03. nov. 2021 kl. 08:20

Månedskommentar for Blandede fonde

Ny fremgang på aktiemarkederne
De internationale aktiemarkeder viste igen pæne stigninger i oktober, dog med undtagelse af aktiemarkederne i Brasilien og Japan. De økonomiske nøgletal viser, at de fleste økonomier nu er ved at lægge coronapandemien bag sig og igen er præget af høje vækstrater. Pandemien er ikke overstået endnu, men flere mennesker er nu vaccineret på globalt plan, og det mindsker risikoen for nye nedlukninger. Virksomhederne har generelt levet op til forventningerne og præsteret gode regnskaber for 3. kvartal. Omsætningen og indtjeningen stiger pænt, og forventningerne til fremtiden er optimistiske på trods af meldinger om forsyningsproblemer, høje energipriser og mangel på arbejdskraft i visse brancher. Optimismen er heller ikke blevet holdt nede, selv om flere vestlige centralbanker nu signalerer, at man snart vil føre en mindre lempelig pengepolitik end hidtil. Det indebærer en neddrosling af de månedlige obligationsopkøb og derefter højere styringsrenter. Investorerne regner nu med, at centralbanken i USA slutter sine obligationsopkøb i 1. halvår 2022 og forhøjer styringsrenten i 2. halvår 2022. I Kina er det også positivt, at Evergrande, som er i store vanskeligheder, har formået at klare sine betalingsforpligtelser i oktober, så risikoen for en stor finansiel krise i Kina er aftaget. Verdensaktieindekset steg 5,4 %, målt i kr. i oktober og er nu steget over 23 % i år. Det er atter amerikanske aktier, der klarer sig bedst med stigninger på over 7 %. Det er gået bedst for vækst- og teknologiaktier, mens valueaktier var præget af knap så store kursstigninger.  Europæiske aktier har også klaret sig godt, og der har været fornuftige afkast på aktier fra Emerging Markets. Begejstringen for det japanske aktiemarked fra september forsvandt igen i oktober, og det gav kursfald på aktiemarkedet.  Brasilianske aktier fik klø i oktober pga. politisk ustabilitet, coronaproblemer og stigende inflation.

Højere renter i oktober
På obligationsmarkedet er de korte renter steget i forventning om en mindre lempelig pengepolitik fra verdens førende centralbanker. Rentestigningen har været størst i USA og i de lande, som allerede har forhøjet styringsrenten. I Europa er de korte renter kun steget lidt. De lange renter er steget mere behersket i oktober. Investorerne syntes fortsat at have tillid til, at den markante stigning i de globale inflationsrater er midlertidig, hvilket de førende centralbankchefer til stadighed påpeger. De danske realkreditobligationer har klaret sig godt, mens de risikobetonede virksomheds- og EM-obligationer har tabt lidt terræn i oktober.

Forventninger til resten af 2021
Vi forventer, at coronapandemien er under kontrol i det meste af verden på trods af nye coronavarianter. De nye pengepolitiske udmeldinger fra centralbankerne synes ikke at bekymre aktiemarkederne, og overordnet er udsigterne for verdensøkonomien og aktiemarkederne stadig gode. Verdens regeringer og centralbanker vil fortsat føre en stimulerende finans- og pengepolitik til gavn for væksten i verdensøkonomien og virksomhedernes indtjening. Aktierne er allerede steget meget i år, så vi forventer en mere behersket udvikling fremadrettet. Udsigterne for kreditobligationer er fornuftige.

Kommentar fra bankens porteføljemanagere
Alle vores porteføljer har leveret positive afkast i oktober, og afkastene er højere end på afdelingernes benchmark i afdelingerne med flest obligationer og lidt lavere i afdelingerne med flest aktier. Det er primært vores danske realkreditobligationer og norske statsobligationer, der har trukket op. Vores lille aktieovervægt og undervægt i japanske aktier har også trukket op i det relative afkast. Derimod har vores overvægt i foreninger med en ligevægt- og valuestrategi samt i enkeltaktier trukket ned i det relative afkast. Vores taktiske ETF-investeringer klaret sig godt. Samlet set har vores aktieinvesteringer klaret sig lidt dårligere end benchmark. I år er det stadig de aktietunge afdelinger, der har klaret sig bedst – både absolut og relativt målt. Ved udgangen af måneden har vi en lille overvægt i aktier i forhold til benchmark mest i Europa og USA, mens vi har en undervægt i japanske og EM-aktier. Vi har fortsat taktiske ETF-positioner i amerikanske teknologiaktier, mindre amerikanske virksomheder, europæiske banker og i europæiske aktier indenfor bygge- og anlægsindustrien. I enkeltaktieporteføljen har vi størst overvægt i brancherne Cyklisk forbrug, Industri og Materialer. Vores største undervægte er i It, Finans og Ejendomsselskaber. Nvidea, Freeport McMoran og Novo Nordisk har bidraget mest til afkastet, mens Global Fashion Group, Dufry og Visa har trukket mest ned.

Afkastudvikling Blandede Fonde

Fondnavn Afkast seneste måned Afkast ÅTD Mere info
Aggressiv Akk. 4,14 % 19,14 % Fondside
Aggressiv Udb. 4,11 % 19,10 % Fondside
Balanceret Akk. 1,69 % 6,80 % Fondside
Balanceret Udb. 1,68 % 6,79 %

Fondside

Konservativ Akk. 0,67 % 2,10 % Fondside
Konservativ Udb. 0,67 % 2,14 % Fondside
Vækstorienteret Akk. 2,98 % 13,34 % Fondside
Vækstorienteret Udb. 2,99 % 13,36 % Fondside


Data pr. 01.11.2021

Mest læste artikler