 150.000 kr. i obligationer (33 %).

Rebalancering

Den ene investor foretager sig ikke noget, mens den anden investor rebalancerer sin portefølje, så aktier og obligationer igen fylder 50 % hver.

Efter År 2

Efter endnu et år falder aktierne med 50 %, mens obligationerne fastholder deres værdi. Investor 1, som ikke rebalancerede porteføljen, har nu investeringer for en værdi af 300.000 kr., da vedkommende mister hele sin gevinst fra det første år.

Omvendt har Investor 2, som rebalancerede sin portefølje, nu investeringer for 337.500 kr., da denne investor tog en del af aktiegevinsten hjem efter det første år.

Som det ses i eksemplet, fik Investor 2 et bedre resultat end Investor 1. Det kan både gå den ene og anden vej alt efter markederne. Men vigtigst af alt fastholdt Investor 2 sin strategi i hele perioden.

Lad os rebalancere for dig

Det kan være et større arbejde at rebalancere sin portefølje. Måske spørger du dig selv, hvad du skal sælge – og hvor meget du skal sælge – for at porteføljen fortsat passer til din risikoprofil?

Men hvis du ikke selv har lyst til at stå for rebalanceringen, er det muligt at vælge investeringsfonde, hvor andelen af obligationer og aktier hele tiden sammensættes, så den rigtige risikoprofil rammes. Du kan fx investere i Sydinvest Blandede Fonde. Her kan du vælge mellem fire investeringsprofiler med forskellige niveauer af risiko – fra Sydinvest Konservativ, der har få aktier og dermed lav risiko, til Sydinvest Aggressiv, der har en høj andel af aktier og dermed et højere risiko­niveau.

Lige meget hvilke investeringer du væl­ger, er det dog altid en god idé at følge med i, hvordan det går investeringerne.

Få en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer
Læs også

Få en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer

Læs artikel

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,6
Baseret på 19 anmeldelser