HøjrenteLande

Højrenteobligationer

-1,2 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0016039654

ÅOP

1,41 %

Indirekte omk.

0,47 %

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest Højrentelande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Lande med fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande
Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i mØsteuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Størstedelen af andelsklassens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro, og valutarisikoen i andelsklassen er derfor begrænset.

Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 15/10/20

"Ved indgangen til årets sidste kvartal er COVID-19 desværre igen tilbage på dagsordenen. De stigende smittetal i især Europa truer økonomiernes comeback."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande?

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: -0,06 %

Afkast i sep.: -1,88 %

År til dato: -1,20 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag -0,06 %
Afkast ÅTD, % -1,20 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 79,48
Formue (mio.) 1.886 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -2,48 %
1 år -1,02 %
3 år -1,56 %
5 år 15,77 %
7 år 17,61 %
10 år 38,38 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201910,81 %3,100,003,100,0083,52
2018-9,75 %2,800,002,800,0078,10
20178,39 %14,300,0014,300,00100,81
20169,00 %4,800,004,800,0097,74
2015-2,94 %5,400,005,400,0094,80
20144,00 %5,100,000,000,00102,71
2013-5,41 %5,200,005,200,00103,86
201217,99 %12,250,0012,250,00123,50
20117,19 %5,751,544,210,00108,85
201016,33 %9,750,009,750,00111,12
200941,10 %7,750,007,750,00102,73
2008-26,77 %7,500,007,500,0079,84
20072,64 %8,250,008,250,00117,24
20067,78 %10,000,0010,000,00124,18
200516,01 %12,000,0012,000,00126,78
200415,01 %17,750,0017,750,00126,72
200324,48 %17,000,0017,000,00126,45
200212,00 %9,500,009,500,00111,75
200116,99 %10,250,0010,250,00108,45
20004,54 %12,250,0012,250,00104,35
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLandeAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-1,88 %-2,48 %
Afkast i fondens benchmark-1,93 %-1,84 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Russian Eurobond 23.06.20274,25RuslandUSD4,20 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,25 %
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbenskystenEUR2,51 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 30.09.20293,00ChileUSD2,51 %
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD2,29 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,25 %
Qatar Government International Bond 16.04.20303,75QatarUSD2,19 %
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD1,96 %
Turkey Government International Bond 26.04.20297,63TyrkietUSD1,91 %
Romanian Government International Bond 11.03.20394,13RumænienEUR1,89 %
Antal værdipapirer i fonden: 128
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Indonesien8,01 %3,00 %
Qatar7,53 %3,97 %
Mexico6,12 %-0,28 %
Rumænien4,96 %0,29 %
Rusland4,81 %-1,79 %
Uruguay4,08 %1,88 %
Ukraine3,99 %0,89 %
Tyrkiet3,90 %-1,39 %
Colombia3,68 %0,94 %
Øvrige52,92 %-6,87 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika28,92 %
Afrika20,46 %
Østeuropa18,76 %
Mellemøsten15,08 %
Asien13,02 %
Caribien2,53 %
Øvrige1,23 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)86,82 %
Euro (EUR)15,09 %
Amerikanske dollar (USD)-1,91 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer82,27 %
100% statsejet virksomhedsobligationer16,49 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,25 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere38,84 %
BB- til BB+12,23 %
B+ eller lavere21,22 %
Gennemsnitlig ratingBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande1,27 %1,41 %0.47 %0,46 %0,46 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0016039654
Fondskode1603965
Introduktionsdato17.03.2000
BenchmarkEMBI Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,27 %
ÅOP1,41 %
Indirekte handelsomk.0.47 %
Andelsklasse formue(mio)1.874 DKK
Formue i fonden (mio)2.307 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 201983,52 DKK
Indre værdi september 202078,45
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden129
Udbytte (regnskab 2019)3,10
Afkast i år (ultimo mdr.)-2,48 %
Standardafvigelse 1 år18,90
Standardafvigelse 3 år11,65
Sharpe Ratio (3 år)-0,01
Effektiv rente4,82 %
Gennemsnitlig varighed8,19