Horisont
August 2020
  • Afkast
  • Blandede fonde
  • Investering
Læsetid: 2.00 minutter
Hvorfor investere i blandede fonde?

Hvorfor investere i blandede fonde?

Af Tine Lawaetz Lund Afdelingsdirektør Sydinvest

I mange år var det sædvanen, at man selv sammensatte sin portefølje af aktier og obligationer. I de senere år er blandede fonde blevet et større og større investeringsområde. Men hvorfor investere i disse fonde?

Af Tine Lawaetz Lund
Afdelingsdirektør
Sydinvest

2.00 min.
  • August 2020
  • Afkast
  • Blandede fonde
  • Investering

Hvad er du mest til – råvarer til aftenens måltid eller en færdiglavet ret? For mange er der en glæde ved at lave sin egen mad med udvalgte råvarer, mens andre hellere vil have kokkens færdiglavede anretning. Sådan kan man også se udviklingen på investeringsområdet.

 

Hvor traditionelle investeringsfonde oftest investerer i obligationer eller i aktier fra et geografisk område eller en specifik sektor, investerer blandede fonde i stedet i flere forskellige typer værdipapirer på én gang. I Sydinvests blandede fonde investerer vi fx i aktier og obligationer fra hele verden samt i alternative investeringer som infrastruktur, ejendomme og guld.

 

Her er fire gode grunde til, at så mange vælger at investere i blandede fonde.

 

 

1. Løbende tilpasning af porteføljen

Investerer du i aktier eller obligationer, kræver det løbende overvågning. Der kan være stor forskel på udviklingen på obligationsmarkedet og aktiemarkedet. Derfor gælder det om at tilpasse investeringerne, så du får en god fordeling mellem værdipapirerne på alle tidspunkter. Samtidig skal du være opmærksom på, om investeringerne har en risiko, der passer til din personlige profil. Alt dette kan du vælge at gøre selv, hvilket flere også synes er en sjov hobby eller sidebeskæftigelse. Men det er tidskrævende og kræver disciplin.

 

Ved at købe en blandet fond slipper du for selv at tilpasse investeringerne. Det foregår alt sammen i den blandede fond. Her er det porteføljemanageren, der løbende tilpasser investeringerne.

2. Investeringer til alle temperamenter

Sydinvest tilbyder blandede fonde til alle typer investorer. Har du en forsigtig tilgang til risiko, er Sydinvest Konservativ et godt bud, mens den mere risikofyldte Sydinvest Aggressiv er til dig, der gerne vil have en stor aktieandel i porteføljen. Obligationerne er den stabiliserende del af investeringerne, mens aktierne bidrager mest til afkastet.

 

Når du skal finde ud af, om en eller flere af fondene passer til dig, er det vigtigt, at du har en god fornemmelse af, hvor høj eller lav risiko du ønsker i dine investeringer. Din investeringshorisont – hvor længe der mindst går, før du skal bruge pengene – er også vigtig. Det kan være en svær øvelse at finde ud af. Måske vil en kombination af to fonde være det, der passer til dig? Vi anbefaler altid at søge rådgivning, før der investeres.

3. Investeringerne spredes automatisk

Porteføljeteamet bag de blandede fonde har mulighed for at udnytte stigende og faldende markeder ved at ændre på sammensætningen af værdipapirer i de enkelte fonde. Eksempelvis gælder det for Sydinvest Balanceret, at der skal være minimum 20 % og maksimum 50 % aktier i fonden. Det står i de såkaldte investeringsrammer for fondens arbejde.
 

Når der forventes stigninger i aktiemarkedet, vil andelen af aktier ligge tættere på 50 %. Fører aktiekursstigningerne så til, at andelen kommer meget tæt på 50 %, sælges nogle af aktierne for at fastholde risikoprofilen. Hvis der er udsigt til faldende aktiemarkeder, vil andelen ligge tæt på 20 %. Falder aktiekurserne, købes der op igen for at sikre, at andelen ikke kommer under 20 %. På den måde varierer andelen af de forskellige investeringer, men rammerne sikrer, at den fastlagte risikoprofil ligger nogenlunde fast.

 

Ved at investere i blandede fonde slipper du derfor for selv at ændre på sammensætningen, men sikrer samtidig, at risikoprofilen fastholdes.

 

4. Afkastet afspejler risikoprofilen

Jo større andelen af aktier er, desto højere sandsynlighed er der for et højere afkast til en tilsvarende højere risiko. Når investeringer overvåges løbende, giver det mulighed for et bedre afkast til dig som investor.

 

Ser man på afkastet, afspejler det forskellen i risikoprofilerne for fondene. I et dårligt investeringsår som 2018 lå afkastet i fondene mellem -1,9 % og -8,0 % med de forsigtige strategier i front. Året efter var billedet vendt rundt, og der lå afkastet mellem 4,4 % og 21,5 % med Aggressiv forrest. Der er dermed en tydelig sammenhæng mellem afkast og risiko. Jo større risiko, du kan acceptere, jo højere er det forventede afkast.