Farvel til ultralave renter

Farvel til ultralave renter

2022 har budt på et opsigtsvækkende farvel til de lave renter. Det har skabt panderynker hos mange obligationsinvestorer, men åbner også for nye interessante investeringsmuligheder.

Tiderne med ultralave renter og massive obligationsopkøb fra centralbankerne er forbi. De økonomiske stimuli fra flere års lempelig finans- og pengepolitik er afløst af kraftigt stigende renter, anført af den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve, der i september nu har hævet sin styringsrente fem gange i 2022. Samtidig er der flere forhøjelser i vente. De finansielle markeder må atter stå på egne ben.

Baggrunden for kursændringen er den kraftigt stigende inflation, der i USA og Europa er braget op til de højeste niveauer i flere årtier. Værst ser det ud i eurozonen, der i juli 2022 registrerede en årlig inflationsstigning på 8,9 pct., mens den amerikanske inflation ligger i omegnen af 8,5 pct.

Den hårde tone fra centralbankerne har ført til store kursfald på tværs af både aktie- og obligationsmarkederne i takt med, at renterne er steget kraftigt.

Selvom renterne allerede er steget markant, er der plads til endnu højere renteniveauer inden for de kommende 6-12 måneder, vurderer Søren Kristensen.“

Kriser og muligheder

Men kriser giver som bekendt nye muligheder, og det er også tilfældet denne gang, forklarer Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank. Han nævner realkreditobligationsmarkedet som et eksempel på en aktivklasse, der ser mere interessant ud i kølvandet på rentestigningerne.

“I juni 2022 blev renten på et almindeligt 30-årigt fastforrentet realkreditlån handlet helt op i 5 %. Det er et virkelig stort spring fra de 0,5 %, hvor den befandt sig i efteråret sidste år,” siger cheføkonomen og fortsætter:

“Det betyder, at obligationen nu tilbyder en pæn rente i forhold til den risiko, man påtager sig. Tilbage i starten af 2021 var situationen markant anderledes, idet risikoen i nogen grad overskyggede afkastpotentialet. Med andre ord har vi nu et mere balanceret obligationsmarked, der set med investorers øjne er fuldt af muligheder.”

Søren Kristensen er Sydbanks cheføkonom. Søren følger tendenserne i dansk og international økonomi fra en makroøkonomisk vinkel. Han udstikker bankens holdning til de økonomiske konjunkturer i dansk og global økonomi. 

 

Plads til flere rentehop

Selvom renterne allerede er steget markant, er der plads til endnu højere renteniveauer inden for de kommende 6-12 måneder, vurderer Søren Kristensen.

“Vi har set både korte og lange renter stige ganske meget, men vi mener faktisk, at der på kort sigt kan være mere i vente, både i den korte og lange ende af rentekurven, delvist drevet af den inflationære udvikling. Vi hælder til et scenarie, hvor den tiårige statsobligation kommer et stykke over to procent igen, og hvor der åbnes for realkreditobligationer på 5,5 %, måske endda 6 %,” siger han og fortsætter:

“Men det varer næppe ved. Om et år finder vi det mere sandsynligt, at vi er tilbage på et niveau omkring 4 %. Vi lever i en spændende tid, og det afspejler rentemarkedet. Udsvingsrummet er rigtigt stort, men det skaber jo nogle interessante muligheder.”

Christine Lagarde, formand for den Europæiske Centralbank, ECB.

Uro blandt investorer

På de globale aktiemarkeder har rentestigningerne skabt ængstelse hos mange investorer, understreger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

“Aktiemarkederne er bestemt udfordret af de kraftige rentestigninger, ikke mindst fordi der pludselig er kommet et reelt alternativ til at investere i aktier. I mange år har det været svært at opnå fornuftige afkast i obligationsmarkedet. Det har drevet mange ind i aktiemarkedet og langt ud ad risikokurven, men det ser nu ud til at vende,” siger han.

Ifølge aktieanalysechefen har rentestigningerne også skabt nye muligheder for aktieinvestorerne. Der findes nemlig dele af aktiemarkedet, hvor stigende renter umiddelbart er en fordel.

Jacob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank, hvor han analyserer og udarbejder bankens aktiestrategi. Han har ansvaret for bankens aktieanalyseafdeling, som tæller i alt fire analytikere.

 

 

“Finanssektoren er et godt eksempel. Så længe renterne stiger i et behersket tempo, bidrager det typisk til at styrke bankernes rentemarginal og dermed øge selskabernes indtjening. Også hos forsikringsselskaber er det muligt for investorer at finde læ. Man skal dog være opmærksom på, at det kan blive for meget af det gode, hvis renteaccelerationen bliver for kraftig,” påpeger Jacob Pedersen.

Ifølge aktieanalysechefen har rentestigningerne også skabt nye muligheder for aktieinvestorerne ...“

Det kan komme til at gøre ondt

Risikoen for en økonomisk recession er et andet tema, mange investorer er begyndt at skele til. I slutningen af sommeren pustede den amerikanske centralbank til denne bekymring ved at slå fast, at inflationsbekæmpelsen vil fortsætte, selvom det kommer til at gøre ondt på økonomien.

“Hvis vi får en opbremsning, vil vi formentlig se kreditspænd køre ud, og så bør investorerne være ekstra påpasselige. Det gælder ikke mindst en aktivklasse som virksomhedsobligationer med lav kreditværdighed,” siger aktieanalysechefen.

Kommer USA først ud af krisen?
Læs også

Kommer USA først ud af krisen?

Læs artikel

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3
Baseret på 2 anmeldelser