Fonde

Basisobligationer

-0,06 %

Pr. 19/01/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0016271042

ÅOP

0,24 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.


Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.

Investeringsprofil for Sydinvest Fonde
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Kvartalskommentar - opdateret 23/10/20

"Fortsat god stemning på markedet for danske obligationer, og med ECB’s massive køb af obligationer i eurozonen, ser dansk realkredit stadig attraktiv ud."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Fonde

Afkast

Afkast

Pr. 19/01/21 16:30

Afkast i dag: -0,02 %

Afkast i dec.: +0,08 %

År til dato: -0,06 %

Afkast og kurser pr. 19/01/21 16:30

Afkast i dag -0,02 %
Afkast ÅTD, % -0,06 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 86,45
Formue (mio.) 524 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/21

Afkast ÅTD, % 0,00 %
1 år 0,94 %
3 år 1,77 %
5 år 6,03 %
7 år 9,44 %
10 år 21,50 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20200,94 %-0,000,000,0086,49
20190,09 %1,200,001,200,0086,88
20180,73 %1,800,001,800,0088,60
20171,69 %2,000,002,000,0089,96
20162,45 %2,200,002,200,0090,67
2015-0,14 %2,300,002,300,0090,76
20143,36 %2,700,002,700,0093,58
20130,82 %3,000,003,000,0093,49
20123,45 %3,250,002,420,8396,10
20116,45 %4,000,703,300,0096,75
20103,69 %5,000,204,240,5695,97
20096,87 %5,000,004,760,2497,46
20084,91 %4,750,004,750,0095,83
20071,51 %4,700,004,700,0095,95
20061,09 %4,700,004,700,0099,19
20053,82 %4,700,004,610,09102,90
20042,06 %3,000,003,000,00102,07
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

FondeAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,08 %0,94 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-01-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
ar SK 26 26 041 01.01.20260,46DanmarkDKK10,71 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK9,83 %
,5NYK01EDA5 50 095 01.10.20501,50DanmarkDKK5,10 %
SK jan 27 27 041 01.01.20271,00DanmarkDKK5,09 %
Danske Stat 29 099 15.11.20290,50DanmarkDKK4,15 %
,0 Ann 2050 50 049 01.10.20501,00DanmarkDKK3,25 %
,0RDSD21S38 38 046 01.10.20380,00DanmarkDKK3,19 %
Nykredit 01.10.20342,00DanmarkDKK3,18 %
,0RDSD22S40 40 046 01.10.20400,00DanmarkDKK3,09 %
,5NDASDRO40 40 020 01.10.20400,50DanmarkDKK3,00 %
Antal værdipapirer i fonden: 109
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer69,70 %
Statsobligationer28,41 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,89 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Fonde0,21 %0,24 %0.04 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/12-20

ISINDK0016271042
Fondskode1627104
Introduktionsdato20.04.2004
Benchmarkingen benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,21 %
ÅOP0,24 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)525 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202086,49 DKK
Indre værdi december 202086,49
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden109
Udbytte (regnskab 2019)-
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Standardafvigelse 1 år2,83
Standardafvigelse 3 år1,74
Sharpe Ratio (3 år)0,55
Effektiv rente0,35 %
Horisontafkast (1år)0,19 %
Gennemsnitlig varighed3,43