Afkast

Afkast er en betegnelse for gevinst eller tab på din investering

Opnår du en gevinst ved din investering har du opnået et positivt afkast, mens et tab giver dig et negativt afkast. Afkastet er altså resultatet af din investering. I en investeringsforening er afkastet det økonomiske resultat af din investering i investeringsbeviser (aktie og obligationer). Afkastet på en aktie består en kursgevinst og et eventuelt udbytte. Mens afkastet på en obligation består en fast pålydende rente og en kursgevinst ved salg eller ved udtrækning. Afkastet kan være såvel negativt som positivt.

Korte og lange afkast
I nedenstående tabel kan du se de historiske afkast på de afdelinger der har eksisteret i 10 år (tallene opdateret pr. seneste måned). Foreningens historiske afkast finder du på siden Fonde. Her kan du både se de korte afkast dvs. fx år til dato afkastene eller de længere historiske afkaste, såsom fem års afkast og ti års afkast.

Bliv klogere på udbytte og afkast - læs mere i vores Investeringshåndbog

Afdelinger Afkast 3 år Afkast 5 år Afkast 10 år
Fonde -12,89 % -10,53 % -3,53 %
HøjrenteLande -23,25 % -21,23 % -12,23 %
HøjrenteLande Akk. -23,33 % -21,39 % -12,82 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -9,29 % -7,54 % -3,20 %
HøjrenteLande Lokal Valuta -10,84 % -5,27 % -7,75 %
HøjrenteLande Mix -15,89 % -13,56 % -11,42 %
HøjrenteLande Valuta -8,81 % -5,45 % -8,42 %
Korte Obligationer -6,12 % -4,24 % -0,01 %
Virksomhedsobl. HY -4,67 % -0,59 % 11,20 %
Virksomhedsobl. HY Akk -4,74 % -0,64 % 13,61 %
Virksomhedsobligation IG -13,02 % -6,21 % 3,44 %
BRIK -14,10 % -6,92 % 37,42 %
BRIK Akk. -13,03 % -5,92 % 40,70 %
Europa Ligevægt & Value 23,34 % 16,68 % 70,25 %
Fjernøsten 6,05 % 6,73 % 66,08 %
Fjernøsten Akk. 6,11 % 6,96 % 63,69 %
Tyskland 18,97 % 11,36 % 70,53 %
USA Ligevægt & Value 38,04 % 48,49 % 203,37 %
Verden Ligevægt & Value 29,03 % 32,46 % 121,12 %

 

Afkast i investeringsforeninger

Investeringsforeningerne har valgt at gøre afkastet op på en måde, som er så retvisende som muligt. Afkastet beregnes ud fra den regnskabsmæssige værdi af investeringerne og tager højde for de udbytter, investorerne kan få udbetalt undervejs. Det er international standard.

  • Formlen er som følger:
    Årets afkast i procent = ((Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning) / (indre værdi primo året)- 1) x 100

Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året / indre værdi umiddelbart efter udlodning