Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

-1,1 %

Pr. 28/01/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060585073

ÅOP

0,42 %

Indirekte omk.

0,08 %

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret tæt på 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Fonden er en mellemlang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at fonden ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele rentekurven – og altså også lange obligationer – bare den gennemsnitlige varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende fond. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 12/7/21

"Tidligere på året førte det tiltagende inflationspres til kraftigt stigende renter, men i det forgange kvartal er renterne kommet ned igen oven på centralbankernes udmelding."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 28/01/22 16:30

Afkast i dag: -0,21 %

Afkast i dec.: +0,18 %

År til dato: -1,10 %

Afkast og kurser pr. 28/01/22 16:30

Afkast i dag -0,21 %
Afkast ÅTD, % -1,10 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 96,24
Formue (mio.) 2.159 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/22

Afkast ÅTD, % 0,00 %
1 år -2,54 %
3 år 0,68 %
5 år 2,68 %
7 år 4,78 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2021-2,54 %0,000,000,000,0097,42
20201,75 %0,300,000,300,00100,25
20191,53 %2,500,002,500,00101,12
20180,23 %0,800,000,800,00100,40
20171,75 %1,000,001,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,18 %-2,54 %
Afkast i fondens benchmark-0,50 %-1,24 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-01-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
0.39% DK Skibe St. 01.01.20260,39DanmarkDKK9,89 %
0.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20400,00DanmarkDKK8,44 %
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20380,00DanmarkDKK7,34 %
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20400,00DanmarkDKK6,80 %
0.10% Danske Stat St. 15.11.20230,10DanmarkDKK6,43 %
1.00% BRF SDO Ann. 01.10.20501,00DanmarkDKK5,28 %
1.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20501,00DanmarkDKK5,08 %
0.00% RD SDRO Ann. 01.10.20400,00DanmarkDKK3,89 %
1.00% Nykredit SDO St. 01.07.20241,00DanmarkDKK3,36 %
1.00% Nordea SDRO St. 01.10.20251,00DanmarkDKK2,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 90
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer0,39 %0,42 %0.08 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/12-21

ISINDK0060585073
Fondskode6058507
Introduktionsdato07.01.2015
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,39 %
ÅOP0,42 %
Indirekte handelsomk.0.08 %
Andelsklasse formue(mio)2.232 DKK
Formue i fonden (mio)4.324 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202197,42 DKK
Indre værdi december 202197,52
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden90
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Standardafvigelse 1 år3,00
Standardafvigelse 3 år2,52
Sharpe Ratio (3 år)0,23
Effektiv rente0,89 %
Horisontafkast (1år)0,69 %
Gennemsnitlig varighed4,64