Formue Offensiv Akk

Sydinvest Formue

12 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749950

Løbende omk.

1,52 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. 
Få mere information her

 

Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Sydinvest Formue Offensiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt de blandede fonde og dermed også den største risiko.

Sydinvest Formue er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Formue, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 3/4/24
Opturen på aktiemarkederne fortsætter. Det globale aktieindeks steg med 3,3 % i marts, så den samlede stigning i år målt i danske kr. er på 11,0 %. Stort set alle aktiemarkeder har bidraget positivt i marts, og i år. Det kinesiske aktiemarked er dog endnu en gang en undtagelse med et lille fald i marts. Kursstigningerne er nu mere bredt funderet, så det ikke længere især er de store amerikanske teknologiselskaber, som driver fremgangen.
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Formue Offensiv Akk?

 • Største andel af aktier
  Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Formue Offensiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt produkterne og dermed også den største risiko.
 • Alt i en portefølje
  Sydinvest Formue indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.
 • Professionel forvaltning
  Teamet bag Sydinvest Formue har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag +0,33 %

Afkast i maj: +2,49 %

År til dato +12,00 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag 0,33 %
Afkast ÅTD, % 12,00 %
Salg
Køb
Indre værdi 174,50
Formue (mio.) 131 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 9,16 %
1 år 17,43 %
3 år 18,98 %
5 år 53,48 %
7 år 58,53 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,04 % 0,00 0,00 0,00 0,00 155,81
2022 -13,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 139,06
2021 23,51 % 0,00 0,00 0,00 0,00 161,53
2020 5,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 129,93
2019 21,46 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,72
2018 -8,32 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,86
2017 5,73 % 0,00 0,00 0,00 0,00 111,10
2016 5,09 % 0,00 0,00 0,00 0,00 105,09
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Formue Offensiv Akk Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 2,49 % 9,16 %
Afkast i fondens benchmark 2,13 % 8,70 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Xtrackers S&P 500 ESG ETF 9,56 %
Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d 7,12 %
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity 4,48 %
Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screened W DKK dh 4,22 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d 4,11 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc 3,92 %
Sydinvest Global Value W DKK Acc 3,89 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 3,37 %
Sydinvest USA Value W DKK Acc 3,04 %
Sydinvest HøjrenteLande HC Udb W 3,02 %
Antal værdipapirer i fonden: 101
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 80,43 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 33,67 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 21,82 %
Informationsteknologi 5,44 %
Industri 3,50 %
Sundhedspleje og personlig service 3,43 %
Finans 3,22 %
Forbrugsgoder 2,57 %
Telekommunikationsservices 2,01 %
Konsumentvarer 1,52 %
Materialer 1,13 %
Ejendomssektoren 0,87 %
Energi 0,70 %
Forsyning 0,55 %
Alternativ inv. 5,83 %
Alternativ inv. 5,83 %
Obligationer 12,82 %
Danske stats- og realkreditobl. 4,95 %
Virksomhedsobl. HY 4,00 %
Emerging Markets obl. 3,34 %
Virksomhedsobl. IG 0,53 %
Kontant 0,92 %
Kontant 0,92 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Offensiv Akk 1,52 % 0,13 % 0,23 % 0,23 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060749950
Fondskode 6074995
Introduktionsdato 14.11.2016
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,52 %
Transaktionsomk. 0,13 %
Andelsklasse formue(mio) 128 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 155,81 DKK
Indre værdi maj 2024 170,07
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 100
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 9,16 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 8,27
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 11,24
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,31