Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

1,51 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060585156

ÅOP

0,4 %

Indirekte omk.

0,09 %

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Fonden er akkumulerende.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.

Fonden er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog Akk.:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog Akk. (ISIN: DK0060282093) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk. er den fortsættende fond - læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 6/7/20

"Stemningen på obligationsmarkedet er god, og vi tror på, at vi går en rolig sommer i møde."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Mellemlange Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: +0,01 %

Afkast i sep.: +0,41 %

År til dato: +1,51 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag 0,01 %
Afkast ÅTD, % 1,51 %
Salg 107,10
Køb 107,30
Indre værdi 107,20
Formue (mio.) 408 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % 1,18 %
1 år 0,01 %
3 år 3,24 %
5 år 8,34 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20191,49 %0,000,000,000,00105,60
20180,27 %0,000,000,000,00104,05
20171,73 %-0,000,000,00103,77
20163,09 %-0,000,000,00102,00
2015-1,05 %-0,000,000,0098,95

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden0,41 %1,18 %
Afkast i fondens benchmark0,28 %0,10 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

100 kr

Pr. 01-10-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,03DanmarkDKK9,78 %
ar SK 26 26 041 01.01.20260,46DanmarkDKK9,00 %
,0NDASDRO40 40 020 01.10.20400,00DanmarkDKK6,95 %
pct 111.E. 40 093 01.10.20400,00DanmarkDKK6,87 %
SK jan 27 27 041 01.01.20271,00DanmarkDKK6,46 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK6,22 %
Nykredit 21E 01.07.20210,17DanmarkDKK4,36 %
,0NDASDROOA 50 020 01.10.20501,00DanmarkDKK4,06 %
NYK01EA35 35 095 01.10.20350,00DanmarkDKK3,86 %
pct 411.E. 50 093 01.10.20501,00DanmarkDKK3,61 %
Antal værdipapirer i fonden: 69
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,38 %0,40 %0.09 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0060585156
Fondskode6058515
Introduktionsdato07.01.2015
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,38 %
ÅOP0,4 %
Indirekte handelsomk.0.09 %
Andelsklasse formue(mio)408 DKK
Formue i fonden (mio)691 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019105,60 DKK
Indre værdi september 2020106,85
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden69
Udbytte (regnskab 2019)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)1,18 %
Standardafvigelse 1 år2,86
Standardafvigelse 3 år1,94
Sharpe Ratio (3 år)0,74
Effektiv rente0,38 %
Horisontafkast (1år)0,50 %
Gennemsnitlig varighed3,60