USA Value

Basisaktier

9,81 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010270776

Løbende omk.

1,27 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Nem adgang til amerikanske aktier
Sydinvest USA Value er et godt alternativ til at investere direkte i amerikanske aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største aktiemarked i USA. Fonden har en stor spredning af aktier, spredt på tværs af regioner og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest USA Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i USA Value?

 • Adgang til verdens største aktiemarked
 • Bred investering i amerikanske selskaber
Kvartalskommentar - opdateret 22/2/24
"De globale aktiemarkeder er kommet særdeles stærkt fra land i år med stigninger på næsten 6 %. Den store optimisme skyldes hovedsageligt overraskende stærke nøgletal i USA, som indikerer, at væksten fortsat holder sig på et fornuftigt niveau til trods for de relativt høje renter."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag +0,42 %

Afkast i maj: +1,74 %

År til dato +9,81 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag 0,42 %
Afkast ÅTD, % 9,81 %
Salg
Køb
Indre værdi 45,41
Formue (mio.) 221 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 9,46 %
1 år 18,92 %
3 år 25,53 %
5 år 63,11 %
7 år 79,37 %
10 år 179,23 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI USA Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Efter 1/6-24 er benchmark MSCI USA Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,43 % 2,00 2,00 0,00 0,00 43,29
2022 -7,83 % 0,40 0,40 0,00 0,00 40,69
2021 37,08 % 4,00 4,00 0,00 0,00 48,84
2020 -4,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,90
2019 25,27 % 2,40 2,40 0,00 0,00 39,15
2018 -5,03 % 3,80 3,80 0,00 0,00 34,73
2017 2,55 % 3,10 3,10 0,00 0,00 39,59
2016 20,58 % 5,30 5,30 0,00 0,00 44,01
2015 11,49 % 2,20 2,20 0,00 0,00 38,72
2014 26,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,73
2013 27,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,43
2012 8,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,36
2011 4,59 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80
2010 28,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93
2009 17,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72
2008 -41,25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48
2007 -4,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,27
2006 -7,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22,35
2005 18,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24,23
2004 8,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43
2003 52,67 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79
2002 -48,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30
2001 -53,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24,70
2000 -48,36 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,89
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Value Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 1,74 % 9,46 %
Afkast i fondens benchmark 3,16 % 12,73 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 2,07 %
Procter & Gamble Husholdningsvarer USA 1,80 %
Qualcomm Halvlederproducenter USA 1,38 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 1,31 %
KLA Corporation Halvlederudstyr USA 1,27 %
Amphenol Electronikkomponenter USA 1,27 %
General Motors Bilfabrikanter USA 1,22 %
Network Appliance Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 1,21 %
Wells Fargo Diversificerede Banker USA 1,20 %
Cigna Sundhedsservice USA 1,19 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 28,99 % -0,46 %
Finans 14,37 % 1,20 %
Sundhedspleje og personlig service 11,84 % -0,99 %
Forbrugsgoder 10,41 % 0,11 %
Industri 8,17 % -0,92 %
Telekommunikationsservices 8,09 % 0,27 %
Konsumentvarer 7,34 % 1,46 %
Energi 4,07 % 0,25 %
Ejendomssektoren 2,49 % -0,49 %
Øvrige 4,24 % -0,04 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Value 1,27 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0010270776
Fondskode 1027077
Introduktionsdato 31.10.2000
Benchmark MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,27 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 220 DKK
Formue i fonden (mio) 504 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 43,29 DKK
Indre værdi maj 2024 45,27
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 101
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 9,46 %
Active Share 73,5
Tracking Error 6,9 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 10,73
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 14,20
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,41