14. okt. 2020 kl. 09:29
267 visninger

Negative tendenser for det latinamerikanske marked

Det stærke latinamerikanske rebound, vi var vidne til i 2. kvartal, gled hurtigt ud i sandet. Til gengæld forventer vi, at politik igen vil fylde dagsordenen i den nærmeste fremtid. Læs kvartalsforventningerne her.

Målt i danske kroner endte alle markeder stort set uændrede eller lavere i 3. kvartal. Det var især i sidste halvdel af kvartalet, at markederne igen vendte tendensen mod det negative - det på trods af, at de latinamerikanske coronarelaterede nøgletal endelig begyndte at vise spæde tegn på fremgang. Grunden skal dog nok findes i det faktum, at vi begyndte at opleve andenbølge-effekter - først i Asien, derefter Europa og så USA. Nervøsiteten spredte sig og satte sig også i stemningen på de latinamerikanske markeder. 

Andenbølge-stigninger (målt på udviklingen i ugentligt antal smittede) har dog kun været at spore i Chile. Vi vurderer dog, at den begrænsede testkapacitet og det politiske ønske om at holde tallene nede fortsat slører de offentliggjorte tal for regionen. Vi forventer, at den samme tendens til stigende smittespredning også er tilfældet i de andre lande i regionen.

Udover at der stadig hersker uenighed omkring behovet for og graden af nedlukning i især Brasilien og Mexico, så er der nu igen stor fokus på politik og udsigterne for statsfinanserne i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at mange lande i regionen stod på et skrøbeligt økonomisk ståsted inden coronakrisen, og mange investorer er nu bange for, at der er kommet så meget vand i fundamentet, at det igen begynder at smuldre. 

Stort fokus på Bolsonaros beslutninger
Især i Brasilien har der været stor fokus på de valg, regeringen og præsidenten har taget for at komme igennem krisen. Præsident Bolsonaro havde inden krisen, dog med en noget slingrende kurs, egentlig gennemført en relativt ansvarlig økonomisk politik, hvor fremtidens frygt for økonomisk ragnarok til dels blev afværget af den så ofte omtalte pensionsreform. Han har også tidligere vist sig mere lydhør over for finansministeren, de økonomiske rådgivere og lederen af underhuset, Rodrigo Maia, end markedet havde frygtet.

Den generelt øgede optimisme på bagkanten af coronakrisen vendte derfor hurtigt rundt, da markedet blev i tvivl om, om Bolsonaro ville bukke under for populistiske tiltag uden fokus på landets økonomiske fremtid. Der blev lagt yderligere brænde på bålet, da han distancerede sig fra den vellidte Maia, og også rygter om, at finansministeren ville gå af grundet uenighed om den økonomiske politik, gjorde de røde salgsknapper særdeles populære hos mange investorer.

Det er især i spørgsmålet om håndteringen og finansieringen af det brasilianske sociale sikkerhedsnet, (tidligere Bolsa Familia), som markedet holder skarpt øje med. Grunden er, at Bolsonaro har foreslået at øge programmets omfang. Da de svageste i samfundet ofte er hårdest ramt af coronakrisen, lyder det umiddelbart fornuftigt, men det er finansieringen af tiltagene, der får stor fokus fra investorerne. Bolsonaro har overvejet at overtræde nogle budgetregler, der blev vedtaget af den tidligere regering for at skabe kortsigtet luft i budgettet til tiltaget. Disse budgetregler skulle være med til at sikre, at den siddende regering i mindre grad har muligheder for at stimulere økonomien kortsigtet med ufinansierede populistiske tiltag mod at øge den fremtidige gæld. Et problem, som har været stort i Brasilien og til dels er grunden til den finansielle situation, landet står i.

Bolsonaros holdning til, om disse regler skal brydes, har skiftet lidt frem og tilbage. Han mener, at coronakrisen er anderledes, og at det derfor kan forsvares at se bort fra budgetreglerne. Men omvendt har finansministeren og flere økonomiske rådgivere åben sagt, at de overvejer at gå af, hvis det bliver gennemført. Vi holder derfor skarpt øje med udviklingen på dette område.

Mexicos præsident står svagere
I Mexico, hvor coronakrisen også har trukket sine blodige fodspor gennem både økonomien og det politiske landskab, står den ellers tidligere meget vellidte Præsident AMLO umiddelbart noget svagere, end han gjorde før krisen.  

Hans stærke holdning og ideer til at komme den korrupte politiske elite til livs og nedbringe det ekstreme volds- og kriminalitetsniveau landet kæmper med, har vist sig sværere, end han ventede. Om coronakrisen har været den direkte årsag, må stå hen i det uvisse, men faktum er, at der er sket meget lidt på hans nøgleløfter. 

Hvad gør situationen mere usikker for AMLO, som kun er under halvvejs gennem sin seksårige valgperiode, er, at han åbent har erklæret, at midtvejsvalget næste år er et valg af hans tilgang og ideologi, og dermed også et valg af ham som præsident. Han har derfor meddelt, at han går af, hvis han ikke får den fornødne opbakning. Dette er sagt på et tidspunkt, hvor hans politiske kapital oplevede stor momentum, men der er ikke noget, der tyder på, at han vil løbe fra sit løfte på trods af hans nuværende modgang. Dette skaber selvsagt noget usikkerhed på de finansielle markeder.

