En fremtid med flere og flere robotter

Du finder dem overalt: i computere, i droner og sågar i din selvkørende støvsuger. Det er robotter, vi taler om, og de er i den grad kommet for at blive. Sammen med it-ekspert og DR2-vært Nikolaj Sonne zoomer vi ind på robotteknologien og fremtidsperspektiverne inden for dette felt.

4.00 min. Læs artikel

Danske medicinalselskaber står stærkt
i den internationale konkurrence

På børsmarkedet rager medicinal- og bioteksektoren op i det danske landskab. De danske medicinal- og biotekselskaber, som bidrager med mere end 50 mia. kr. til dansk BNP, udgør ca. 1,5 % af økonomien og beskæftiger over 25.000 personer i Danmark. Men hvorfor står vi så stærkt på medicinalområdet i Danmark?

5.00 min. Læs artikel

Verdens­økonomien ­styret fra dine fingerspidser

Det virker efterhånden vanskeligt at afgrænse it til én sektor. Der er få økonomiske sektorer tilbage, som ikke er under kraftig indflydelse af informa­tionsteknologiens fremmarch.

3.00 min. Læs artikel

Obligationsmarkedernes udvikling

Menneskeheden har kendt til långivning og låntagning, længe før den første obligation så dagens lys. Det kunne førhen dreje sig om en skæppe korn, som man lånte hen over vinteren, hvorefter man skulle betale to tilbage efter næste høst.

4.30 min. Læs artikel

Et brasiliansk amazon lyser op

Sydinvest har været i Sao Paulo i Brasilien for at snakke med en række brasilianske selskaber og investorer om den nuværende situation i landet med fokus på politik, økonomi og fremtidsudsigter.

4.00 min. Læs artikel

Øvrige artikler:

Hvad betyder renten for valg af investering i Højrentelande?

Der indgår mange investerings­overvejelser i valget af investeringer hos teamet bag HøjrenteLande. Hvilke lande og regioner er interessante? Hvilke stater har en fornuftig styring? Og ikke mindst: Hvilken rente betaler landene?

3.00 min. Læs artikel

En kamp om overskrifter

Der har været kamp om overskrifterne hen over sommeren, da perioden har været forholdsvis begivenhedsrig. Renterne har været faldende på obligationsmarkederne, og aktierne har også haft en god periode. Den styrkede euro og danske krone har betydet, at man som dansk investor typisk har oplevet et noget mindre afkast i dansk regning. Den svækkede ameri­kanske dollar har især sat sig negative spor i afkastet på ameri­kanske aktier og udfordret de europæiske virksomheders konkurrence­evne.

5.00 min. Læs artikel

Kort & Godt

Små og store nyheder fra Sydinvest: Læs om forudbetalt udbytte, deadline for forslag til generalforsamlingen og fakta om danske investeringsforeninger.

1.00 min. Læs artikel

Se tidligere udgave af digitalt Horisont