10. jul. 2024 kl. 08:00
412 visninger

Nye rekordniveauer for aktieindeks trods blandet økonomisk udvikling

Markedet har været præget af et smalt lederskab, primært drevet af megaselskaber inden for kunstig intelligens (AI).

Andet kvartal har været karakteriseret af en blandet økonomisk udvikling, hvor de økonomiske nøgletal viste en afmatning mod slutningen af kvartalet. På trods dette nåede aktieindeksene nye rekordniveauer. Det store fokus på de største AI-aktier har betydet, at små og mellemstore aktier har haft det svært, og mange leverede endda negative afkast i kvartalet.

Udfordrende tid for små- og mellemstore value-selskaber

For små- og mellemstore valueselskaber har det derfor været endnu et udfordrende kvartal. I denne kontekst har Sydinvest gennemført betydelige ændringer. Den 1. juni ændrede Sydinvest Ligevægt & Value navn og strategi. Vi har droppet "ligevægt" fra navnet og skiftet vores benchmark fra det brede MSCI World All Countries til det mere passende MSCI World Value. Det skifte giver os et mere retvisende benchmark og medfører samtidig en afvikling af vores investeringer i emerging markets, idet vi fremadrettet udelukkende fokuserer på modne markeder. Den største ændring er dog, at vi har forladt ligevægtsprincippet, hvilket giver os mulighed for at vægte enkeltaktier forskelligt. Konkret betyder det, at vi ikke længere er forpligtet til at have et stærkt tilt mod små- og mellemstore selskaber, som ligevægtsprincippet tidligere medførte. Samme ændringer er foretaget i de regionale porteføljer Sydinvest USA Value og Sydinvest Europa Value, som ligeledes har fået nye value-benchmarks.

Skarp udvælgelse af selskaber

Vi har omlagt alle vores valueporteføljer, så de bedre afspejler de nye investeringsuniverser. Vores eksponering mod små- og mellemstore selskaber er nedbragt, og vi har ligeledes reduceret inden for de dyreste sektorer som fx IT og købt op i billigere sektorer som finans og energi. Vi har stillet skarpt på at udvælge selskaber, der udmærker sig gennem en kombination af value, kvalitet, finansiel styrke og momentum.

AI-boble på vej?

Så længe markedet domineres af en snæver skare af vækstrelaterede megaaktier, vil vores valueporteføljer være i modvind. Desværre er der ikke noget, der tyder på en umiddelbar vending. Heldigvis er vores investeringsunivers nu så underejet og attraktivt prisfastsat, at der ikke skal meget til for at flytte priserne, så vi venter tålmodigt. Mange aktier inden for temaet AI er nu så dyre prisfastsatte, at flere snakker om en boble. Skulle den boble springe, vil det være positivt for vores valueporteføljer set i en relativ kontekst.

Den kommende tid

Hvad angår potentielle risici, så reducerer svagere økonomiske nøgletal vores frygt for yderligere inflation, men det udgør stadig en risiko. Især hvis centralbankerne ikke reagerer hurtigt nok i et scenario med svagere nøgletal. Geopolitisk uro, høje værdiansættelser og en potentiel AI-boble udgør yderligere risikoelementer, men mest for det brede marked. Valueaktier vil være bedre positionerede her jf. ovenstående.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,6
Baseret på 10 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig