Fonde

Basisobligationer

1,29 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0016271042

Løbende omk.

0,24 %

Profil

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater, der har fordel af renteindtægter frem for kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast gennem den direkte rente og et højt udbytte.

Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af danske realkreditobligationer, men indeholder også statsobligationer og en mindre andel virksomhedsobligationer. Den gennemsnitlige varighed i afdelingen skal være mellem 0 og 6 år, og investeringer er typisk spredt på over 100 forskellige værdipapirer.


Hvorfor investere i Fonde?

 • Til fonde, foreninger og legater
  Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater og optimerer renteafkastet til brug for uddelinger.
 • Vi geninvesterer for dig
  Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
 • Begrænsede kursudsving
  Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag +0,16 %

Afkast i maj: +0,47 %

År til dato +1,29 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag 0,16 %
Afkast ÅTD, % 1,29 %
Salg
Køb
Indre værdi 76,41
Formue (mio.) 309 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 0,67 %
1 år 5,21 %
3 år -4,78 %
5 år -6,81 %
7 år -4,37 %
10 år -1,05 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 6,14 % 2,00 0,00 2,00 0,00 77,44
2022 -11,46 % 1,10 0,00 1,10 0,00 74,05
2021 -1,58 % 0,90 0,00 0,90 0,00 84,42
2020 0,94 % 0,60 0,00 0,60 0,00 86,42
2019 0,09 % 1,20 0,00 1,20 0,00 86,88
2018 0,73 % 1,80 0,00 1,80 0,00 88,60
2017 1,69 % 2,00 0,00 2,00 0,00 89,96
2016 2,45 % 2,20 0,00 2,20 0,00 90,67
2015 -0,14 % 2,30 0,00 2,30 0,00 90,76
2014 3,36 % 2,70 0,00 2,70 0,00 93,58
2013 0,82 % 3,00 0,00 3,00 0,00 93,49
2012 3,45 % 3,25 0,00 2,42 0,83 96,10
2011 6,45 % 4,00 0,70 3,30 0,00 96,75
2010 3,69 % 5,00 0,20 4,24 0,56 95,97
2009 6,87 % 5,00 0,00 4,76 0,24 97,46
2008 4,92 % 4,75 0,00 4,75 0,00 95,83
2007 1,51 % 4,70 0,00 4,70 0,00 95,95
2006 1,09 % 4,70 0,00 4,70 0,00 99,19
2005 3,82 % 4,70 0,00 4,61 0,09 102,90
2004 2,07 % 3,00 0,00 3,00 0,00 102,07
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Fonde Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,47 % 0,67 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

 
Beholdningsoversigten er opdateret 15.03.2022
 
 

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.44% DK Skibe 01.01.20264,44DanmarkDKK8,32 %
4.26% RD SDRO 01.07.20274,26DanmarkDKK7,48 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK5,75 %
2.50% Nordea SDRO 01.01.20532,50DanmarkDKK4,90 %
0.00% RD SDRO 01.10.20400,00DanmarkDKK4,28 %
Spar Nord Bank A/S 05.12.20254,89DanmarkDKK4,28 %
1.50% Nordea SDRO 01.07.20401,50DanmarkDKK3,95 %
1.00% DK Skibe 01.01.20271,00DanmarkDKK3,06 %
5.09% DLR 01.07.20265,09DanmarkDKK2,93 %
3.00% Nordea SDRO 01.07.20533,00DanmarkDKK2,91 %
Antal værdipapirer i fonden: 112
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udsteder Andel
Realkreditobligationer 86,00 %
Statsobligationer 4,05 %
100% statsejet virksomhedsobligationer 0,00 %
Virksomhedsobligationer 9,81 %
Kontant 0,14 %

Se mere Se mindre

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,24 % 0,04 % 0,15 % 0,15 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0016271042
Fondskode 1627104
Introduktionsdato 20.04.2004
Benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Nikolaj Fabricius
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,24 %
Transaktionsomk. 0,04 %
Andelsklasse formue(mio) 308 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 77,44 DKK
Indre værdi maj 2024 75,94
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 112
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,67 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 2,91
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 5,23
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -0,71
Effektiv rente 3,61 %
Horisontafkast (1år) 3,91 %
Gennemsnitlig varighed 3,83