Horisont
Maj 2020
  • Risiko
  • Investeringsprofil
  • Opsparing
Læsetid: 4.00 minutter
Suspendering af handel med fonde?

Af Anders Øhrberg Thrane Kommunikationskonsulent Sydinvest

I urolige markeder suspenderer vi af og til investorernes adgang til at handle beviserne i vores fonde. Men hvad betyder det, og hvorfor gør vi det?

Af Anders Øhrberg Thrane
Kommunikationskonsulent
Sydinvest

4.00 min.
  • Maj 2020
  • Risiko
  • Investeringsprofil
  • Opsparing

I maskinrummet i Sydinvest beregner vi værdien af investeringsbeviset, som betegnes indre værdi, minimum tre gange om dagen. Hvis kurserne ændrer sig væsentligt i løbet af dagen, beregner vi værdien af beviset oftere. Det sikrer, at du som investor kan købe eller sælge investeringsbeviserne til en retvisende kurs.

Hvorfor suspenderer vi?

I perioder med meget stor usikkerhed – som den periode, vi har haft på grund af coronavirus – kan det være meget vanskeligt at få et retvisende billede af kurserne på de værdipapirer, som vi har investeret i. Det kan eksempelvis ske, at en udenlandsk børs midlertidigt lukker for handel, og så ved vi reelt ikke, hvad værdipapirerne handles til.

 

Derfor er det i sådanne situationer vanskeligt at beregne investeringsbevisets rigtige værdi. Når vi suspenderer handel med vores investeringsbeviser, er det for at beskytte investorerne mod at handle på forkerte kurser. Hvis prisen er forkert, rammer det de investorer, der handler. Men de investorer, der beslutter at beholde beviserne, bliver også ramt, hvis der handles til forkerte priser.

"Når vi suspenderer handel med vores investeringsbeviser, er det for at beskytte investorerne mod at handle på forkerte kurser."

Hvad betyder suspenderingen?

Suspendering medfører, at man som investor ikke kan købe eller sælge investeringsbeviser, så længe suspenderingen er aktiv. Så snart vi igen kan beregne en retvisende værdi af investeringsbeviset, ophæver vi suspenderingen, så du igen kan handle dine beviser.

Kort fortalt

Vi suspenderer kun handel med investeringsbeviserne, hvis det er nødvendigt for at beskytte investorerne. Så snart vi kan beregne værdien af investeringsbeviset igen, ophæver vi suspenderingen.

Beregning af indre værdi

For at give et billede på beregningen af indre værdi kan man forestille sig, at en investeringsfond er en pengetank. Når vi beregner indre værdi, optæller vi alle værdier i pengetanken på det pågældende tidspunkt. Det vil sige, at vi ser på, hvad kursen er for de enkelte aktier eller obligationer i fonden, og derefter lægger vi værdien af dem sammen med en eventuel kontantbeholdning.

Når vi så ved, hvor mange penge der ligger i pengetanken, deler vi denne værdi med antallet af investeringsbeviser, der er udstedt i fonden. På den måde får vi en indre værdi, der afspejler, hvad ét investeringsbevis er værd. Dette gør vi minimum tre gange om dagen – og nogle gange mange flere.