Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

-1,09 %

Pr. 28/01/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060585156

ÅOP

0,41 %

Indirekte omk.

0,08 %

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Fonden er akkumulerende.


Investeringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.

Fonden er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog Akk.:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog Akk. (ISIN: DK0060282093) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk. er den fortsættende fond - læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 12/7/21

"Tidligere på året førte det tiltagende inflationspres til kraftigt stigende renter, men i det forgange kvartal er renterne kommet ned igen oven på centralbankernes udmelding."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Mellemlange Obligationer Akkumulerende?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 28/01/22 16:30

Afkast i dag: -0,21 %

Afkast i dec.: +0,19 %

År til dato: -1,09 %

Afkast og kurser pr. 28/01/22 16:30

Afkast i dag -0,21 %
Afkast ÅTD, % -1,09 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 103,58
Formue (mio.) 243 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/22

Afkast ÅTD, % 0,00 %
1 år -2,47 %
3 år 0,64 %
5 år 2,66 %
7 år 4,72 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2021-2,47 %0,000,000,000,00104,55
20201,67 %0,000,000,000,00107,25
20191,49 %0,000,000,000,00105,60
20180,27 %0,000,000,000,00104,05
20171,73 %-0,000,000,00103,77
20163,09 %-0,000,000,00102,00
2015-1,05 %-0,000,000,0098,95
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,19 %-2,47 %
Afkast i fondens benchmark-0,50 %-1,24 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-01-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
0.39% DK Skibe St. 01.01.20260,39DanmarkDKK10,84 %
0.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20400,00DanmarkDKK9,28 %
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20380,00DanmarkDKK7,97 %
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20400,00DanmarkDKK5,99 %
0.10% Danske Stat St. 15.11.20230,10DanmarkDKK5,96 %
1.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20501,00DanmarkDKK5,93 %
1.00% BRF SDO Ann. 01.10.20501,00DanmarkDKK4,14 %
0.00% RD SDRO Ann. 01.10.20400,00DanmarkDKK3,91 %
,0NDASDROOA 53 020 01.10.20532,00DanmarkDKK3,32 %
1.00% Nykredit SDO St. 01.07.20241,00DanmarkDKK3,12 %
Antal værdipapirer i fonden: 71
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,38 %0,41 %0.08 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/12-21

ISINDK0060585156
Fondskode6058515
Introduktionsdato07.01.2015
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,38 %
ÅOP0,41 %
Indirekte handelsomk.0.08 %
Andelsklasse formue(mio)255 DKK
Formue i fonden (mio)865 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2021104,55 DKK
Indre værdi december 2021104,72
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden71
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Standardafvigelse 1 år2,96
Standardafvigelse 3 år2,50
Sharpe Ratio (3 år)0,22
Effektiv rente0,92 %
Horisontafkast (1år)0,69 %
Gennemsnitlig varighed4,57