03. jun. 2024 kl. 09:20

Ny fremgang på aktiemarkederne i maj

Tilbagegangen på aktiemarkederne i april blev hurtigt vendt til ny fremgang i maj.

Det globale aktieindeks steg med 2,5 %, så den samlede stigning i år, målt i danske kr., er på 11,1 %. Et fald i kursen på USD på 1,7 % mindskede endda månedens stigninger for en dansk investor.

I USA er den økonomiske udvikling stadig robust, men de seneste arbejdsmarkedstal var knap så stærke, og samtidig falder inflationen, omend i et lavere tempo end ventet. Chefen for den amerikanske forbundsbank, Powell, har desuden indikeret, at det stadig er sandsynligt med en lavere styringsrente i USA i efteråret. Det har sammen med gode regnskabsmeddelelser for flere teknologiselskaber øget optimismen hos aktieinvestorerne.

I Europa er der også spirende optimisme at spore i økonomierne og på aktiemarkederne. Det er i høj grad ventet, at Den Europæiske Centralbank (ECB) nedsætter styringsrenten med 0,25 %-point den 6. juni, og at der måske kommer flere rentenedsættelser i løbet af efteråret til gavn for den økonomiske vækst og aktiemarkederne. Aktier i Fjernøsten med kinesiske aktier i spidsen har på trods af spændingerne mellem USA og Kina også klaret sig fornuftigt. Japanske aktier har bl.a. på grund af en svag yen og udsigt til højere rente været det dårligste aktiemarked.

Uensartede renter i maj
De amerikanske renter faldt, efter at arbejdsmarkedsrapporten i USA ikke var helt så stærk som ventet, og Powell indikerede, at en rentenedsættelse i efteråret stadig er mest sandsynlig. I Europa falder inflationen ikke helt så hurtigt som ønsket, så renterne steg. Den første rentenedsættelse er dog stadig ventet i juni. Den stigende risikovillighed hos investorerne og de lavere obligationsrenter i USA har medført, at alle vores obligationsinvesteringer har givet positive afkast, bedst er det gået for Emerging Markets (EM)- og High Yield-obligationer.

Forventninger til 2024
Vi venter, at ECB nedsætter sin styringsrente i juni, da inflationen er under kontrol. I USA medfører den robuste økonomi, at en rentenedsættelse er udskudt til senere i år. Forventninger om lavere styringsrenter, aftagende inflation og gode kvartalsregnskaber gør, at udsigterne for aktiemarkederne i 2024 fortsat er gode. Hvis de geopolitiske forhold i verdensøkonomien forværres, kan det lægge en dæmper på aktiemarkederne.

Kommentar fra bankens porteføljemanagere
Den gode stemning på aktiemarkederne og positive obligationsafkast har medført, at alle vores porteføljer har leveret positive afkast i maj. Afkastene er samlet set også positive i år, og de er i maj og i år bedre end afkastene på vores benchmarks. Både vores aktie- og obligationsinvesteringer har klaret sig relativt godt i år.

Vi har en lille overvægt i aktier i forhold til de respektive benchmarks. Vi har en overvægt i aktier fra Europa, en undervægt i Nordamerika, på EM-aktier og aktier fra Japan/Pacific. Vi har taktiske ETF-positioner i globale guldproducenter, amerikanske teknologivirksomheder, amerikanske og europæiske small-cap-aktier og europæiske bygge- og anlægsvirksomheder. I den samlede aktieportefølje har vi størst overvægt i brancherne IT, Industri og Farmaci. Vores største undervægte er i Finans, Stabilt Forbrug og Energi.

Afkastudvikling Blandede Fonde

Fondnavn Afkast seneste måned ÅTD Mere info
Formue Obligationer 0,30 % -0,06 % Fondside
Formue Konservativ 0,75 % 2,18 % Fondside
Formue Konservativ Akk 0,75 % 2,16 % Fondside
Formue Balanceret 1,33 % 4,24 % Fondside
Formue Balanceret Akk 1,33 % 4,24 % Fondside
Formue Vækstorienteret 1,96 % 7,17 % Fondside
Formue Vækstorienteret Akk 1,96 % 7,15 % Fondside
Formue Offensiv 2,54 % 9,18 % Fondside
Formue Offensiv Akk 2,49 % 9,16 % Fondside
Data pr. 01-06-2024

Mest læste artikler