Sydinvest Blandede Fonde

Få en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer

Sydinvest Blandede Fonde er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Det er let at finde en fond, der passer til dine behov og dit temperament. Du kan nemlig vælge mellem 4 fonde med forskellige risikoprofiler.

Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

Tilpasset digVi tilbyder fire investeringsmuligheder, hver i en akkumulerende og udbyttebetalende udgave. De fire produkter adskiller sig fra hinanden i risikoprofilen, og de er både til dig, der er lidt forsigtig, og til dig, som er mere risikovillig. Sydinvest Aggressiv har den højeste risiko og den største andel af aktier, mens Sydinvest Konservativ har flest obligationer og dermed den laveste risiko. Du vælger selv, hvilken fond der passer til dig og din investeringsprofil.

Tag en snak med din rådgiver
Jo flere aktier, der indgår i produktet, desto større er sandsynligheden typisk for et højere afkast. Men samtidig stiger risikoen, da der er større udsving i kursen. Derfor anbefaler vi, at du tager en snak med din rådgiver for at få klarlagt, hvor megen risiko du er villig til at løbe med din formue.

 • Løbende tilpasning af porteføljen
 • Investeringer til alle temperamenter
 • Investeringerne spredes automatisk
 • Afkastet afspejler risikoprofilen
Se filmen om Blandede fonde

Vælg en fond, der passer til dine behov

(Træk i den orange prik)

Lav risiko
Lavt forventet afkast
Mellem risiko
Høj risiko
Højt forventet afkast

Sydinvest Konservativ

Er du en forsigtig investor, der gerne vil have stor stabilitet i afkastet, er Konservativ noget for dig. Fonden har den største andel obligationer og mindste andel aktier blandt de Blandede fonde.

Sydinvest Konservativ investerer som udgangspunkt i en fordeling på 77,5 % i obligationer, 15 % i aktier og 7,5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af porteføljen. Fonden fås både som udbyttebetalende og akkumulerende, og der investeres i aktier, obligationer, investeringsforeninger og indeksfonde i ind- og udland – såkaldte ETF’er.

Læs mere om byggeklodserne

Download brochure

Sydinvest Konservativ Udb

-0,89 %

Pr. 1/5-24

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år.

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749281

Transaktionsomk.

0,09 %

LØBENDE OMK.

0,87 %

Sydinvest Balanceret

Vil du gerne have mulighed for et lidt højere afkast og en lav til mellem risiko, er Balanceret det rigtige valg for dig. Fonden har stadig størst fokus på obligationer, men der er større plads til aktier.

Sydinvest Balanceret investerer som udgangspunkt i en fordeling på 57,5 % i obligationer, 35 % i aktier og 7,5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af porteføljen. Fonden fås både som udbyttebetalende og akkumulerende, og der investeres i aktier, obligationer, investeringsforeninger og indeksfonde i ind- og udland – såkaldte ETF’er.

Læs mere om byggeklodserne

Download brochure

Sydinvest Balanceret Udb

3,48 %

Pr. 1/5-24

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år.

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749364

Transaktionsomk.

0,13 %

LØBENDE OMK.

1,15 %

Sydinvest Vækstorienteret

Ser du muligheder i aktier, giver Vækstorienteret dig en mellem til høj risiko. Aktier giver traditionelt set det højeste afkast over tid, men man skal acceptere udsving undervejs.

Sydinvest Vækstorienteret investerer som udgangspunkt i en fordeling på 32,5 % i obligationer, 60 % i aktier og 7,5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 75 % af porteføljen. Fonden fås både som udbyttebetalende og akkumulerende, og der investeres i aktier, obligationer, investeringsforeninger og indeksfonde i ind- og udland – såkaldte ETF’er.

Læs mere om byggeklodserne

Download brochure

Sydinvest Vækstorienteret Udb

10,69 %

Pr. 1/5-24

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år.

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749448

Transaktionsomk.

0,15 %

LØBENDE OMK.

1,47 %

Sydinvest Aggressiv

Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Aggressiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt produkterne og dermed også den største risiko.

Sydinvest Aggressiv investerer som udgangspunkt i en fordeling på 12,5 % i obligationer, 80 % i aktier og 7,5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 100 % af porteføljen. Fonden fås både som udbyttebetalende og akkumulerende, og der investeres i aktier, obligationer, investeringsforeninger og indeksfonde i ind- og udland – såkaldte ETF’er.

Læs mere om byggeklodserne

Download brochure

Sydinvest Aggressiv Udb

16,49 %

Pr. 1/5-24

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år.

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749521

Transaktionsomk.

0,12 %

LØBENDE OMK.

1,55 %

Hvad indgår i fundamentet bag investeringen?

Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, får du en bred investering, der er sammensat af aktier, obligationer og alternativer.
I fondene indgår også værdipapirer, som almindelige investorer normalt ikke har adgang til.

Obligationer

Det stabile element i en portefølje udgøres af obligationer. Her får man et stabilt afkast, da der er færre risici, men samtidig er muligheden for høje afkast mindre.

Aktier

Aktieinvesteringer giver historisk set et højere afkast på langt sigt. Undervejs kan der dog ske store udsving i kurserne, hvilket betyder, at man på kort sigt skal kunne acceptere tab.

Alternativer

Med Sydinvest Blandede Fonde får du også investeringer i såkaldte Alternativer. Det vil sige investeringer i infrastruktur, ejendomme og guld. Alternative investeringer kan fylde op til 15 % af porteføljerne (10 % for Konservativ).

For at få et overblik over, hvor mange aktier og obligationer der skal ligge i din investering, er det vigtigt, at du kender din risikoprofil og din investeringshorisont. Her anbefaler vi, at du taler med din rådgiver i dit pengeinstitut.

Lad professionelle investere dine penge

I Sydinvest overvåger professionelle investeringsspecialister fondene. De sørger løbende for, at der er den optimale sammensætning af aktier og obligationer ud fra forventninger til de finansielle markeder og fondenes risikoprofil. På den måde kan du få spredt din opsparing på både aktier og obligationer – indenlands og udenlands – med én enkelt investering uanset størrelsen.

Investeringsteamet bag fondene har en stor erfaring på området.

Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager
: Cand.oecon.
schwarz@sydbank.dk
Jan Hovmand-Olsen
Seniorporteføljemanager
: Cand.oecon.
jan.hovmand@sydbank.dk
Anders Lorentzen
Seniorporteføljemanager
: cand.oecon.
anders.lorentzen@sydbank.dk
Jørn Jeppesen
Seniorporteføljemanager
: cand.merc.
j.jeppesen@sydbank.dk

Brochure

Læs mere om Blandende fonde og find en investering til dit temperament.

Download brochure “Blandede fonde” >