Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest

Nye afkastforventninger

Rådet for Afkastforventninger, der har CBS-professor Jesper Rangvid som formand, har i november offentliggjort nye afkastforventninger for 1. halvår 2024. De nye guidelines indeholder dog kun “marginale ændringer” i forhold til 2. halvår 2023. Du kan læse mere på afkastforventninger.dk

BÆREDYGTIGHED SOM EN DEL AF RÅDGIVNINGEN

”Hvorfor skal jeg nu svare på det?” Det kan være, at du bliver overrasket, næste gang du er til samtale med din rådgiver om dine investeringer. Som en del af en nye EU-lovgivning skal rådgiverne nemlig spørge ind til dine ønsker om bæredygtighed ift. dine investeringer. Og sammen med din risikoprofil vil det danne baggrund for de investeringer, som du vil blive tilbudt.

Investering
HJÆLP TIL SKAT

Du kan nu bestille vores guide til årsopgørelsen 2023. Her kan du læse mere om, hvad du skal indberette til skat, og hvordan du kan gøre det.

Bestil ”Guide til årsopgørelsen 2023” på sydinvest.dk/materiale

SE UDBYTTE

Sydinvest udbetaler udbytte i januar. Selvom de fleste fonde i Sydinvest gav et positivt afkast i 2023, udbetaler de ikke alle sammen udbytte. Det skyldes, at afkast og udbytte ikke er det samme. Gå ind på sydinvest.dk/udbytte og se filmen om afkast og udbytte. Her kan du også se de udbetalte udbytter i januar 2024.

Tilmelding til
GENERALFORSAMLINGEN

Den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest finder sted den 22. marts 2024 hos Sydinvest i Sydbank salen, Peberlyk 4 i Aabenraa. Du kan læse mere på sydinvest.dk/gf

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde