Fjernøsten

Vækstaktier

22,18 %

Pr. 15/07/24 10:46

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010169549

Løbende omk.

1,59 %

Profil

Sydinvest Fjernøsten har investeret i Asien ekskl. Japan siden 1994, og vi ser fortsat gode investeringsmuligheder i regionen.

Det langsigtede potentiale i Fjernøsten underbygges af udsigten til stigende privatforbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse og investeringer i digitalisering og bedre miljø. Privatforbruget understøttes af en voksende middelklasse, høj opsparing og politisk stabilitet. Samtidig har de fjernøstlige regeringer fokus på samhandel og langsigtede reformer. Tidligere tiders ensidige fokus på fx sværindustri og infrastruktur-investeringer bliver nu afløst af fokus på high-end-produkter, miljøteknologi og digitale løsninger. Dette vil understøtte regionens vækst på den lange bane.

Indien, Indonesien og Filippinerne vil være blandt verdens mest vækstende økonomier på den lange bane, ligesom Taiwan og Sydkorea i høj grad er førende inden for IT, og landene tilbyder derfor langsigtede investeringsmuligheder inden for bl.a. kunstig intelligens.

Sydinvest tager afsæt i at forstå dynamikken i de enkelte landes økonomi. Men vi har især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Højvækstlande er generelt risikofyldte, og vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.


Hvorfor investere i Fjernøsten?

 • Spred din investering over mere end 70 selskaber
 • Adgang til svært tilgængelige markeder
 • Langsigtet vækstpotentiale
 • 30 års erfaring med investering i fjernøsten
Kvartalskommentar: Kvalitetsaktier - opdateret 9/7/24
"2024 har indtil videre været et godt år for Sydinvest EM-aktier og Fjernøsten. Ud over stigende markeder har fondene givet et betydeligt merafkast, og de to fonde har derfor i årets første seks måneder leveret et samlet afkast på hhv. 16,6 % og 20,7 %."
Bjarne Gier
Bjarne Gier
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 15/07/24 10:46

Afkast i dag -0,59 %

Afkast i jun.: +8,16 %

År til dato +22,18 %

Afkast og kurser pr. 15/07/24 10:46

Afkast i dag -0,59 %
Afkast ÅTD, % 22,18 %
Salg 146,05
Køb 147,15
Indre værdi 146,65
Formue (mio.) 634 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 20,68 %
1 år 19,86 %
3 år -11,08 %
5 år 38,07 %
7 år 41,10 %
10 år 94,42 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 -1,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 120,02
2022 -22,17 % 0,00 0,00 0,00 0,00 122,29
2021 8,02 % 42,50 42,50 0,00 0,00 199,85
2020 22,91 % 26,90 26,90 0,00 0,00 208,10
2019 26,19 % 8,00 8,00 0,00 0,00 177,68
2018 -17,53 % 0,00 0,00 0,00 0,00 140,81
2017 25,01 % 23,30 23,30 0,00 0,00 193,39
2016 3,04 % 8,00 8,00 0,00 0,00 162,49
2015 3,25 % 19,60 19,60 0,00 0,00 178,33
2014 23,58 % 9,40 9,40 0,00 0,00 180,77
2013 1,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 146,28
2012 22,20 % 2,50 2,11 0,39 0,00 148,70
2011 -16,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 120,10
2010 27,59 % 1,25 1,19 0,06 0,00 144,67
2009 61,36 % 1,25 1,25 0,00 0,00 114,56
2008 -52,90 % 2,00 2,00 0,00 0,00 72,69
2007 34,09 % 67,75 67,75 0,00 0,00 246,17
2006 28,27 % 61,75 61,71 0,04 0,00 238,02
2005 46,22 % 27,00 5,00 22,00 0,00 208,90
2004 14,07 % 15,75 4,26 11,49 0,00 157,32
2003 57,72 % 21,00 3,53 17,47 0,00 135,24
2002 -13,32 % 2,75 2,75 0,00 0,00 105,90
2001 18,88 % 4,25 3,94 0,31 0,00 120,90
2000 -22,77 % 11,50 3,20 8,30 0,00 112,94
1999 97,74 % 15,25 2,12 13,13 0,00 159,36
1998 -13,87 % 1,00 0,77 0,23 0,00 80,75
1997 -19,09 % 3,00 0,73 2,27 0,00 102,75
1996 22,00 % 1,00 0,48 0,52 0,00 124,25
1995 -3,49 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,50
1994 2,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,50
1993 41,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50
1992 -18,25 % 1,00 0,00 0,00 0,00 71,25
1991 -9,20 % 1,00 0,00 0,00 0,00 93,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Fjernøsten Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 8,16 % 20,68 %
Afkast i fondens benchmark 5,58 % 13,16 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-07-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 9,74 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 6,54 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 5,80 %
China Construction Bank Diversificerede Banker Kina 3,59 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 2,79 %
China Merchants Bank Diversificerede Banker Kina 2,48 %
DEV Bank Singapore Diversificerede Banker Singapore 2,40 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 2,38 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 1,89 %
Varun Beverages Ltd Mineral- & Sodavand Indien 1,74 %
Antal værdipapirer i fonden: 96
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 33,83 % 2,12 %
Finans 20,29 % 2,04 %
Industri 12,94 % 4,74 %
Forbrugsgoder 11,49 % -4,69 %
Telekommunikationsservices 10,34 % 2,79 %
Forsyning 3,88 % 0,63 %
Konsumentvarer 2,96 % -1,43 %
Materialer 1,25 % -1,34 %
Energi 1,05 % -1,26 %
Øvrige 1,96 % -3,89 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 26,50 % -1,29 %
Indien 20,96 % -2,37 %
Taiwan 20,13 % 0,64 %
Sydkorea 15,88 % 1,56 %
Singapore 4,38 % 3,17 %
Hongkong 2,66 % -1,06 %
Malaysia 1,96 % 0,97 %
Japan 1,72 % 1,72 %
Filippinerne 1,58 % 0,56 %
Øvrige 4,23 % -4,20 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten 1,59 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0010169549
Fondskode 1016954
Introduktionsdato 13.05.1991
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Bjarne Gier
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,59 %
Transaktionsomk. 1,09 %
Andelsklasse formue(mio) 628 DKK
Formue i fonden (mio) 823 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 120,02 DKK
Indre værdi juni 2024 144,85
Skattekurs 19. maj 1993 93,00
Antal værdipapirer i fonden 95
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 20,68 %
Active Share 61,6
Tracking Error 4,9 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 13,23
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 15,41
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) -0,38