Stærke ESG-profiler gav pote for Bæredygtige Aktier i 2021
10. jan. 2022 kl. 14:45
975 visninger

Stærke ESG-profiler gav pote for Bæredygtige Aktier i 2021

Flere faktorer var med til at skabe et hårdt kvartal for en lang række selskaber eksponeret mod den grønne omstilling. Vi ser en række købsmuligheder blandt flere selskaber inden for området i det kommende kvartal.

Med en stigning på mere end 8 % sluttede globale aktier året af med et yderst stærkt kvartal. Stigningerne kom til trods for udbredelsen af omikron, nedskalering af monetære og fiskale hjælpepakker og en tiltagende frygt for øget inflation. Med til historien hører dog endnu en stærk regnskabssæson samt et manglende investeringsalternativ til de enorme mængder af formue, som fortsat søger et acceptabelt afkast.

Klimatopmøde uden reelle forpligtelser

Nyhedsflowet inden for bæredygtighed havde været ret intenst i 3. kvartal. Det ændrede sig og var i årets sidste kvartal lidt mere kedeligt. Klimatopmødet COP26 i Glasgow blev ikke noget banebrydende møde, men udspillede sig nogenlunde som forventet med store løfter om at nedbringe CO2-udledningen, men desværre også med en mangel på reel forpligtigelse.

Den store amerikanske infrastrukturpakke på 3,5 trillioner dollars med et fokus på den grønne omstilling blev ligeledes halveret i størrelse og omfang. I disse dage arbejder man på at få den endelig vedtaget, men der er en række politiske uenigheder, som forhaler processen. Disse faktorer var med til at skabe et hårdt kvartal for en lang række selskaber eksponeret mod den grønne omstilling.

Stor interesse for nylanceret fond: Sydinvest Bæredygtige Aktier

Til trods for ovenstående klarede Sydinvest Bæredygtige Aktier sig marginalt bedre end sit benchmark grundet en god selektion af stærke kvalitetsselskaber med en stærk ESG-profil. Vores brede fokus på både klima og miljø (E), sociale relationer (S) samt ledelsesmæssige forhold (G) er fortsat en styrke og medfører, at porteføljen ikke er tungt overvægtet et snævert klima- og miljøtema.

Ser vi på året som helhed, har vi fået en rigtig god start. Siden lanceringen ultimo marts er porteføljen steget 19,26 %, og vi har slået vores benchmark med knap 2 %-point. Interessen for fonden har været meget stor, og den forvaltede formue er vokset fra lidt under 300 mio. kr. til i dag at ligge på 2,47 mia. kr.  

Marked præget af udsving

Vores syn på de kommende måneder er et marked plaget af uro og udsving. Efter en historisk stor optur siden marts 2020 har vi i dag et aktiemarked, som aldrig har været dyrere, og med et tiltagende prispres ser vi samtidig ind i en fremtid med centralbanker, som ønsker at stramme pengepolitikken.

Denne kombination vil i vores optik medføre store kursudsving og sandsynligvis en korrektion i markedet, som vil omfatte mange af de i dag populære aktier inden for bæredygtighed. Vi har i dag bygget en observationsliste af aktier, vi er interesseret i, og vi vil stå på spring for at købe ind i disse, hvis muligheden og den rigtige pris byder sig.

Allokering af kapital til selskaber med potentiale

Vi har i løbet af kvartalet nedbragt antallet af aktier i porteføljen fra 133 til 121. Det har vi gjort, da vi har været porteføljen igennem med en tættekam med henblik på at allokere kapital til de selskaber, hvor vi ser det bedste potentiale. En række af porteføljens mindre positioner måtte lade livet i denne proces.

Vi er fortsat på udkig efter spændende vækstselskaber inden for grøn omstilling, men en høj værdiansættelse har holdt os væk. Med korrektionen i seneste kvartal i flere af disse aktier begynder en række muligheder at melde sig, og vi vil derfor sandsynligvis initiere et par positioner i løbet af årets førte kvartal, særligt hvis vi får en korrektion i aktiemarkedet.

Risikofaktorer fremadrettet

Den største risiko på den korte bane er - som nævnt ovenfor - en korrektion grundet et dyrt og overophedet aktiemarked – især på baggrund af de store kursstigninger i december. En anden aktuel risiko er det tiltagende inflationspres, som kan blive forstærket af et fornyet pres på forsyningskæderne grundet nye nedlukninger i Kina. Udfordringen for Kina især er, at landets COVID-19-vaccine har vist sig at være meget lidt effektiv mod omikron, hvorfor hårde nedlukninger kan komme på tale. Med rollen som verdens fabrikshal kan det naturligvis få uheldige konsekvenser for verdensøkonomien.

Vi vil dog endnu engang påpege, at Sydinvest Bæredygtige Aktier i høj grad er bygget op af selskaber med pricing power, som vi forventer kan klare sig bedre i en mere inflationær verden.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 10 anmeldelser

Mest læste artikler