Nyhed: Investér i globale Megatrends

Nyhed: Investér i globale Megatrends

Ved at positionere sig tidligt mod stærke samfundstendenser kan man øge muligheden for at indfange fremtidens aktievindere. Sydinvest lancerer ny aktiefond.

Sydinvest har lanceret et nyt investeringsprodukt til aktieinvestorer, der gerne vil tænke investering på en ny måde. Ifølge seniorporteføljemanager Nicolaj Jeppesen fokuserer Sydinvest Megatrends nemlig på fremtidens investeringer.

“Ved at investere i specifikke temaer sigter Sydinvest Megatrends mod at drage fordel af brede, langsigtede trends på globalt plan, de såkaldte megatrends, der typisk vil udfolde sig over de kommende 5-10 år,” forklarer seniorporteføljemanageren.

Ved at investere i specifikke temaer sigter Sydinvest Megatrends mod at drage fordel af brede, langsigtede trends på globalt plan”

Hvad er en megatrend?

En megatrend kan defineres på flere måder, men overordnet set er der tale om en samfundsstrømning, der over tid, typisk flere år, medfører store ændringer i samfundet og påvirker flere aspekter af den måde, som verdens befolkning lever på.

Ofte vil en megatrend være understøttet af hårde, verificerbare data. Blandt megatrends, der allerede er identificeret, ses i dag en voksende interesse for sundhed, livsstil og miljøspørgsmål. Andre megatrends er mindre tydelige, men kan alligevel medføre betydelige samfundsændringer, der åbner for interessante muligheder i en investeringsmæssig sammenhæng.

Stor indvirkning på dagligdagen

Blandt forbrugere og i erhvervslivet kan en megatrend eksempelvis have betydelig indvirkning på de produkter og serviceydelser, der vil blive efterspurgt i mange år fremover, forklarer Nicolaj Jeppesen.

“Af samme årsag er kommende megatrends yderst relevante for investeringsbeslutninger, der træffes i dag,” understreger seniorporteføljemanageren.

Fem investeringstemaer

På nuværende tidspunkt investerer Sydinvest Megatrends i fem temaer, der er inspireret af hver deres megatrend. Kort fortalt er der tale om Teknologisk innovation, Fremtidens transport, Fremtidens forbrugere, Klima-ansvarlighed og Demografiske skift.

Ifølge Nicolaj Jeppesen er ambitionen med Sydinvest Megatrends at være investeringsløsningen, der investerer dér, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke dér, hvor samfundet befinder sig eller kommer fra.

“Vi tror grundlæggende på, at der eksisterer et større langsigtet afkastpotentiale i selskaber, der understøtter eller tilpasser sig forandringerne i samfundet. Nøgleordene er langsigtet værdiskabelse,” understreger han.

Sydinvest Megatrends er anderledes i sin investeringstilgang, fordi vi lægger fra land med analyser af samfundet og fremtiden”

Anderledes investeringstilgang

Men i hvor høj grad adskiller den nye fonds strategi sig egentlig fra den klassiske måde at investere på?

“Sydinvest Megatrends er anderledes i sin investeringstilgang, fordi vi lægger fra land med analyser af samfundet og fremtiden i stedet for at tage udgangspunkt i den nuværende markedssammensætning. Vi sætter i højere grad fokus på den fremtidige udvikling og trends i stedet for at skele til den historiske udvikling,” forklarer Nicolaj Jeppesen og tilføjer:

“Det er som sådan ikke nyt at tænke fremtiden ind i investeringsbeslutningerne, men Sydinvest Megatrends anlægger en mere helhedsorienteret tilgang til processen.”

Som fænomen stammer begrebet ”megatrend” fra 1982, hvor en samfundsvidenskabelig forsker, amerikaneren John Naisbitt, præsenterede ti nye retninger, der efter hans vurdering ville forandre hverdagen for det moderne menneske 10-20 år senere. Fælles for de store samfundsændringer er, at de udfoldes over mange år, hvor de fundamentalt ændrer det, som vi opfatter som normalen.

Læs mere om Sydinvest Megatrends her

Teknologisk innovation

Computere og internet har bredt sig til alle dele af vores arbejds- og fritidsliv. Digitaliseringen tog for alvor fart i 2010’erne, og brugen af kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og yderlgere digitalisering åbner for store muligheder.

Fremtidens transport

Elektrificering af vores transport bliver et politisk brændpunkt i mange år frem. De mindste køretøjer er lettest at elektrificere, så det giver god mening at begynde her, men potentialet inden for trenden er langt større end bare det.

Fremtidens forbruger

Forbrugsmønstre, fokusområder og tilgang til teknologi i forskellige aldersgrupper ændrer sig hele tiden. Samfundets yngste er hurtigere til at tilpasse sig nye teknologier end ældre aldersgrupper, og derfor baner de ofte vejen for store samfundstrends.

Klima-ansvarlighed

Selvom der er stor opbakning til at nå en samlet CO2-udledning på 0 pct. i 2050, er udfordringen stadig enorm. Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og mange andre faktorer i spil forventes det ifølge McKinsey, at vores globale elektricitetsbehov vil stige til det tredobbelte i 2050. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu.

Demografiske skift

Den globale befolkningssammensætning ændrer sig markant i disse år, og især gruppen af ældre vokser kraftigt. Ifølge World Economic Forum vil antallet af mennesker over 65 år i 2050 være fordoblet. Store innovationer på sundhedsområdet bidrager til, at vi bliver ældre og ældre.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,7
Baseret på 6 anmeldelser