Europa Value

Basisaktier

4,6 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0015323406

Løbende omk.

1,38 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Få en god spredning på europæiske aktier
Sydinvest Europa Value er et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. 


Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Europa Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Kvartalskommentar - opdateret 22/2/24
"De globale aktiemarkeder er kommet særdeles stærkt fra land i år med stigninger på næsten 6 %. Den store optimisme skyldes hovedsageligt overraskende stærke nøgletal i USA, som indikerer, at væksten fortsat holder sig på et fornuftigt niveau til trods for de relativt høje renter."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Europa Value?

 • Nem adgang til europæiske aktier
  Få adgang til aktier fra flere toneangivende europæiske lande.
 • Fokus på value
  Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag -1,80 %

Afkast i maj: +3,85 %

År til dato +4,60 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag -1,80 %
Afkast ÅTD, % 4,60 %
Salg
Køb
Indre værdi 88,28
Formue (mio.) 272 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 8,67 %
1 år 19,10 %
3 år 19,19 %
5 år 43,59 %
7 år 33,56 %
10 år 64,42 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI Europe Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Fra 1/6 er benchmark MSCI Europe Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 18,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 84,39
2022 -13,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,19
2021 24,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,44
2020 -9,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66,40
2019 21,65 % 1,00 1,00 0,00 0,00 73,96
2018 -12,47 % 4,80 4,80 0,00 0,00 65,34
2017 9,45 % 4,10 4,10 0,00 0,00 78,64
2016 5,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,85
2015 8,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 67,80
2014 2,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58
2013 17,08 % 0,00 0,00 0,00 0,00 60,78
2012 15,02 % 1,50 1,48 0,02 0,00 53,15
2011 -7,72 % 1,25 1,25 0,00 0,00 47,58
2010 8,52 % 1,25 1,23 0,02 0,00 52,77
2009 34,14 % 1,25 1,25 0,00 0,00 49,84
2008 -46,20 % 1,50 1,50 0,00 0,00 38,73
2007 1,07 % 1,25 1,25 0,00 0,00 73,61
2006 15,94 % 1,50 1,49 0,01 0,00 74,05
2005 23,56 % 1,75 1,73 0,02 0,00 65,49
2004 6,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 53,01
2003 14,21 % 1,00 0,01 0,99 0,00 50,85
2002 -34,41 % 1,50 1,48 0,02 0,00 46,68
2001 -18,58 % 1,75 1,63 0,12 0,00 73,00
2000 -0,46 % 3,75 1,26 2,49 0,00 94,96
1999 45,75 % 7,75 3,84 3,91 0,00 383,24
1998 14,35 % 10,00 3,65 6,35 0,00 280,25
1997 28,94 % 8,00 2,86 5,14 0,00 247,00
1996 30,87 % 13,00 7,84 5,16 0,00 202,25
1995 10,09 % 2,00 1,46 0,54 0,00 152,00
1994 -10,50 % 2,00 0,00 0,00 0,00 143,00
1993 34,11 % 3,00 0,00 0,00 0,00 157,75
1992 1,88 % 2,00 0,00 0,00 0,00 119,50
1991 15,27 % 1,00 0,00 0,00 0,00 116,25
1990 -13,17 % 1,50 0,00 0,00 0,00 111,00
1989 21,02 % 3,00 0,00 0,00 0,00 123,05
1988 24,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00
1987 -18,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Europa Value Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 3,85 % 8,67 %
Afkast i fondens benchmark 3,27 % 10,20 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Commerzbank Diversificerede Banker Tyskland 1,81 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 1,80 %
Criteria Caixacorp Diversificerede Banker Spanien 1,75 %
Banca Intesa Diversificerede Banker Italien 1,71 %
ING Groep NV Diversificerede Banker Holland 1,67 %
Saint Gobain Byggeprodukter Frankrig 1,64 %
Banco Santander Cent. Hispano Diversificerede Banker Spanien 1,61 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 1,59 %
Mediobanca Diversificerede Banker Italien 1,57 %
GlaxoSmithKline Medicinalindustri England 1,54 %
Antal værdipapirer i fonden: 75
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 19,98 % 1,83 %
Sundhedspleje og personlig service 16,46 % 2,16 %
Industri 14,32 % -1,65 %
Konsumentvarer 12,60 % 1,67 %
Forbrugsgoder 10,35 % -0,28 %
Materialer 6,13 % -0,66 %
Energi 6,08 % -0,47 %
Informationsteknologi 5,49 % -1,43 %
Telekommunikationsservices 4,08 % 1,77 %
Øvrige 4,51 % -0,35 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
England 25,10 % 3,61 %
Frankrig 19,60 % -4,17 %
Tyskland 15,29 % 1,90 %
Italien 12,69 % -0,61 %
Spanien 8,61 % 3,48 %
Sverige 5,30 % 0,15 %
Holland 4,43 % -2,90 %
Schweiz 3,93 % -0,32 %
Norge 1,49 % 0,02 %
Øvrige 3,56 % -0,04 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value 1,38 % 0,11 % 0,30 % 0,15 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0015323406
Fondskode 1532340
Introduktionsdato 01.05.1986
Benchmark MSCI Europe
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,38 %
Transaktionsomk. 0,11 %
Andelsklasse formue(mio) 278 DKK
Formue i fonden (mio) 320 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 84,39 DKK
Indre værdi maj 2024 91,71
Skattekurs 19. maj 1993 31,38
Antal værdipapirer i fonden 74
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,67 %
Active Share 65,5
Tracking Error 3,8 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 10,75
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 14,02
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,29