03. jun. 2021 kl. 08:20

Månedskommentar for Blandede fonde

Lille fald på aktiemarkederne 
Maj blev en forholdsvis rolig måned på de finansielle markeder. Verdensaktieindekset faldt 0,1 % målt i kr. Et fald i USD på 1,7 % dæmpede fremgangen for en dansk investor. I år er verdensindekset steget 10,8 % målt i kr. I maj gik det bedst for de europæiske aktier med en stigning på knap 2,5 %. I Europa er vaccineringstempoet steget, og mange lande er i fuld gang med at genåbne deres økonomier. Det kan aflæses i positive økonomiske nøgletal og fornyet optimisme på børserne. Den Europæiske Centralbank, ECB, har samtidigt forsikret, at den fortsat vil føre en meget lempelig pengepolitik i lang tid endnu til gavn for genopretning af europæisk økonomi, da det igangværende opsving iflg. ECB endnu ikke er selvbærende. Flere lande i Fjernøsten er blevet ramt nye coronaudbrud i maj og deraf følgende kursfald på børserne. Men udviklingen har været uensartet med kursstigninger på indiske og kinesiske aktier. I USA har der været en lille stigning i det brede aktieindeks, mens det teknologitunge NASDAQ-indeks er faldet næsten 3 % i maj. Det har gavnet de små og mellemstore aktier og vores foreninger med en ligevægt og valuestrategi, mens de vækstorienterede teknologiaktier er blevet presset af udsigt til højere inflation og højere renter samt risiko for statslige reguleringer. Det japanske aktiemarked har haft det svært i maj, da nye nedlukninger og en mulig aflysning af De Olympiske Lege har påvirket aktiemarkedet negativt.  

Uensartet renteudvikling i maj
De lange renter er faldet en smule i USA i maj, mens de er steget lidt i Europa. Den amerikanske centralbank, FED, har foreløbig overbevist finansmarkedet om, at den seneste stigning i inflationen er midlertidig, og at der derfor endnu ikke ændres i den amerikanske pengepolitik. Det har hindret en stigning i de amerikanske obligationsrenter til gavn for EM- og virksomhedsobligationer i maj. Derimod er de danske renter steget i maj, og de danske realkreditobligationer har igen været under pres. Danske og udenlandske investorer har ikke længere helt den samme interesse for danske realkreditobligationer

Forventningerne til 2021
Vi venter, at coronapandemien er ved at komme under kontrol, og det er meget positivt for verdensøkonomien og aktiemarkederne. Verdens regeringer og centralbanker vil fortsat føre en meget stimulerende finans- og pengepolitik, så udsigterne for aktiemarkederne resten af 2021 er grundlæggende lyse. Aktierne er dog allerede steget en del i år, og frygt for stigende internationale lange renter kan lægge en dæmper på aktiemarkederne i sommer. Udsigterne for kreditobligationer er stadig attraktive, selvom merrenterne i forhold til statsobligationer er faldet.

Kommentar fra bankens porteføljemanagere
Den overvejende positive stemning på aktiemarkederne har medført, at vores porteføljer med flest aktier har leveret positive afkast i maj, mens afdelingerne med flest danske obligationer har haft negative afkast i maj.
Vores investeringer i enkeltaktier og i foreninger med en ligevægt- og valuestrategi har i maj haft et højere afkast end benchmark, mens vores investeringsforeninger i Fjernøsten har haft en mindre god måned. Vi har haft en begrænset aktieovervægt, som har bidraget positivt. Vores investering i danske realkreditobligationer har bidraget negativt, mens vores investeringer i alternativer samt EM- og virksomhedsobligationer har leveret positive afkast i maj. Samlet har vores porteføljer med flest aktier klaret sig godt, mens afdelingerne med flest obligationer har klaret sig dårligere end benchmark i maj.

Ved udgangen af måneden har vi en neutral vægt i aktier i forhold til benchmark. Vi har en mindre overvægt i aktier fra Europa og EM samt en undervægt i japanske aktier. Vi har fortsat taktiske ETF-positioner i amerikanske teknologiaktier, britiske aktier, europæiske banker og i europæiske aktier inden for bygge- og anlægsindustrien.

I enkeltaktieporteføljen har vi størst overvægt i brancherne Cyklisk forbrug, Industri og Energi. Vores største undervægte er i It, Finans og Forsyningsselskaber. Deutsche Wohnen, Schlumberger og FreePort McMoran har bidraget mest til afkastet, mens Walt Disney, Dufry og Global Fashion Group har trukket mest ned.

Afkastudvikling Blandede Fonde

Fondnavn Afkast seneste måned Afkast ÅTD Mere info
Aggressiv Akk. 0,16 % 9,78 % Fondside
Aggressiv Udb. 0,15 % 9,79 % Fondside
Balanceret Akk. -0,07 % 3,03 % Fondside
Balanceret Udb. -0,06 % 3,13 %

Fondside

Konservativ Akk. -0,17 % 0,47 % Fondside
Konservativ Udb. -0,16 % 0,51 % Fondside
Vækstorienteret Akk. 0,08 % 6,63 % Fondside
Vækstorienteret Udb. 0,09 % 6,67 % Fondside


Data pr. 01.06.2021

Mest læste artikler

16. apr. 2021 kl. 13:58

Video: God start på året

Video: God start på året
21. maj. 2021 kl. 08:00

Investér i ny dansk aktiefond

Investér i ny dansk aktiefond
15. apr. 2021 kl. 12:44

Højrentelande presset af rentestigninger i USA

Højrentelande presset af rentestigninger i USA
31. maj. 2021 kl. 15:07

Solide kinesiske nøgletal

Solide kinesiske nøgletal
10. jun. 2021 kl. 08:42

”Kun få markeder kan følge med det danske”

”Kun få markeder kan følge med det danske”
26. maj. 2021 kl. 10:59

Toneangivende indeks fylder 125 år

Toneangivende indeks fylder 125 år