Formue Obligationer

Sydinvest Formue

0,77 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061806981

Løbende omk.

0,68 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Fonden er velegnet til investorer med ønske om lav risiko og investering for frie midler.

Fonden investerer i børsnoterede obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger samt ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Afdelingen er aktivt forvaltet og kan have en varighed, som kan afvige med op til to år i forhold til varigheden på afdelingens benchmark. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 60 % danske stats- og realkreditobligationer, 20 % virksomhedsobligationer IG, 10 % virksomhedsobligationer HY, og 10 % i obligationer fra Emerging Markets.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler normalt udbytte én gang årligt.

Kendetegn for fonden

 • Fonden investerer udelukkende i globale obligationer, fordelt på danske stats- og realkreditobligationer, globale virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.
 • Fonden kan investere op til 100% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.
 • Afdelingen investerer globalt i obligationer, som forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.
 • Kursen på fonden kan både stige og falde. For at undgå for store kursudsving vil fonden have stor risikospredning.
 • Fondens afkast kan blive påvirket af udviklingen i valutakurser.

Hvorfor investere i Formue Obligationer?

 • Til dig der ønsker en lav risiko
 • Automatisk spredning

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag +0,22 %

Afkast i maj: +0,30 %

År til dato +0,77 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag 0,22 %
Afkast ÅTD, % 0,77 %
Salg
Køb
Indre værdi 102,30
Formue (mio.) 122 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % -0,06 %
1 år 4,84 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Da fonden pr. 1/6 er en del af Formue-fondene, ændres sammensætningen af obligationerne, så den minder om fordelingen i de øvrige formue-fonde. Den nye sammensætning afspejles i benchmark. Læs mere om fondens benchmark på sydinvest.dk/benchmark
 
 

Seneste udvikling

Formue Obligationer Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,30 % -0,06 %
Afkast i fondens benchmark 0,30 % -0,30 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,29 % 0,50 0,00 0,50 0,00 102,02
2022 -4,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
4.20% BRF SDO 01.07.2027 4,55 %
3.97% BRF SDO 01.07.2025 4,04 %
4.13% DLR SDO 01.01.2026 4,03 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 3,68 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 3,17 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 2,95 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.2053 2,69 %
1.50% Nordea SDRO 01.07.2040 2,68 %
0.00% Nykredit SDO 01.10.2038 2,60 %
4.11% Nordea SDRO 01.07.2026 2,50 %
Antal værdipapirer i fonden: 95
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udsteder Andel
Realkreditobligationer 53,66 %
Statsobligationer 14,54 %
100% statsejet virksomhedsobligationer 1,77 %
Virksomhedsobligationer 29,04 %
Kontant 0,99 %

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer 0,68 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0061806981
Fondskode 6180698
Introduktionsdato 16.08.2022
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Sydbank Kapitalforvaltning
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,68 %
Transaktionsomk. 0,17 %
Andelsklasse formue(mio) 122 DKK
Formue i fonden (mio) 223 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 102,02 DKK
Indre værdi maj 2024 101,46
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 94
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,50
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,06 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 3,96
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -
Horisontafkast (1år) 4,25 %