Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

4,87 %

Pr. 11/12/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060585073

Løbende omk.

0,35 %

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Vil du gerne investere i obligationer, er Sydinvest Mellemlange Obligationer måske en investering for dig. Fonden investerer i danske obligationer og fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret tæt på 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Hvorfor investere i Mellemlange Obligationer?

 • Vi geninvesterer for dig
  Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
 • Godt samspil med andre aktiver
  Danske obligationer har et godt samspil med andre typer af investeringsaktiver, og giver særligt god mening i en porteføljesammenhæng.
 • Udbytte
  Størstedelen af afkastet i fonden udbetales som udbytte.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag -0,02 %

Afkast i nov.: +1,83 %

År til dato +4,87 %

Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag -0,02 %
Afkast ÅTD, % 4,87 %
Salg 90,64
Køb 90,90
Indre værdi 90,77
Formue (mio.) 1.952 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/23

Afkast ÅTD, % 3,79 %
1 år 2,42 %
3 år -9,16 %
5 år -6,32 %
7 år -4,04 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -10,35 % 0,70 0,00 0,70 0,00 87,24
2021 -2,55 % 0,20 0,00 0,20 0,00 97,42
2020 1,76 % 0,30 0,00 0,30 0,00 100,25
2019 1,53 % 2,50 0,00 2,50 0,00 101,12
2018 0,23 % 0,80 0,00 0,80 0,00 100,40
2017 1,75 % 1,00 0,00 1,00 0,00 101,17
2016 3,06 % 1,30 0,00 1,30 0,00 100,73
2015 -0,98 % 1,30 0,00 1,30 0,00 99,02
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 1,83 % 3,79 %
Afkast i fondens benchmark 1,34 % 2,57 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-12-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DanmarkDKK4,62 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DanmarkDKK4,47 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DanmarkDKK3,94 %
0.00% BRF SDO 01.07.20380,00DanmarkDKK3,77 %
1.00% BRF SDO 01.04.20261,00DanmarkDKK3,49 %
4.47% DK Skibe 01.01.20264,47DanmarkDKK3,20 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK3,03 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,64 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,40 %
1.00% DK Skibe 01.01.20271,00DanmarkDKK2,27 %
Antal værdipapirer i fonden: 140
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Mellemlange Obligationer 0,35 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN DK0060585073
Fondskode 6058507
Introduktionsdato 07.01.2015
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Nikolaj Fabricius
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,35 %
Transaktionsomk. 0,10 %
Andelsklasse formue(mio) 1.912 DKK
Formue i fonden (mio) 6.442 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 87,24 DKK
Indre værdi november 2023 89,83
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 140
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,70
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,79 %
Standardafvigelse 1 år 30/11-23 3,23
Standardafvigelse 3 år 30/11-23 4,78
Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 -0,91
Effektiv rente 3,81 %
Horisontafkast (1år) 4,22 %
Gennemsnitlig varighed 4,20