Solid start for megatrends

Solid start for megatrends

Potentialet i at investere i fremtidens store og langsigtede samfundsstrømninger vækker begejstring hos Sydinvests investorer. Nye midler strømmer ind i fonden, og afkastmæssigt er den kommet godt fra start.

Da Sydinvest lancerede sin nyeste investeringsfond, Sydinvest Megatrends, i midten af maj 2023, var investeringsteamet bag fonden helt trygge ved, at de havde identificeret og håndplukket en række lovende investeringer inden for de fem forskellige megatrends, som fonden er specialiseret i.

Spørgsmålet var som altid, hvornår det grundige forarbejde ville bære frugt. For når man fx investerer i fremtidens teknologiske innovation, kan ingen i sagens natur vide, præcis hvornår investeringerne begynder at kaste et profitabelt afkast af sig.

Den prompte medvind til investeringerne inden for kunstig intelligens var medvirkende til, at Sydinvest Megatrends steg mere end 10 pct. i den første måned af fondens levetid.” 

Investorerne i den nye aktiefond skulle imidlertid ikke vente længere på de første gode nyheder. Allerede i ugerne efter lanceringen viste det sig nemlig, at fondens langsigtede investeringer i kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) blev belønnet af et vildt aktierally.

“Det springende punkt blev et stærkt regnskab fra NVIDIA, der leverer regnekraften bag kunstig intelligens. Selskabets kvartalsregnskab indikerede en uventet kraftig vækst inden for brugen af AI-teknologien, der betød, at alle på de finansielle markeder måtte revidere deres indtjeningsestimater. Den nye virkelighed fik aktiekurserne i underskoven af selskaber inden for kunstig intelligens til at flyve i vejret,” siger Jesper Engedal, der er aktiechef i Sydbank og en del af investeringsteamet bag Sydinvest Megatrends.

Stor interesse fra start

Den prompte medvind til investeringerne inden for kunstig intelligens var medvirkende til, at Sydinvest Megatrends steg mere end 10 pct. i den første måned af fondens levetid. Det er betydeligt højere end det gennemsnitlige aktieafkast.

“At fonden kom så godt fra start, skyldes ikke udelukkende et godt regnskab fra NVIDIA. Vi har kortlagt og udvalgt en lang række AI-investeringer til fonden. Disse investeringer er en helt central del af investeringstemaet ‘teknologisk innovation’, og det er selve kernen i fondens investeringsfilosofi, at vi investerer i den udvikling, der skaber fremtidens samfund,” siger Jesper Engedal.

Investorernes interesse for Sydinvest Megatrends har ifølge aktiechefen været ganske overvældende. I tegningsperioden fra 28. april til 12. maj valgte private og institutionelle investorer at indskyde 580 mio. kr. i startkapital i den nye fond. I starten af september var fondens formue vokset til over 1 mia. kr.

“Det er dejligt at se, at investorerne har taget så positivt imod den nye fond. Det er vores forventning, at fondens formue vil fortsætte med at vokse støt, i takt med at vi får udbredt kendskabet til fonden til endnu flere. Der er formentlig mange investorer derude, der kan se værdien i at have fremtidens store trends i deres investeringsporteføljer,” tilføjer Jesper Engedal.

Anderledes ­investeringstilgang

Ifølge aktiechefen er Sydinvest Megatrends anderledes i sin investeringstilgang, fordi investeringsteamet indleder med analyser af samfundet og fremtiden i stedet for at tage udgangspunkt i den nuværende markedssammensætning.

“Fokus er i højere grad på den fremtidige udvikling og trends fremfor den historiske udvikling. Det er som sådan ikke nyt at tænke fremtiden ind i investeringsbeslutningerne, men Sydinvest Megatrends anlægger en mere helhedsorienteret tilgang til processen,” siger han.

På nuværende tidspunkt har Sydinvest identificeret flere investerbare temaer inden for hver megatrend. De fem megatrends har fået overskrifterne fremtidens transport, demografiske skift, fremtidens forbrugere, klimaansvarlighed og som nævnt teknologisk innovation.

I starten af september omfattede Sydinvest Megatrends værdipapirer fra 143 forskellige selskaber, der er noteret på børser over hele verden.”

Stort potentiale med høj risikospredning

En megatrend kan defineres på flere måder, men overordnet set er der tale om en strømning af makro- og geostrategiske kræfter, der over tid, typisk flere år, medfører store ændringer i samfundet og påvirker flere aspekter af den måde, som verdens befolkning lever på.

“Ofte vil en megatrend være understøttet af hårde verificerbare data. Blandt de megatrends, der allerede er identificeret, ses i dag en voksende interesse for sundhed, livsstil og miljøspørgsmål. Andre megatrends er mindre tydelige, men kan alligevel medføre betydelige samfundsændringer, der åbner for interessante muligheder i en investeringsmæssig sammenhæng,” supplerer Jesper Engedal.

I starten af september omfattede Sydinvest Megatrends værdipapirer fra 143 forskellige selskaber, der er noteret på børser over hele verden. På sydinvest.dk kan du se en komplet oversigt over de selskaber, der indgår i Sydinvest Megatrends.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,8
Baseret på 4 anmeldelser