Fjernøsten

Vækstaktier

7,29 %

Pr. 01/03/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010169549

Løbende omk.

1,59 %

Profil

Sydinvest Fjernøsten investerer i kvalitets- og vækstaktier fra verdens vækst-lokomotiv
Fjernøsten er den region i verden, som har den stærkeste vækst. Sydinvest Fjernøsten har investeret i Asien ekskl. Japan siden 1994, og vi ser fortsat gode investeringsmuligheder i regionen.

Det langsigtede potentiale i Fjernøsten underbygges af udsigten til stigende privatforbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse og investeringer i digitalisering og bedre miljø. Privatforbruget understøttes af en voksende middelklasse, høj opsparing og politisk stabilitet. Samtidig har de fjernøstlige regeringer fokus på samhandel og langsigtede reformer. Tidligere tiders ensidige fokus på fx sværindustri og infrastruktur-investeringer, bliver nu afløst af fokus på high-end produkter, miljøteknologi og digitale løsninger. Dette vil understøtte regionens vækst på den lange bane. Aktier fra Kina er en stor del af fondens investeringsunivers.

Sydinvest tager afsæt i at forstå dynamikken i de enkelte landes økonomi. Men vi har især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.


Hvorfor investere i Fjernøsten?

 • Stor spredning: minimering af risiko
  Der er flere end 80 forskellige aktier i porteføljen, som er fordelt på forskellige lande og brancher.
 • Positiv demografi
  De fleste lande i Fjernøsten har en positiv demografi med en forholdsvis ung befolkning.
 • Generelt højere vækst
  Væksten er generelt højere i de fjernøstlige lande end på de modne markeder.
 • Kina er omdrejningspunkt
  Aktier fra Kina er en stor del af fondens investeringsunivers. Som en del af den aktive forvaltning over- eller undervægter vi landet.
Kvartalskommentar: Fjernøsten - opdateret 23/1/24
"Emerging Markets-aktier er altså billige og har gode udsigter, men der skal være en trigger, der udløser potentialet for kursstigningerne. Prisfastsættelsen i sig selv er ofte ikke nok."
Bjarne Gier
Bjarne Gier
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag +1,07 %

Afkast i feb.: +7,88 %

År til dato +7,29 %

Afkast og kurser pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag 1,07 %
Afkast ÅTD, % 7,29 %
Salg
Køb
Indre værdi 128,78
Formue (mio.) 594 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/24

Afkast ÅTD, % 6,53 %
1 år 3,97 %
3 år -18,80 %
5 år 24,82 %
7 år 30,80 %
10 år 82,26 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 -1,85 % - 0,00 0,00 0,00 120,02
2022 -22,17 % 0,00 0,00 0,00 0,00 122,29
2021 8,02 % 42,50 42,50 0,00 0,00 199,85
2020 22,91 % 26,90 26,90 0,00 0,00 208,10
2019 26,19 % 8,00 8,00 0,00 0,00 177,68
2018 -17,53 % 0,00 0,00 0,00 0,00 140,81
2017 25,01 % 23,30 23,30 0,00 0,00 193,39
2016 3,04 % 8,00 8,00 0,00 0,00 162,49
2015 3,25 % 19,60 19,60 0,00 0,00 178,33
2014 23,58 % 9,40 9,40 0,00 0,00 180,77
2013 1,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 146,28
2012 22,20 % 2,50 2,11 0,39 0,00 148,70
2011 -16,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 120,10
2010 27,59 % 1,25 1,19 0,06 0,00 144,67
2009 61,36 % 1,25 1,25 0,00 0,00 114,56
2008 -52,90 % 2,00 2,00 0,00 0,00 72,69
2007 34,09 % 67,75 67,75 0,00 0,00 246,17
2006 28,27 % 61,75 61,71 0,04 0,00 238,02
2005 46,22 % 27,00 5,00 22,00 0,00 208,90
2004 14,07 % 15,75 4,26 11,49 0,00 157,32
2003 57,72 % 21,00 3,53 17,47 0,00 135,24
2002 -13,32 % 2,75 2,75 0,00 0,00 105,90
2001 18,88 % 4,25 3,94 0,31 0,00 120,90
2000 -22,77 % 11,50 3,20 8,30 0,00 112,94
1999 97,74 % 15,25 2,12 13,13 0,00 159,36
1998 -13,87 % 1,00 0,77 0,23 0,00 80,75
1997 -19,09 % 3,00 0,73 2,27 0,00 102,75
1996 22,00 % 1,00 0,48 0,52 0,00 124,25
1995 -3,49 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,50
1994 2,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,50
1993 41,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50
1992 -18,25 % 1,00 0,00 0,00 0,00 71,25
1991 -9,20 % 1,00 0,00 0,00 0,00 93,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Fjernøsten Afkast i februar År til dato
Afkast i fonden 7,88 % 6,53 %
Afkast i fondens benchmark 6,01 % 1,91 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-03-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 9,70 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 6,67 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 4,26 %
China Construction Bank Diversificerede Banker Kina 4,12 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 2,51 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 2,36 %
Reliance Industries Raffinering & Markedsføring af Olie & Gas Indien 1,91 %
Dixon Technologies India Ltd Husholdningsapparater Indien 1,83 %
China Merchants Bank Diversificerede Banker Kina 1,51 %
Sun Pharmaceuticals Medicinalindustri Indien 1,47 %
Antal værdipapirer i fonden: 94
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 33,21 % 1,50 %
Finans 17,48 % -0,77 %
Forbrugsgoder 14,68 % -1,50 %
Industri 12,60 % 4,40 %
Telekommunikationsservices 8,05 % 0,51 %
Sundhedspleje og personlig service 3,86 % 0,91 %
Forsyning 3,47 % 0,22 %
Konsumentvarer 2,79 % -1,61 %
Energi 2,78 % 0,47 %
Øvrige 1,08 % -1,72 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 30,36 % 2,58 %
Indien 21,56 % -1,76 %
Taiwan 16,61 % -2,87 %
Sydkorea 15,99 % 1,67 %
Indonesien 3,15 % -2,72 %
Singapore 2,24 % 1,02 %
Hongkong 1,78 % -1,93 %
USA 1,65 % 1,65 %
Filippinerne 1,63 % 0,61 %
Øvrige 5,03 % 1,92 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten 1,59 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 29/2-24

ISIN DK0010169549
Fondskode 1016954
Introduktionsdato 13.05.1991
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Bjarne Gier
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,59 %
Transaktionsomk. 1,09 %
Andelsklasse formue(mio) 594 DKK
Formue i fonden (mio) 755 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 120,02 DKK
Indre værdi februar 2024 127,87
Skattekurs 19. maj 1993 93,00
Antal værdipapirer i fonden 93
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,53 %
Active Share 62,5
Tracking Error 4,4 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-24) 12,26
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-24) 13,89
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-24) -0,73