Et solidt fundament af obligationer

Et solidt fundament af obligationer

Ny fond gør det let at lægge et solidt fundament i porteføljen. Sydinvest Blandede Obligationer ESG samler alle obligationsmarkeder i én fond og er ifølge obligationschef Alex Hauge Andersen skræddersyet til investorer, der gerne vil fokusere på noget andet end obligationer.

"Obligationsinvestor” ligger ikke højt på listen over folkeskoleelevernes drømmejob. Her er politimand, statsminister eller dyrlæge nok mere foretrukne professioner, når elevernes forældre stiller op til karrieredag. Det har obligationschef Alex Hauge Andersen da også mærket, når han har skullet fortælle, hvad han laver til daglig for Sydinvest.

Det lyder måske ikke så sexet. Men det er netop kompleksiteten, som gør mit arbejde så spændende.“

Obligationer: Ikke alles kop te

For mange investorer kan obligationer være den kedelige del af deres investeringsportefølje. Her er ikke mange kendte selskaber eller mærkevarer, og kurserne har ikke de store udsving, der gør, at man følger dem tæt på sin mobiltelefon.

”Analyse af teoretiske rentekurver, varigheder og fx vurdering af størrelsen af en obligationsserie er blot noget af det, der ligger bag udvælgelsen af vores obligationer”, forklarer Alex Hauge Andersen. ”Det lyder måske ikke så sexet, og når jeg fortæller om mit arbejde til familiefester, bliver jeg da til tider også mødt af nogle tomme blikke. Men det er netop kompleksiteten, der skaber resultaterne, som gør mit arbejde så spændende.”

Tilbage i favør

Årets store og mærkbare rentestigninger har bragt obligationerne tilbage i favør hos investorerne efter flere år med faldende renter og faldende interesse.

Trenden med blandede fonde, hvor investeringerne samles ét sted, er fortsat i vækst, da det både øger overblikket for investorerne og placerer ansvaret for løbende tilpasning hos de professionelle porteføljemanagere. Porteføljemanagere som Alex Hauge Andersen, som har ansvaret for en del af de obligationer, der ligger i Sydinvest Blandede Obligationer ESG.

Det har været meget vigtigt for os at sammensætte en investering, der vil kunne bruges som et solidt fundament i de fleste investorers portefølje.“

”Lanceringen af Sydinvest Blandede Obligationer ESG er gået over al forventning, og det tyder på, at der stadig er tiltro til obligationsmarkedet,” udtaler obligationschef Alex Hauge Andersen. ”Investorerne investerede i tegningsperioden for i alt 186 mio. kr. i fonden, hvilket er en rigtig fornuftig tegning. Det tyder også på, at der er et ønske om, at man får plejet sine obligationsinvesteringer, så man kan fokusere på noget andet.”

Et solidt fundament

Ser vi lidt nærmere på fonden, består den af over 100 obligationer fordelt på danske realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af udviklingslande – de såkaldte højrentelande.

”Det har været meget vigtigt for os at sammensætte en investering, der vil kunne bruges som et solidt fundament i de fleste investorers portefølje,” fortæller Alex Hauge Andersen. ”Vi samler en række nøje udvalgte obligationer, hvor fordelingen mellem de forskellige obligationstyper ændres alt efter forventningerne til markedet. Nogle gange vil vi altså købe op i danske obligationer, mens vi andre gange sælger lidt ud.”

Ansvarlighed fylder mere

Blandt investorer er der et stigende ønske om fokus på ansvarlighed i investeringerne. Fonden investerer derfor med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold og vægter ansvarlighed højt.
 

”Dette produkt er målrettet de investorer, der har fokus på bæredygtighed og ansvarlighed i deres investeringer,” uddyber Alex Hauge Andersen. ”Det betyder, at der er en del rammer, som vi skal leve op til. Her bruger vi fx eksterne leverandører til at bedømme obligationerne på, hvordan de klarer sig inden for de tre områder: miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Også kaldet ESG.”

Øget kompleksitet

Porteføljemanagerne tilvælger aktivt grønne, sociale og bæredygtighedsrelaterede obligationer til fonden. Derudover udvælges hovedparten af fondens obligationer fra udstedere, som ligger iblandt de bedste i analysebureauet MSCI’s ESG-vurderinger.

”Det øger alt andet lige også kompleksiteten af obligationsinvesteringerne, når man samtidig skal holde styr på diverse ESG-analyser. Det vil nok være smartere at snakke om fodbold til næste familiefest,” slutter Alex Hauge Andersen.

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,3
Baseret på 3 anmeldelser