Den amerikanske valgkamp påvirker landet mindre end i 2016, hvor Mexico var blandt de centrale fokusområder for Trump. Vi er så langt henne i valgkampen uden de store udfald mod Mexico, at vi ser det som mindre sandsynligt, at landet bliver trukket ind i kampen. Det kan dog aldrig afvises, at Trump vender sit skyts til en anden ydre fjende end Kina, som er hans favoritmål denne gang.  
 
De vigtigste investeringer og resultater
Kvartalets afkast ligger på niveau med sammenligningsindekset. Vores positive bidrag kom fra vores aktievalg i Brasilien og Chile, mens vores valg i Mexico trak den anden vej.

I Brasilien havde vi eksponeret os mod en forventning om forbedring af forventninger til realøkonomien via industrinavne, da vi mente analytikerne havde taget lidt for hurtige sko på i deres kapløb om at nedjustere væksten hurtigst.
 
Vi havde samtidig undervægtet os i Finans på de aldrig før sete lave renter i Brasilien. Derudover havde vi eksponeret os mere mod fødevarer end personlig pleje i stabilt forbrug.

Vores eksponering i Finans og Industri røg fint i det grønne territorie, og især frem til starten af september så vores resultater rigtig gode ud. Især vores positioner i Randon (bildele bl.a.) og Rumo (jernbanetransport) klarede sig godt. Men den generelle stemningsændring til det negative, som beskrevet oven for, lagde også en dæmper på aktiekursudviklingen for de mere cykliske aktier og samtidigt vores relative resultat. 

Vores eksponering mod fødevarer frem for personlig pleje gik ikke som planlagt. Vi tjente isoleret set på fødevareeksponeringen, men vores undervægt i Natura kostede mere. Natura (bl.a. The Body Shop) handlede til en høj værdiansættelse, men investorerne anså umiddelbart selskabets genåbningseksponering som overskyggende på den korte bane. Tesen er selvfølgelig genåbning af butikker, men også at flere skal ud i samfundet igen, og plejeprodukter og makeup derfor bliver efterspurgt i højere grad.

Vi har betalt for vores overvægt i Brasilien med en undervægt i Chile. Chile var inde i en lang tillidskrise inden coronakrisen, og vi vurderede, at den historisk set højere værdiansættelse for Chile ville blive udsat for en lang nedadgående trend. Igennem coronakrisen så vi de chilenske aktier korrigere ned. Vi vurderede dog, at den chilenske peso fortsat var for dyr. Vi undervægtede os derfor og lagde samtidig en del af vores eksponering i aktier, som typisk gavnes af svagere valuta. Den svagere CLP har derfor bidraget positivt i kvartalet. 

Både Mexico og Peru blev kvartalets sorte får. I Mexico var det bl.a. vores eksponering mod genåbning via lufthavnen Grupo Aeroportuario del Cent og finanseksponeringen via den mindre bank Gentera, der vejede tungest på den negative vægtskål, mens det i Peru var vores fravalg af mineaktierne inden for guld og kobber, der kostede på det relative afkast.

Forventninger til det latinamerikanske marked
Vi forventer, at politik igen bliver omdrejningspunktet for afkastene i Latinamerika, som vi har set så ofte før. Vi forventer ikke, at volatiliteten mindskes i den kommende periode, hvor vi både har den politiske risiko, mens alle øjne også rettes mod effekterne og tiltagene ved en eventuel bekræftet anden bølge i Latinamerika.

Næste år byder på midtvejsvalg i Mexico og præsidentvalg i både Chile og Peru. Sidstnævnte to valg kan meget vel ende med ikke-markedsvenlige kandidater, mens valget i Mexico, som tidligere nævnt, kan ende med, at præsidenten går af uden lovgivningsmæssigt at være nødt til det. Der lægges dog meget risiko ind i prisfastsættelsen i både det peruvianske og chilenske aktiemarked. Markederne tager dermed allerede højde for den øgede risiko efter vores vurdering.

Brasiliens politiske scenetæppetrækkere har igen travle dage, efter både de og de fleste investorer længe havde forventet, at nogle fortjente fridage var forestående, da politik forventedes at tage bagsædet, mens realøkonomien for en gangs skyld fik lov at sætte sig i førersædet med en tung højre fod. 

Corona ændrede lynhurtigt på det billede, og frygten er nu, at tidligere tiders tendens med populistiske pengepakker og magtelitens korruption igen skal blive en del af værdiansættelsen af de brasilianske aktier. Det er derfor et område, vi holder meget øje med. Hvis Bolsonaro falder tilbage til den politiske trend, som var etableret inden sundhedskrisen, så vurderer vi de brasilianske som værende meget attraktive. Vi vurderer, at de langsigtede positive afkastmuligheder fra de kortsigtede negative risikoelementer er attraktive, og vi fastholder derfor vores overvægt i Brasilien. Vi anerkender dog, at sandsynligheden for, at vejen til målet bliver lige, er meget lille. Forventningen er derfor stadig, at vi kan opleve en høj volatilitet i de latinamerikanske aktiemarkeder.

Vi har mindsket vores undervægt en anelse i Mexico, øget lidt i guldminer i Peru og leder efter attraktive muligheder i Chile. Vi har fortsat kun eksponering med et argentinsk selskab, Globant, som har det meste af sine aktiviteter uden for Argentina, og den politiske risiko for vores argentinaeksponering er dermed meget begrænset.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 6 anmeldelser

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet