Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

1,33 %

Pr. 08/02/23 10:09

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060585156

Løbende omk.

0,35 %

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Fonden er akkumulerende.


Hvorfor investere i Mellemlange Obligationer Akk.?

 • Vi geninvesterer for dig
  Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
 • Godt samspil med andre aktiver
  Danske obligationer har et godt samspil med andre typer af investeringsaktiver, og giver særligt god mening i en porteføljesammenhæng.
Kvartalskommentar - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."
Niels Mellemgaard Sørensen
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/02/23 10:09

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i jan.: +1,15 %

År til dato: +1,33 %

Afkast og kurser pr. 08/02/23 10:09

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 1,33 %
Salg 95,00
Køb 95,16
Indre værdi 95,04
Formue (mio.) 204 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/23

Afkast ÅTD, % 1,15 %
1 år -8,07 %
3 år -10,92 %
5 år -8,15 %
7 år -5,01 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-10,43 %-0,000,000,0093,80
2021-2,47 %0,000,000,000,00104,55
20201,67 %0,000,000,000,00107,25
20191,49 %0,000,000,000,00105,60
20180,28 %0,000,000,000,00104,05
20171,73 %0,000,000,000,00103,77
20163,09 %0,000,000,000,00102,00
2015-1,05 %0,000,000,000,0098,95
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden1,15 %1,15 %
Afkast i fondens benchmark0,79 %0,79 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-02-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
3.41% DK Skibe 01.01.20263,41DanmarkDKK5,88 %
0.50% Nordea SDRO 01.10.20430,50DanmarkDKK4,15 %
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DanmarkDKK3,87 %
3.41% DK Skibe 01.01.20253,41DanmarkDKK3,70 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK3,27 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DanmarkDKK3,19 %
1.00% BRF SDO 01.04.20261,00DanmarkDKK2,91 %
1.00% DK Skibe 01.01.20251,00DanmarkDKK2,83 %
0.00% Danske Stat 15.11.20240,00DanmarkDKK2,76 %
3.41% DK Skibe 01.01.20243,41DanmarkDKK2,58 %
Antal værdipapirer i fonden: 127
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,35 %0,06 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/1-23

ISINDK0060585156
Fondskode6058515
Introduktionsdato07.01.2015
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Løbende omkostninger0,35 %
Transaktionsomk.0,06 %
Andelsklasse formue(mio)204 DKK
Formue i fonden (mio)3.793 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202293,80 DKK
Indre værdi januar 202394,88
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden127
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)1,15 %
Standardafvigelse 1 år7,14
Standardafvigelse 3 år4,75
Sharpe Ratio (3 år)-0,82
Effektiv rente3,62 %
Horisontafkast (1år)3,73 %
Gennemsnitlig varighed4,18