Virksomhedsobligation IG

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060409266

 • Startdato

  05.03.2012

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,30 DKK

 • Risikoklasse

  3

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  444 DKK

 • ÅOP

  0,91 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.14 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.


Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.

Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer IG
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 6/7/20

"Den seneste tids tiltagende smittespredning i USA har øget frygten for nye restriktioner, og dermed risiko for at den økonomiske genopretning ender med at tage længere tid end hidtil forventet."

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?

Afkast

Pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag: +0,06 %

Afkast i jul.: +1,98 %

År til dato: +3,33 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag 0,06 %
Afkast ÅTD, % 3,33 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 107,18
Formue (mio.) 444 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % 3,13 %
1 år 4,58 %
3 år 7,44 %
5 år 14,65 %
7 år 20,86 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20199,46 %0,300,000,300,00104,03
2018-5,38 %0,000,000,000,0095,04
20173,90 %12,800,0012,800,00113,29
20164,58 %0,000,000,000,00109,04
2015-1,32 %0,000,000,000,00104,26
20144,14 %0,000,000,000,00105,66
20130,14 %4,200,004,200,00105,60
20129,18 %3,750,003,750,00109,70
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IGAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden1,98 %3,13 %
Afkast i fondens benchmark2,40 %4,99 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

100 kr

Pr. 01-08-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Wells Fargo & Co 04.05.20301,74USAEUR2,28 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.21774,38HollandEUR1,59 %
International Business Machines Corp 11.02.20280,30USAEUR1,28 %
Bank of America Corp 19.06.20261,32USAUSD1,09 %
Georgia-Pacific 15.01.20248,00USAUSD1,04 %
Mizuho Financial Group Inc 15.04.20300,80JapanEUR1,00 %
AT&T Inc 14.09.20391,80USAEUR0,96 %
Standard Chartered PLC 09.09.20302,50EnglandEUR0,96 %
Arkema SA 03.12.20290,75FrankrigEUR0,95 %
BNP Paribas SA 31.12.21774,50FrankrigUSD0,95 %
Antal værdipapirer i fonden: 191
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA30,40 %2,53 %
Holland9,02 %2,51 %
Frankrig8,24 %-1,11 %
England6,92 %-0,08 %
Spanien6,13 %2,31 %
Tyskland4,75 %-0,70 %
Luxembourg4,71 %1,76 %
Danmark4,20 %1,14 %
Italien3,35 %1,33 %
Øvrige22,29 %0,73 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig rating0

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobligation IG0,74 %0,91 %0.14 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060409266
Effektiv rente3,10 %
Gennemsnitlig varighed6,44
Standardafvigelse 1 år9,53
Standardafvigelse 3 år5,80
Fondskode6040926
Sharpe Ratio (3 år)0,29
Indre værdi ultimo 2019104,03 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)3,13 %
Introduktionsdato05.03.2012
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Ml.Gl.Corp Index hedged/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)444 DKK
Formue i fonden (mio)761 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)0,30
Forv. årlig omk.0,74 %
ÅOP0,91 %
Indirekte handelsomk.0.14 %
Gennemsnitlige rating 0
Antal værdipapirer i fonden191
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
Indre værdi juli 2020106,98