Blandede Obligationer ESG

Globale blandede obligationer

5,54 %

Pr. 11/12/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061806981

Løbende omk.

0,69 %

Profil

Ny fond i Sydinvest med ESG-fokus
Med Sydinvest Blandede Obligationer ESG tilbyder vi en global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Fonden investerer med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold og vægter ansvarlighed højt.

Fondens investeringsunivers tager udgangspunkt i en fordeling på 45 % i danske stats- og realkreditobligationer, 40 % i globale Investment Grade-virksomhedsobligationer, 7,5 % i europæiske High Yield-obligationer og 7,5 % i højrentelande-obligationer. Den aktuelle sammensætning kan afvige herfra, da vi løbende justerer porteføljen på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder.


Hvorfor investere i Blandede Obligationer ESG?

 • Blandede obligationstyper med ESG-fokus
  Global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.
 • Skræddersyet ansvarlig investering
  Du får en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer med ESG-fokus.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag -0,04 %

Afkast i nov.: +2,21 %

År til dato +5,54 %

Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag -0,04 %
Afkast ÅTD, % 5,54 %
Salg 100,05
Køb 100,65
Indre værdi 100,35
Formue (mio.) 113 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/23

Afkast ÅTD, % 4,45 %
1 år 2,82 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Blandede Obligationer ESG Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 2,21 % 4,45 %
Afkast i fondens benchmark 2,16 % 4,08 %

Ansvarlighed

En skræddersyet ansvarlig investering
Sydinvest Blandede Obligationer ESG er til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Obligationer ESG, får du  en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer.

Med Sydinvest Blandede Obligationer får du en obligationsinvestering sammensat af de bedste individuelle obligationer, der samtidig har et fokus på ansvarlighed. Vi sikrer dig en løbende tilpasning af fordelingen mellem obligationstyperne.

Med denne fond får du en god mulighed for at investere i de obligationer, hvor udstederne (virksomhederne) bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at udstederne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.

Fonden opnår dette ved aktivt at tilvælge grønne, sociale, og bæredygtighedsrelaterede obligationer, samt ved at udvælge 90 % af fondens obligationer fra udstedere, som ligger i toppen af MSCI’s ESG-ratings. Det vil sige de lande og virksomheder, der har en rating fra AA til AAA.


MSCI ESG Ratings

Ud over aktive tilvalg vil der også i fonden være aktive fravalg af virksomheder med kontroversielle forretningsområder. Virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra nedenstående områder er ekskluderet fra fonden:

 • Alkohol
 • Tobak
 • Våben
 • Hasardspil
 • Voksenunderholdning
 • Fossile brændstoffer

 

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.12% DLR SDO 01.01.20264,12DanmarkDKK4,47 %
4.09% BRF SDO 01.07.20254,09DanmarkDKK4,47 %
3.00% Nykredit SDO 01.10.20533,00DanmarkDKK3,05 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.20535,00DanmarkDKK2,98 %
0.00% Nykredit SDO 01.10.20380,00DanmarkDKK2,92 %
4.10% Nordea SDRO 01.07.20264,10DanmarkDKK2,80 %
0.00% Danske Stat 15.11.20310,00DanmarkDKK2,63 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,48 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.20271,00DanmarkDKK2,22 %
3.50% Nykredit SDO 01.10.20533,50DanmarkDKK1,83 %
Antal værdipapirer i fonden: 126
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udsteder Andel
Realkreditobligationer 39,02 %
Statsobligationer 7,52 %
100% statsejet virksomhedsobligationer 0,00 %
Virksomhedsobligationer 53,18 %
Kontant 0,27 %

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG 0,69 % 0,20 % 0,30 % 0,30 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN DK0061806981
Fondskode 6180698
Introduktionsdato 16.08.2022
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Sydbank Kapitalforvaltning
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,69 %
Transaktionsomk. 0,20 %
Andelsklasse formue(mio) 111 DKK
Formue i fonden (mio) 202 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 95,08 DKK
Indre værdi november 2023 99,31
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 126
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 4,45 %
Standardafvigelse 1 år 30/11-23 4,10
Standardafvigelse 3 år 30/11-23 -
Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 -
Effektiv rente 4,24 %
Horisontafkast (1år) 4,50 %
Gennemsnitlig varighed 4,56