02. maj 2023 kl. 12:00
4598 visninger

Stærk start for globale aktier trods svære betingelser

De globale aktiemarkeder kom stærkt fra start i årets første kvartal. Styrken var blandt andet drevet af et overraskende stærkt amerikansk arbejdsmarked og en flot regnskabssæson.

De positive takter blev dog brudt i marts, hvor to mellemstore amerikanske banker gik ned, hvilket skabte panik og ledte tankerne tilbage til finanskrisen. Problemerne synes dog ikke at være til stede i andre større banker, og det medførte, at markederne rettede sig igen og sluttede kvartalet med stærke stigninger.

Udfordrende januar måned

Valueaktier fik en svær start på året, og det er der to årsager til. For det første oplevede vi en ”typisk” januar, hvor alt det, som fungerede i 2022, fik en svær start og alt det, som ikke fungerede i 2022, fik en god start. Dette kaldes ”reversal”, og vi ser det ofte i januar.

I 2023 performede valueaktier stærkt, mens vækstaktier havde det svært. I januar blev det altså vendt på hovedet og var årsagen til en svær start for vores ligevægts- & valueporteføljer. Den anden grund til den svære start var den uro, vi så i den amerikanske banksektor. Banker er en tung valuesektor, og det var særligt de små og mellemstore banker, som kom under pres. Overordnet set har markedet i 2023 været drevet af få meget store it-relaterede aktier som Nvidia, Tesla, Meta, Microsoft og Apple. Når markedet er drevet af få store aktier, har vores ligevægts- & valuestrategi det pr. definition svært.

"Alt det, som fungerede i 2022, fik en svær start og alt det, som ikke fungerede i 2022, fik en god start. "

Fortsat gode udsigter for value-aktier

Som beskrevet oven for er et reversal-mønster normalt i januar, men skalaen plejer at være betydeligt mindre. Udsigterne for value ser dog fortsat gode ud. Vi er i dag i et mere normalt rentemiljø, hvilket er positivt for valueaktier. Særligt bankerne nyder godt af en mere normal rentekurve, hvilket betyder øget indtjening.

Herudover er bankerne i dag bedre polstrede og mere regulerede samtidig med, at de i dag har en mere konservativ kreditpolitik. Vi tror derfor ikke på, at de to banker, som gik ned i USA, er repræsentative for sektoren. Et andet væsentligt lyspunkt for valueaktier er, at de er historisk billigt prisfastsat i forhold til det brede marked, og rabatten er kun vokset i takt med valueaktiernes underperformance i 2023.

Stadig svære betingelser for aktier

Vi skrev i sidste kvartalskommentar, at betingelserne for aktier var svære gående ind i 2023. Vi har ikke ændret holdning på det punkt til trods for de stigninger, vi har set. Stigningerne har udelukkende været drevet af en højere værdiansættelse i en tro på øget indtjening senere på året.

"Vi ser fortsat en recession udspille sig i USA og Europa omkring midt på året."

Vi ser fortsat en recession udspille sig i USA og Europa omkring midt på året, og vores vurdering er, at markedet i dag ikke indpriser dette. Faktisk har den uro, vi har set i banksektoren, kun forstærket vores tro på, at en recession vil ske, da vi tror, at bankerne fremadrettet vil være mere tilbageholdne med at yde lån. Af disse grunde er vi fortsat defensivt positioneret på tværs af vores ligevægts- & valueporteføljer. Undtagelsen er Kina, hvor vi ser et økonomisk opsving undervejs.

Forventeligt pres på økonomisk vækst

Den altdominerende risiko over de kommende måneder er nedjusteringer fra virksomhederne givet de svære makroøkonomiske betingelser, vi står over for. En anden væsentlig risiko er, at inflationen, selvom den har toppet, ikke falder tilbage lige så hurtigt som ventet. I det scenarie må centralbankerne føre en restriktiv pengepolitik længere tid end ventet og dermed lægge fortsat pres på den økonomiske vækst.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,6
Baseret på 7 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig