Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest

Sol efter regn

I 2022 blev investeringsmarkederne ramt af den perfekte storm. Både aktie- og obligationsmarkeder så store fald i løbet af året, blandt andet pga. de stigende renter og krigen i Ukraine. Men siden markederne så deres bund i 2022, er det imidlertid gået fremad, og flere investeringer har i 2023 klaret sig rigtigt fint. Som eksempel har Sydinvest Morningstar givet et afkast på 26,5 % pr. 1. september 2023.

Stor tilslutning til
investormøde

Der har været stor tilslutning til dette års investormøde, idet mere end 5000 investorer har tilmeldt sig møderne. På møderne har investorerne fået en gennemgang af investeringsmarkederne, ligesom de har kunnet nyde ­journalist og tv-vært Peter Ingemanns fortælling om seersuccesen Størst. De sidste møder løber af stablen i uge 41. 

 

AKTIESPAREKONTI
SÆTTER NYE REKORDER

Interessen for at investere fortsætter med at vokse herhjemme, og det ses også i antallet af danskere med en nyoprettet aktiesparekonto. Ifølge tal fra brancheforeningen Finans Danmark åbnede 18.000 danskere i løbet af 1. halvår af 2023 en aktiesparekonto, hvilket bringer det samlede antal op på 311.000 kontoindehavere - det højeste nogensinde.

 

 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 

Husk, at forslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 29. marts 2023 skal indsendes medio januar.

FUSIONER

På en ekstraordinær generalforsamling den 6. september blev det besluttet at fusionere fem HøjrenteLande-fonde og to BRIK-fonde i Investeringsforeningen Sydinvest. Sydinvest sendte i august brev til alle navnenoterede investorer for at informere om fusionen, som fuldføres i disse dage.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde