Globale EM-aktier

Vækstaktier

18,42 %

Pr. 15/07/24 09:47

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060499663

Løbende omk.

1,56 %

Profil

Globale EM-aktier investerer bredt i verdens vækstlande med fokus på Asien

I Sydinvest Globale EM-aktier får du en enkel og bredt sammensat investering i aktier fra de nye aktiemarkeder – de såkaldte Emerging Markets, hvor risikoen er spredt ud over både Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Emerging Markets-landene er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også større.

I den globale strategi går vi efter at identificere selskaber, der er placeret i lande med solidt vækstpotentiale, og som også kan forventes at drage nytte af en række strukturelle forandringer og temaer. Da der er meget stor forskel på landenes udviklingsniveau og derfor også på størrelsen og likviditeten i deres aktiemarkeder, vil fonden typisk have de fleste investeringer i de asiatiske lande. Investeringer i specielt Latinamerika og Østeuropa vil fylde en mindre, men fortsat betydelig del, mens investeringer i Mellemøsten og Afrika udgør den mindste del af porteføljen.

Det langsigtede potentiale i Emerging Markets underbygges ikke alene af råvareproduktion og kinesisk vækst, men også af landenes generelt sigende velstandsniveau og voksende middelklasse. Udsigten til stigende privat forbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse, investeringer i alt fra digitalisering og infrastruktur til et bedre miljø vil understøtte fokus på samhandel og langsigtede reformer. Dette vil igen understøtte regionernes vækst på den lange bane.

Sydinvest Globale EM-aktier tager afsæt i dynamikken i de enkelte landes økonomi. Der er især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest Globale EM-aktier søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Vi ønsker ikke udelukkende at være investeret i et eller få lande. Vores analyse kombinerer en lang række elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.

Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes på flere lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest Globale EM-aktier er investeringerne spredt over forskellige brancher. Højvækstlande er generelt risikofyldte, og vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.


Hvorfor investere i Globale EM-aktier?

 • Stor økonomisk vækst
  Emerging Markets-lande er mindre udviklede, hvilket betyder, at den økonomiske vækst er større, end vi kender det på de udviklede markeder.
 • Stor middelklasse med stor købekraft
  Den voksende middelklasse skaber et voksende forbrug, hvilket understøtter lokale investeringsmuligheder.
 • Lang erfaring med Emerging Markets
  Sydinvest har investeret i Emerging Markets siden 1994 og har en stor indsigt på markederne.
Kvartalskommentar: Kvalitetsaktier - opdateret 9/7/24
"2024 har indtil videre været et godt år for Sydinvest EM-aktier og Fjernøsten. Ud over stigende markeder har fondene givet et betydeligt merafkast, og de to fonde har derfor i årets første seks måneder leveret et samlet afkast på hhv. 16,6 % og 20,7 %."
Bjarne Gier
Bjarne Gier
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 15/07/24 09:47

Afkast i dag -0,47 %

Afkast i jun.: +7,11 %

År til dato +18,42 %

Afkast og kurser pr. 15/07/24 09:47

Afkast i dag -0,47 %
Afkast ÅTD, % 18,42 %
Salg 115,55
Køb 116,25
Indre værdi 116,02
Formue (mio.) 428 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 16,63 %
1 år 19,48 %
3 år -7,21 %
5 år 26,79 %
7 år 37,26 %
10 år 74,84 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 2,65 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97,97
2022 -19,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,44
2021 6,04 % 31,30 31,30 0,00 0,00 150,25
2020 12,76 % 7,60 7,60 0,00 0,00 148,15
2019 23,43 % 4,60 4,60 0,00 0,00 136,22
2018 -14,10 % 0,80 0,80 0,00 0,00 111,12
2017 26,35 % 14,30 14,30 0,00 0,00 143,18
2016 8,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 113,32
2015 -2,18 % 7,90 7,90 0,00 0,00 112,27
2014 15,61 % 5,70 0,00 5,70 0,00 119,85
2013 3,59 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,59
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Globale EM-aktier Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 7,11 % 16,63 %
Afkast i fondens benchmark 5,20 % 10,80 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-07-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 8,49 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 5,78 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 5,03 %
China Construction Bank Diversificerede Banker Kina 2,90 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 2,50 %
China Merchants Bank Diversificerede Banker Kina 2,17 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 2,02 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 1,67 %
Emaar Properties Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Forenede Arabiske Emirater 1,59 %
Varun Beverages Ltd Mineral- & Sodavand Indien 1,54 %
Antal værdipapirer i fonden: 123
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 29,78 % 3,03 %
Finans 21,50 % 0,88 %
Industri 10,74 % 4,17 %
Forbrugsgoder 10,47 % -3,42 %
Telekommunikationsservices 9,02 % 2,73 %
Konsumentvarer 4,06 % -2,29 %
Forsyning 3,52 % 0,80 %
Materialer 3,34 % -2,66 %
Energi 2,17 % -1,23 %
Øvrige 5,39 % -2,28 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 23,13 % 0,58 %
Indien 18,14 % -0,27 %
Taiwan 17,57 % 1,12 %
Sydkorea 13,99 % 2,06 %
Brasilien 5,25 % -1,56 %
Sydafrika 3,18 % -0,44 %
Saudi Arabien 2,69 % 0,01 %
Forenede Arabiske Emirater 2,48 % -0,23 %
Malaysia 1,73 % 0,85 %
Øvrige 11,83 % -2,38 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Globale EM-aktier 1,56 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0060499663
Fondskode 6049966
Introduktionsdato 30.09.2013
Benchmark MSCI Emerging+Frontier Market
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Bjarne Gier
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,56 %
Transaktionsomk. 0,63 %
Andelsklasse formue(mio) 423 DKK
Formue i fonden (mio) 992 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 97,97 DKK
Indre værdi juni 2024 114,26
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 122
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 16,63 %
Active Share 62,8
Tracking Error 3,6 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 12,53
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 14,49
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) -0,30