Horisont
Maj 2020
 • Udenrigspolitik
 • Økonomi
Læsetid: 1.00 minutter
Sydinvest lancerer to nye fonde

Sydinvest lancerer to nye fonde

Få et indblik i dem her.

1.00 min.
 • Maj 2020
 • Udenrigspolitik
 • Økonomi

Dansk nyhed:

Ansvarlige investeringer i højrentelande obligationer

Det særlige ved HøjrenteLande ESG er, at vi ved udvælgelsen af obligationerne stiller flere og skrappere krav til landenes ansvarlighed og arbejde med en bæredygtig udvikling.

 

 • I udvælgelsen af lande til fonden lægger vi vægt på deres arbejde med at fremme en bæredygtig udvikling baseret på FN’s 17 Verdensmål.
 • Vi udelukker lande med EU- og FN-sanktioner inkl. eksport af våben og alle statsejede selskaber inden for fossile brændstoffer.
 • Vi går målrettet efter at investere i lande, der både har et vist minimumsniveau af ansvarlighed, og hvor vi samtidig vurderer, at de har et potentiale for at udvikle sig positivt.

 

Læs mere om fonden her

 

 

NY FOND:

Aktier med mindre risiko

I begyndelsen af maj måned blev Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks lanceret. Fonden investerer i aktier med lav volatilitet fra hele verden. Det vil sige, at de historisk har udvist mindre udsving i aktiekurserne end det brede aktie­marked. Mindre udsving betyder, at muligheden for kortsigtede gevinster og tab er mindre end ellers. Risikoen er dermed alt andet lige lavere end på det brede aktiemarked.

 

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en passivt forvaltet fond. Passiv forvaltning betyder, at vi investerer i et udvalg af selskaber, der på en effektiv måde afspejler kursudviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag bedst muligt (MSCI World Minimum Volatility). Det gør, at vi kan holde omkostningerne på produktet nede.

 

Med den nye fond får du:

 • Globale aktier, der historisk set har udvist mindre kursudsving.
 • En billig og passiv investeringsmulighed
 • Et godt supplement til de fleste porteføljer.

 

Læs mere om fonden her