Globale EM-aktier

Vækstaktier

-10,1 %

Pr. 18/05/22 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060499663

ÅOP

2,3 %

Indirekte omk.

0,21 %

Profil

Globale EM-aktier investerer bredt i verdens vækstlande med fokus på Asien
I Sydinvest Globale EM-aktier får du en enkel og bredt sammensat investering i aktier fra de nye aktiemarkeder – de såkaldte emerging markets – hvor risikoen er spredt ud over både Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Emerging Markets landene er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også større.


I den globale strategi går vi efter at identificere selskaber, der er placeret i lande med solidt vækstpotentiale og som også kan forventes at drage nytte af en række strukturelle forandringer og temaer. Da der er meget stor forskel på landenes udviklingsniveau, og derfor også på størrelsen og likviditeten i deres aktiemarkeder, vil fonden typisk have de fleste investeringer i de asiatiske lande. Investeringer i specielt Latinamerika og Østeuropa vil fylde en mindre, men fortsat betydelig del, mens investeringer i Mellemøsten og Afrika udgør den mindste del af porteføljen.

Det langsigtede potentiale i emerging markets underbygges ikke alene af råvareproduktion og kinesisk vækst, men også af landenes generelt sigende velstandsniveau og voksende middelklasse. Udsigten til stigende privatforbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse, investeringer i alt fra digitalisering, infrastruktur og bedre miljø vil understøtte fokus på samhandel og langsigtede reformer. Dette vil igen understøtte regionernes vækst på den lange bane.
Sydinvest Globale EM-aktier tager afsæt i dynamikken i de enkelte landes økonomi. Der er især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest Globale EM-aktier søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Vi ønsker ikke udelukkende at være investeret i et eller få lande, investeres der med henblik på, at porteføljen kun indeholder en bestemt type af aktier. Vores analyse kombinerer en lang elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.

Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes på flere lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest Globale EM Aktier er investeringerne spredt over 21 lande i forskellige brancher. Højvækstlande er generelt risikofyldte, og vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.

Hvorfor investere i Globale EM-aktier?

 • Stor økonomisk vækst
  Emerging Markets-lande er mindre udviklede, hvilket betyder, at den økonomiske vækst er større, end vi kender det på de udviklede markeder.
 • Stor middelklasse med stor købekraft
  Den voksende middelklasse skaber et voksende forbrug, hvilket understøtter lokale investeringsmuligheder.
 • Lang erfaring med Emerging Markets
  Sydinvest har investeret i Emerging Markets siden 1994 og har en stor indsigt på markederne.
Kvartalskommentar: Aktier fra de nye markeder - opdateret 25/4/22
"Der er fortsat udsigt til store udsving på Emerging Markets, men især råvarerne har været de store vindere i et svært kvartal."
Jesper Engedal
Jesper Engedal
Aktiechef

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 18/05/22 16:29

Afkast i dag: -0,43 %

Afkast i apr.: -0,25 %

År til dato: -10,10 %

Afkast og kurser pr. 18/05/22 16:29

Afkast i dag -0,43 %
Afkast ÅTD, % -10,10 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 107,18
Formue (mio.) 209 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/22

Afkast ÅTD, % -6,48 %
1 år -7,95 %
3 år 20,06 %
5 år 32,59 %
7 år 34,79 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20216,04 %31,300,000,000,00150,25
202012,76 %7,607,600,000,00148,15
201923,43 %4,604,600,000,00136,22
2018-14,10 %0,800,800,000,00111,12
201726,35 %14,3014,300,000,00143,18
20168,69 %0,000,000,000,00113,32
2015-2,18 %7,907,900,000,00112,27
201415,61 %5,700,005,700,00119,85
20133,59 %0,000,000,000,00103,59
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Globale EM-aktierAfkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden-0,25 %-6,48 %
Afkast i fondens benchmark-0,35 %-5,26 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-05-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Taiwan Semiconductor ManufacHalvlederproducenterTaiwan8,76 %
Samsung Electronics PreferedTeknologi Hardware, Harddiske m.v.Sydkorea4,92 %
TencentInteraktive medier og tjenesterKina3,93 %
Alibaba Group Holding LtdInternetdetailsalgKina3,39 %
Chinatrust Financial HoldingDiversificerede BankerTaiwan2,97 %
KB FinancialDiversificerede BankerSydkorea2,72 %
Saudi National BankDiversificerede BankerSaudi Arabien2,67 %
Reliance IndustriesRaffinering & Markedsføring af Olie & GasIndien2,36 %
JD.com IncInternetdetailsalgKina2,27 %
Industrial & Commercial Bank of ChinaDiversificerede BankerKina2,23 %
Antal værdipapirer i fonden: 99
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans27,54 %8,26 %
Informationsteknologi20,11 %-7,48 %
Telekommunikationsservices10,76 %0,73 %
Forbrugsgoder7,52 %-8,64 %
Konsumentvarer6,85 %4,36 %
Materialer6,46 %-0,79 %
Energi6,01 %2,77 %
Sundhedspleje og personlig service4,15 %1,50 %
Forsyning3,43 %1,39 %
Øvrige7,17 %-3,76 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Kina28,52 %-10,08 %
Indien14,18 %4,75 %
Taiwan13,70 %1,30 %
Sydkorea11,30 %-3,70 %
Brasilien5,67 %1,08 %
Saudi Arabien4,91 %4,00 %
Indonesien3,63 %1,05 %
Sydafrika2,75 %-0,10 %
Thailand2,06 %-0,34 %
Øvrige13,28 %0,38 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Globale EM-aktier1,62 %2,30 %0.21 %0,30 %0,34 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-22

ISINDK0060499663
Fondskode6049966
Introduktionsdato30.09.2013
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerJesper Engedal
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,62 %
ÅOP2,3 %
Indirekte handelsomk.0.21 %
Andelsklasse formue(mio)219 DKK
Formue i fonden (mio)229 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2021150,25 DKK
Indre værdi april 2022111,50
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden99
Udbytte (regnskab 2020)31,30
Afkast i år (ultimo mdr.)-6,48 %
Active Share64,6
Tracking Error-
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-22)8,85
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-22)16,81
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-22)0,42