Globale EM-aktier

Vækstaktier

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060499663

 • Startdato

  30.09.2013

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  4,60 DKK

 • Risikoklasse

  6

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  307 DKK

 • ÅOP

  2,12 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.18 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Globale EM-aktier investerer bredt i verdens vækstlande med fokus på Asien
I Sydinvest Globale EM-aktier får du en enkel og bredt sammensat investering i aktier fra de nye aktiemarkeder – de såkaldte emerging markets – hvor risikoen er spredt ud over både Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Emerging Markets landene er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også større.


I den globale strategi går vi efter at identificere selskaber, der er placeret i lande med solidt vækstpotentiale og som også kan forventes at drage nytte af en række strukturelle forandringer og temaer. Da der er meget stor forskel på landenes udviklingsniveau, og derfor også på størrelsen og likviditeten i deres aktiemarkeder, vil fonden typisk have de fleste investeringer i de asiatiske lande. Investeringer i specielt Latinamerika og Østeuropa vil fylde en mindre, men fortsat betydelig del, mens investeringer i Mellemøsten og Afrika udgør den mindste del af porteføljen.

Det langsigtede potentiale i emerging markets underbygges ikke alene af råvareproduktion og kinesisk vækst, men også af landenes generelt sigende velstandsniveau og voksende middelklasse. Udsigten til stigende privatforbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse, investeringer i alt fra digitalisering, infrastruktur og bedre miljø vil understøtte fokus på samhandel og langsigtede reformer. Dette vil igen understøtte regionernes vækst på den lange bane.
Sydinvest Globale EM-aktier tager afsæt i dynamikken i de enkelte landes økonomi. Der er især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest Globale EM-aktier søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Vi ønsker ikke udelukkende at være investeret i et eller få lande, investeres der med henblik på, at porteføljen kun indeholder en bestemt type af aktier. Vores analyse kombinerer en lang elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.

Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes på flere lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest Globale EM Aktier er investeringerne spredt over 21 lande i forskellige brancher. Højvækstlande er generelt risikofyldte, og vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.

Investeringsprofilen for Sydinvest Globale EM-aktier
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 80 til 120 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.

Kvartalskommentar: Aktier fra de nye markeder - opdateret 6/4/20

"De mange økonomiske hjælpepakker kombineret med meget aggressive centralbanker indgyder håb. Der er naturligvis en risiko for, at der vil komme flere udbrud af COVID-19 i de kommende kvartaler."

Læs kvartalsforventningerne her

Af EM-aktiechef Jesper Engedal

 • Porteføljemanager
 • Skal jeg investere i Sydinvest Globale EM-aktier?

Afkast

Pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag: -0,22 %

Afkast i jul.: +4,84 %

År til dato: -2,06 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag -0,22 %
Afkast ÅTD, % -2,06 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 129,12
Formue (mio.) 307 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % -3,17 %
1 år 5,52 %
3 år 12,62 %
5 år 30,31 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201923,43 %4,604,600,000,00136,22
2018-14,10 %0,800,800,000,00111,12
201726,35 %14,3014,300,000,00143,18
20168,69 %0,000,000,000,00113,32
2015-2,18 %7,907,900,000,00112,27
201415,61 %5,700,005,700,00119,85
20133,66 %0,000,000,000,00103,59
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Globale EM-aktierAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden4,84 %-3,17 %
Afkast i fondens benchmark3,25 %-7,26 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

100 kr

Pr. 01-08-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Alibaba Group Holding LtdInternetdetailsalgKina8,71 %
TencentInteraktive medier og tjenesterKina6,33 %
Taiwan Semiconductor ManufacHalvlederproducenterTaiwan6,00 %
Samsung Electronics PreferedTeknologi Hardware, Harddiske m.v.Sydkorea5,79 %
Ping An InsuranceLivs- & SygeforsikringerKina2,78 %
Sunny Optical TechnologyElectronikkomponenterKina1,58 %
Luxshare Precision Industry Co LtdElectronikkomponenterKina1,45 %
NaspersInternetdetailsalgSydafrika1,43 %
Kia MotorsorationBilfabrikanterSydkorea1,38 %
Meituan DianpingInternetdetailsalgKina1,38 %
Antal værdipapirer i fonden: 131
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi24,18 %0,30 %
Forbrugsgoder20,56 %4,26 %
Finans14,55 %-5,05 %
Telekommunikationsservices9,22 %3,88 %
Materialer6,74 %-1,08 %
Industri5,52 %-1,70 %
Konsumentvarer5,18 %1,70 %
Sundhedspleje og personlig service4,43 %3,78 %
Ejendomssektoren3,85 %-0,76 %
Øvrige5,77 %-4,78 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Kina45,84 %13,93 %
Sydkorea12,33 %0,38 %
Taiwan11,24 %-2,95 %
Indien10,53 %0,81 %
Brasilien5,62 %-4,27 %
Rusland4,06 %-0,18 %
Sydafrika3,22 %-0,66 %
Indonesien2,11 %0,01 %
Mexico1,19 %-1,73 %
Øvrige3,87 %-4,80 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Globale EM-aktier1,71 %2,12 %0.18 %0,30 %0,34 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060499663
Active Share56,5
Tracking Error3,5 %
Standardafvigelse 1 år24,21
Standardafvigelse 3 år17,18
Fondskode6049966
Sharpe Ratio (3 år)0,11
Indre værdi ultimo 2019136,22 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-3,17 %
Introduktionsdato30.09.2013
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)307 DKK
Formue i fonden (mio)336 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)4,60
Forv. årlig omk.1,71 %
ÅOP2,12 %
Indirekte handelsomk.0.18 %
Antal værdipapirer i fonden131
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerJesper Engedal
Indre værdi juli 2020127,66